2022/136 Sirküler (22.07.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-136

Sayın Üyemiz;

1. Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi İçin Tıbbi Cihaz ve Ekipman İhalesi Hk

2. Fuar Duyurusu (Nijerya/Lagos 36. Uluslararası Ticaret Fuarı)

3. Africallia 2022 Forumu

4. Cezayir Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı

5. Morityus/İhale

6. 2014/8 Sayılı Karar-UKCA İşareti Kullanımı Hk

7. Filipinler (Manila) Fiziki Ticaret Heyeti

8. TİM-TEB Girişim Evi 2. Dönem Başvuruları

9. Fuar Duyurusu (Dominik Cumhuriyeti/HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi İçin Tıbbi Cihaz ve Ekipman İhalesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı olan Ekipman ve Bakım Müdürlüğü tarafından Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi için tıbbi cihazlar ve ekipmanların temini ve kurulumu için ihale açıldığı belirtilmektedir.

Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, söz konusu tıbbi cihazlar ve ekipmanların alımının tek seferde, ekteki gibi, 15 kısım (Lot) halinde yapılacağı ifade edilmektedir.

İhale duyurusunda, ihale dosyalarının "Secrétariat du Service des Marchés, Direction des Equipements et de la Maintenance, 69, Avenue Ibn Sina Agdal Rabat.” adresinden temin edilebileceği ya da www.marchespublics.gov.ma web sitesinden indirilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-12-349 sayılı kararnamenin 27, 29, 31, 34 ve 148. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; adayların, www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurabileceği ya da "Cellule de Coordination des marchés, Avenue Hassan II Km 4, Kazablanka Yolu, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunun teslim edilebileceği, 30 Ağustos 2022 günü saat 10:00'da (Yerel saat) ihaleye ilişkin, başvuru zarflarının açılacağı; "Route nationale N°1, BP: 56 Agadir la principale” adresinde bulunan Üniversite Sağlık Araştırma Merkezinin saha ziyaretlerinin ekte belirtilen tarihlere göre yapılacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca ihale duyurusunda, ihale dosyasında belirtilen teknik belgelerin, 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00'dan (Yerel saat) önce "Bureau de la cellule de coordination des marchés, Avenue Hassan II Km 4, Kazablanka Yolu, Rabat” adresine teslim edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=649906&orgAcronyme=q9t

Ek-1: Avis en Francais AO 04-2022

2. Fuar Duyurusu (Nijerya/Lagos 36. Uluslararası Ticaret Fuarı)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 4-13 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 36. Lagos Uluslararası Ticaret Fuarı'nın düzenleneceği belirtilmektedir.

Ayrıca, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

Ek-2: Fuara ilişkin Dışişleri Bakanlığından Gönderilen Nota

3. Africallia 2022 Forumu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, AFRICALLIA 2022 Forumu'nun Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde Vagadugu'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Anılan foruma ilişkin olabilecek soruların yönlendirilebilmesi için AFRICALLIA Daimi Sekretaryasının irtibat bilgileri (Tel: 00 226 25 30 61 14/ 00 226 25 30 61 15; whatsapp: 00 226 70 25 56 84; e-posta: felix.sanon@africallia.com; internet sitesi: www.africallia.com) iletilmektedir.

Anılan foruma toplamda 15 ülkeden 300'den fazla şirketin katılım göstermesinin beklendiği, Türkiye, Nijer, Togo, Mali ve Gine Ticaret Odaları ile Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası arasında ikili işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının planlandığı ve Forum'un bu sene "tıbbi ve farmasötik faaliyetler, tarım, el sanatları, finans/bankacılık, sigortacılık, tüketim malzemeleri, inşaat, pazarlama, eğitim, enerji, çevre, imalat, tekstil, madencilik, girişimcilik, dış kaynak kullanımı (outsourcing), telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm, taşımacılık ve lojistik" alanlarına odaklanacağı belirtilmektedir.

4. Cezayir Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda Cezayir Büyükelçiliğinden alınan yazıya atıfla, 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde Başkent Cezayir'de "Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı" düzenleneceği, söz konusu fuarın gıda endüstrisi, işleme ve imalat endüstrisi, tarım, tekstil ve hazır giyim, hayvan yetiştiriciliği ekipmanları, yenilebilir enerji, ilaç ve eczacılık endüstrisi, balıkçılık ve su ürünleri ekipmanları, atık işleme, mekanik, plastik işleme ve dijital endüstri sektörleri ile ilgili olduğu; anılan fuara katılmayı arzu eden Türk şirketlerinin, Cezayir Dış Ticareti Teşvik Ulusal Ajansı'nın (ALGEX) internet adresinde (www.algex.dz) yer alan formu doldurması gerektiği; "dz.salon-microenterprise@algex.dz" e-posta adresinden ayrıntılı bilgi alınabileceği bildirilmektedir.

5. Morityus/İhale

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Madagaskar'da mukim Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 8 Temmuz 2022 tarihli notada Morityus'ta bir takım yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bazı ihale ilanlarının olduğu belirtilmektedir. Mezkur notalar ve eklerinin birer örneği ekte iletilmektedir.

Ek-3: Nota 10

Ek-4: Nota Eki 10

6. 2014/8 Sayılı Karar-UKCA İşareti Kullanımı Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuru ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan "UK Conformity Assessed (UKCA)” işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar açıklandığı belirtilmektedir.

Konuya ilişkin duyuru metni ile rehber dokümana aşağıdaki adreslerden erişilebilmekte olup, BK Uluslararası Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda duyuru metninde işaret edilen Avrupa Birliği (AB) uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin hususların, AB tarafından tanınan ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları açısından da geçerli olduğu teyit edilmektedir:

-https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-ne w-product-safety-markings

-https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain

Yapılan açıklamaya göre:

- Mükerrer test maliyetlerinin önlenmesini teminen, AB tarafından tanınan uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından CE işaretlemesi kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmış olan işlemler, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek UKCA işaretleme işlemleri için geçerli kabul edilecektir. Bu hususta gerekli mevzuat değişikliği yılsonuna kadar yapılacak olup, üreticilerin yeniden test yaptırmasına gerek olmaksızın UKCA işaretini ürüne iliştirmesine izin verilecektir.

- Benzer şekilde, 2022 sonuna kadar ülkeye ithal edilmiş ancak stokta olan, dolayısıyla halihazırda BK piyasasına girdiği kabul edilen CE işaretli ürünlerin UKCA işareti alma zorunluluğu ve buna bağlı olarak yeniden test ve sertifikasyona tabi tutulması gerekliliği de kaldırılacaktır.

- Halihazırda BK piyasasına arz edilmiş olan ürünlerin bakım, onarım ve değişimine yönelik yedek parçaların, orijinal ürün veya sistem BK piyasasına sunulduğu zaman geçerli olan koşul ve gereklilikleri sağlaması şartıyla, piyasaya arzına izin verilecektir.

- Etiketleme gerekliliklerine ilişkin kolaylık sağlanmasını teminen, UKCA işaretlemesine bağlı olarak talep edilen bilgilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapışkan etiketle ürüne iliştirilmesine veya ürüne eşlik eden ilave bir doküman ile sunulmasına imkan tanınacaktır.

- Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem-3 (AVCP System 3) gerekliliklerine tabi olan radyatörler, sızdırmazlık malzemeleri ve fayans/karo yapıştırıcıları gibi belirli yapı malzemeleri için 1 Ocak 2023 öncesinde AB tarafından tanınan onaylanmış kuruluşlar tarafından test yapılmış ise söz konusu ürünler için BK onaylanmış kuruluşlarınca yeniden test yapılmasına gerek olmaksızın işaretleme yapılabilecektir.

- Bahse konu esnekliklerin uygulanacağı ürün grupları ile esnekliklerin işletilmeyeceği ve özel düzenlemelere tabi olacak diğer ürün gruplarının listesi açıklama metninde yer almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi içeren bağlantılar aşağıda yer almaktadır:

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance

Diğer taraftan, UKCA İşareti 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge'nin ekinde bulunan EK-1/B "Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” arasında yer almakta ve Bakanlıkça destek kapsamında değerlendirildiği ifade edilmektedir.

7. Filipinler (Manila) Fiziki Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 24-29 Ekim 2022 tarihleri arasında Filipinler'e yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Manila şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Filipinler'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu ticaret heyetine başvuru için son tarihin 12 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimi olduğu bildirilmektedir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/philippines-manila2022/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 23.000-TL olduğu; eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının TİM'e (huseyingok@tim.org.tr - mehmetcesuroglu@tim.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

Ek-5: Filipinler (Manila) Ticaret Heyeti Taslak Programı (1 Sayfa)

Ek-6: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ayrıntılı Bilgi:

Hüseyin GÖK

E-posta: huseyingok@tim.org.tr

Tel: 0212 454 07 02

Mehmet CESUROĞLU

E-posta: mehmetcesuroglu@tim.org.tr

Tel: 0212 454 04 86

8. TİM-TEB Girişim Evi 2. Dönem Başvuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve girişimcilik çalışmalarına odaklanan TİM, 2015 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası ortaklığıyla yürütülen TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde, 2021 yılı ilk yarısında İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin'de TİM-TEB Girişim Evi, Trabzon ve Erzurum'da TİM Girişim Evi olarak 9 farklı ilde muhtelif çalışmalara devam edilmiş, bugüne kadar 1.600'ü aşkın teknoloji odaklı girişimciye destek verildiği belirtilmekte olup, 2022 yılı ilk yarı döneminde, Speed Mentoring, S2C (Start Up to Corporate) ve Video Konferans Buluşmaları düzenlenmeye devam edildiği ifade edilmektedir.

Speed Mentoring Programı kapsamında, iş insanlarının, kurumsal firma ve yatırımcı grup temsilcilerinin, girişimciler ile bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, network ya da iş birliği amaçlı bir araya geldiği kısa görüşme serilerine 27 Haziran - 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında 75 girişimci katılmış, toplam 25 mentör, girişimcilerimizle kısa sürede satışa/iş birliğine dönmesi muhtemel 160'u aşkın ayrı B2B görüşme gerçekleştirmiştir. Yıl boyunca dijital pazarlama ve tanıtım çalışmaları kapsamında, girişimcilerimizin ürünleri kurumsal sosyal medya hesaplarından, ilgili tüm basılı yayın, rapor ve bültenlerden yoğun bir şekilde duyurulduğu bildirilmektedir. Ülkemizin en yaygın girişimcilik ailesi olarak, İhracatçı Birlikleri ve Teknokentler iş birliğinde, 2022 yılının ilk 6 aylık diliminde toplam 4 eğitim programı düzenlendiği, girişimcilerin sürdürülebilir büyümeleri adına sağlanan çeşitli desteklerin yanında, iş birliklerinin artırılması adına TİM Sektörler Konseyi Toplantılarında girişimcilerin tanıtımlarına devam edildiği ifade edilmektedir.

2022 yılı 2. Döneminde de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin TİM-TEB Girişim Evleri ile Erzurum ve Trabzon TİM Girişim Evleri olmak üzere 9 ilde teknolojik odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilmeye devam edileceği, 2022 2.Dönem Start Up ve Level Up Program başvuruları alınmaya başlandığı bildirilmektedir. Verilen desteklere ek olarak, S2C Programları ile 2022 yılının 2. yıl yarı döneminde sektör dikeyinde kurum ve kuruluşlara ile teknoloji firmalarının bir araya gelmesi sağlanacağı, potansiyel iş birliği çalışmalarına zemin hazırlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, teknoloji girişimlerinin doğru finansmanları erişimlerini kolaylaştırmak adına ulusal ve uluslararası yatırımcıların yer alacağı 2 farklı Demo Day etkinliği düzenleneceği belirtilmektedir.

Ek-7: 2022 2.Dönem Start Up ve Level Up Program Başvuru Görseli (1 Sayfa, jpeg.) ve Duyuru Metni (1 Sayfa, Word.)

9. Fuar Duyurusu (Dominik Cumhuriyeti/HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Dominik Cumhuriyeti İhracat ve Yatırım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Biviana Riveiro'dan alınan örneği ekli mektup ve broşürlere atıfla, Santo Domingo Ticaret Odası tarafından düzenlenen HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı'nın bu yıl 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde Santo Domingo'da kain El Embajador Oteli'nde gerçekleştirileceği bildirilmiş olup, mezkur fuarın el sanatları, endüstri, inşaat, üretim, enerji, teknoloji, iletişim, hizmet sektörü ve sağlık alanlarında ihracat fırsatları sunan Dominik Cumhuriyeti'nin uluslararası kapsamda en büyük sergi platformu olduğu; fuar marjında yerel ve uluslararası büyük, orta ve küçük şirketlerin B2B formatında bir araya getirileceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, bahsekonu fuar hakkında redinternacional@prodominicana.gob.do e-posta adresi ve +1 809 530 5505 (dahili: 280, 260, 203 ve 226) telefon numarası üzerinden ilave bilgi edinilebileceği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde alması gerektiği bildirilmektedir.

Ek-8: Dominik Cumhuriyeti _HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı_Ek_Broşür.pdf

Ek-9: Dominik Cumhuriyeti _HUB Camara Santo Domingo 2022 Fuarı_Ek_Mektup.docxEkler:
Ek-1.docx

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.docx

Ek-8.pdf

Ek-9.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.