2022/138 Sirküler (25.07.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-138

Sayın Üyemiz;

1. Mısır (Kahire) Fiziki Ticaret Heyeti, 22-24 Ağustos 2022

2. İhale Duyurusu - Bangladeş

3. Çin Gümrüklerinde Uygulanan Bazı Covid Önlemlerinin Yumuşatılmasına Dair Yönerge

4. Türkiye-İsrail 5. Dönem KEK Toplantısı

5. Fas'ta Kamu İhalelerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine Yönelik Kararnamenin Yayımlanması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Mısır (Kahire) Fiziki Ticaret Heyeti, 22-24 Ağustos 2022

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında TİM Başkanı Sn. Mustafa Gültepe başkanlığında Mısır'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği ve Kahire şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Mısır'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/egypt-2022/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 21.000-TL, business sınıfı uçak biletli katılım paketi için 42.000-TL tahsil edileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e ulaştırılmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

Ek-1: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-2: Mısır (Kahire) Ticaret Heyeti Taslak Programı

2. İhale Duyurusu - Bangladeş

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Bangladeş kamu şirketi National Tubes Limited tarafından düzenlenen "Supply of 1700 MT API 5L PSL1 Grade-B Hot Rolled Coil” konulu ihale olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ihaleye ait duyuru ekte gönderilmektedir.

Ek-3: İhale Duyurusu

3. Çin Gümrüklerinde Uygulanan Bazı Covid Önlemlerinin Yumuşatılmasına Dair Yönerge

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından yayımlanan 09 Temmuz 2022 tarihli 58 sayılı yönergeyle 2020 yılında Covid önlemleri kapsamında uygulamaya konulan 120 sayılı yönergede değişikliğe gidilerek gümrük kapılarında, özellikle soğuk zincir ürünlerine yönelik olarak uygulanan bazı önlemlerin yumuşatılmış olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu yönergede Çin'e ithali gerçekleştirilecek ürünlerin kimi durumlarda 1-4 hafta arasında bekletildikten sonra beyan edilmesine yönelik mevcut uygulamanın kaldırıldığı ve soğuk zincir ürünlerinin beyan işlemlerinin bekleme olmaksızın başlayabileceği, buna ek olarak Covid test sonucu pozitif çıkan ''düşük ve orta risk grubundaki'' ürünlerin gerekli önlemler alınarak ithal edilebileceği ve mahrece iade ya da imha zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı ifade edilmektedir.

4. Türkiye-İsrail 5. Dönem KEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-İsrail 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 4-5 Eylül 2022 tarihlerinde İsrail'de gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ve söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın İsrail pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, İsrail ile ekonomik ilişkilere dair ihracatçılarımızın İsrail pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelerin TİM'e iletilmesini teminen ekteki sorun bildirim formu ile birlikte 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-4: Sorun Bildirim Formu

5. Fas'ta Kamu İhalelerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine Yönelik Kararnamenin Yayımlanması

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, 30 Haziran 2022 tarih ve 7104 sayılı Resmî Gazetede kamu ihale usulleri ve mali garantilerin kaydileştirilmesine ilişkin Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığının 14 Aralık 2021 tarih ve 1982.21 sayılı kararnamesinin yayımlandığı ve söz konusu kararname ile yüklenicilerin ve tedarikçilerin elektronik veri tabanının kullanımı, başvuruların elektronik olarak sunulması ve çekilmesine ilişkin hüküm ve koşulların yanı sıra elektronik açık artırmalara erişim koşullarını da belirlediği ifade edilmektedir.

Yazıda, söz konusu işlemlerin, kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri ulusal bir kamu alımları portalı üzerinden gerçekleştirileceği, Portalın, ihale sahibinin proje dosyasını danışma kuruluna sunma, gözlemlerini not alma ve adaylara yönelik dosya, belgeler, ek bilgi ve göstergeler sağlamasına olanak tanıdığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Portalın geçici teminat işlemlerinin yaptırılması, belgelerin elektronik olarak imzalanması, başvuruların değerlendirilmesi, ihale zarf açma oturumu sonuçlarının açıklanması, ihaleyi kazanan ve başvuruları reddedilen adaylara bilgi verilmesi için imkân sağladığı ifade edilmektedir. Kararnamenin bazı belirli hükümlerinin yürürlüğe girişinin, Kararnamenin Resmî Gazetede yayınlanmasından on gün sonra (10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren) başlayacağı, değeri 5 Milyon Dirhemi aşan kamu ihalelerine ilişkin hükümlerin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, değeri 2 Milyon Dirhemi aşan ihalelerin hükümlerinin ise 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ve Kararname'nin 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren bütünüyle geçerli olacağı bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.