2022/139 Sirküler (28.07.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-139

Sayın Üyemiz;

1. Rusya - Pirinç İhracatında Yasaklama

2. Mikro-KOBİ'ler Günü - Small Business Champions Yarışması

3. Yönetmelik Taslağı

4. Türkiye-İsrail 5. Dönem KEK Toplantısı

5. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Bildirimi

6. Mısır/Anti-Damping Soruşturması

7. Fuar Duyurusu (Uluslararası Anbar Fuarı)

8. Fuar Duyurusu (Saudi International Halal Expo 2022)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


1. Rusya - Pirinç İhracatında Yasaklama

İlgi :17.06.2022 tarihli ve 2022-108 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Rusya Federasyonu'nda kamu görüşüne açılan Hükümet Kararnamesi Taslağı marifetiyle; Avrasya Ekonomik Birliği haricindeki üçüncü ülkere yönelik 1006 tarife pozisyonlu ve 1103.19.50.00.00 GTİP'li pirinç/pirinç mamulü ihracatının, 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) geçici olarak yasaklanması yönünde bir düzenlemeye gidilmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Bu kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından bahse konu ürünün ihracatının geçici olarak yasaklandığı bildirilmektedir.

2. Mikro-KOBİ'ler Günü - Small Business Champions Yarışması

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mikro-KOBİ'ler Gayriresmi Çalışma Grubu Koordinatörü Uruguay Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jose Luis Cancela'dan alınan bir mesaj ile 27 Haziran 2022 tarihinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) işbirliğinde düzenlenen "MSMEs Day" etkinliği çerçevesinde "Small Business Champions" yarışmasının ilan edildiğinin iletildiği ifade edilmekte; yarışmayla küçük işletmelerin desteklenmesi ve küresel ticarette görünürlüklerinin artırılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda, bu yıl tema olarak iklim değişikliği konusunun belirlendiği, yarışmayla Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ekonomilerin düşük karbonlu yapıya kavuşturulmasında rol oynayabilmelerini teminen, küçük işletmelerin karbon ayak izlerinin küçültülmesine, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalardan yararlanmalarına olanak sağlayan projelerin değerlendirileceği belirtilmektedir. Bahse konu yarışma ilanına ilişkin başvuru bilgilerini içeren notun bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bu kapsamda, ilana uygun olası başvuruların 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-1: Yarışma Duyurusu

3. Yönetmelik Taslağı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" taslağının "https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/475/Mevzuat-Taslagi-Bitki-Koruma-Urunlerinin-Ruhsatlandirilmasi-Ve-Piyasaya-Arzi-Hakkinda-Yonetmelik" adresinde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin ihracatçılarımızın olası görüşlerinin TİM'e iletilmesini teminen 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

4. Winter Fancy Food Show 2022 Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, A.B.D.'nin Las Vegas kentinde, 15-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Las Vegas Convention Center'da düzenlenecek Winter Fancy Food Show fuarına yeterli talep alınması halinde EİB Genel Sekreterliğince milli katılım organizasyonu düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ‘Winter Fancy Food Show' fuarının ağırlıklı olarak ABD'nin Batı yakasındaki alıcılara hitap etttiği ve gıda alanında dünya genelindeki en önemli ticari fuarlar arasında değerlendirildiği; bunun yanı sıra, fuar süresince düzenlenen çeşitli eğitim seminerleri ve ikili iş görüşmeleri organizasyonları dolayısıyla da Kuzey Amerika kıtasının en önemli gıda fuarlarından biri olarak kabul gördüğü; gıda sektörünün tüm kollarından farklı ziyaretçi kitlelerini kendine çeken Fancy Food fuarlarını ağırlıklı olarak gıda perakendecileri, ithalatçılar, süpermarketlerin alım bölümleri, toptancılar ile büyük restoranların yiyecek-içecek müdürleri ve aşçıların ziyaret ettiği belirtilmektedir. 2023 yılında 47. kez düzenlenecek olan Winter'23 Fancy Food Show fuarıyla ilgili detaylı bilgiye fuarın https://www.specialtyfood.com/shows-events/winter-fancy-food-show/ sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, katılım ile ilgili detaylar ekte yer almakta olup, organizasyona ön başvuru için aşağıdaki bağlantıda yer alan formun 29 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması gerektiği bildirilmektedir.

Ön Başvuru Formu Linki:

https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=4C4E524E429741C

EK-2: Katılım Bilgileri

5. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Bildirimi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Endonezya menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloların (7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11, 7220.12 gümrük tarife pozisyonları) ithalatında uygulanan anti-damping vergilerinin Türkiye'den sevk edilen ithalatla etkisiz kılınmasıyla ilgili bir şikayet aldığının daha önceden bildirildiğinden bahisle, 27 Temmuz 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimi ile şikayet konusu önlemin etkisiz kılınması soruşturmasının açıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu açılış bildirimi kapsamında ilgili tarafların, açılış bildiriminin 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere;

- Mezkur açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (27 Temmuz 2022) itibaren 15 gün içerisinde kendilerini Komisyon'a tanıtmaları,

- Yazılı görüşlerini, soru formu cevaplarını, muafiyet taleplerini veya diğer bilgilerini, aksi belirtilmediği sürece, yine açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 37 gün içeresinde karşı otoriteye sunmaları,

- Soruşturmanın açılış aşamasına ilişkin dinleme taleplerini, açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün; diğer konulara ilişkin dinleme taleplerini 37 gün içerisinde yapmaları,

gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda, soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimlerin, TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) sistemi üzerinden gerçekleştirileceği; tarafların sunacakları tüm bildirimleri ve talepleri yine aynı sistem üzerinden yapacakları bildirilmektedir. Söz konusu sisteme kayıt olma ve Komisyon ile iletişimin ne şekilde yapılacağına ilişkin hususlar yine mezkûr bildirimin ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

İlaveten, Türkiye'deki ihracatçı üreticiler için 'Muafiyet Talep Soru Formları'na https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621 adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

6. Mısır/Anti-Damping Soruşturması

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan malumata atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Mısır Gümrük Tarife Pozisyonu Altında 8507.10.00.90 olarak sıralanan ülkemiz menşeli "Araba Aküleri” ithalatına karşı 7 Temmuz 2022 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda, Mısır tarafından başlatılan mezkûr soruşturmada ülkemiz menşeli "Araba Aküleri” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Mısır yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği, Mısır soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping önlemleri tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir.

Soruşturma açılış bildirimlerinden de görüleceği üzere, Bakanlık tarafından bilinen bazı ihracatçı firmalarımıza soru formları iletilmiş olmakla birlikte herhangi bir ihracatçı firmamızın soruşturmaya doğrudan taraf olarak belirlenmediği; bu itibarla, Bakanlık'ın örneklemeye gidip gitmeme kararına temel oluşturmasını teminen, mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen üretici/ihracatçı firmaların ya da yasal temsilcilerinin, açılış bildirimlerinin Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (7 Temmuz 2022) itibaren 30 gün içinde Bakanlık'la iletişime geçmeleri ve anılan bildirimlerin 8.a kısmında yer alan bilgileri doldurarak Bakanlık'a iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlık'ın mevcut soruşturma kapsamında örneklemeye gitmesi halinde;

· İlgili taraf olarak belirlenen ihracatçı firmalara soru formları (questionnaire) gönderileceği,

· Bu formların, alındıkları tarihten itibaren 37 gün içerisinde doldurulması gerektiği,

· İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formlarının teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabileceği,

· Soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda, örnekleme dahilinde yer alan firmalar için bireysel damping marjlarının hesaplanacağı,

· Bakanlık'la iletişime geçen ancak örneklemede yer almayan firmaların, soruşturma kapsamında işbirliğine giden taraf olarak addedilecek olup bu firmalara yönelik olarak örneklemede yer alan ilgili taraflar için hesaplanan marjların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek damping marjları hesaplanmasının olanak dahilinde olduğu,

· Soruşturma kapsamında bir tarafları dinleme toplantısı (hearing) düzenlenmesi yönündeki taleplerin de açılış bildirimlerinin Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (7 Temmuz 2022) itibaren 30 gün içinde Bakanlık'a iletilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Yazıda, açılış bildirimlerinde de ifade edildiği üzere, herhangi bir ilgili tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya yanıltıcı malumat sunduğu veya soruşturmaları engellediği durumlarda, ulaşılabilen mevcut diğer veriler esas alınarak (best information available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabileceği; dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabileceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, firmalarımızın Bakanlığımız internet adresinde "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda görüldüğü; söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıkça yazılı ve şifahi görüşlerin Mısır makamlarına tevdi edileceği ifade edilmektedir.

7. Fuar Duyurusu (Uluslararası Anbar Fuarı)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Nota'sına atfen, Vatan Uluslararası Fuar ve Konferans Şirketi tarafından Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi koordinasyonunda "Uluslararası Anbar Fuarı"nın 10-13 Aralık 2022 tarihleri arasında Irak'ın Anbar Vilayetinde düzenleneceği ve fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıda kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

E-posta: alwatan.land@gmail.com

Telefon: +964 770 2580895 / +964 780 7777771

8. Fuar Duyurusu (Saudi International Halal Expo 2022)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 7-9 Kasım 2022 tarihleri arasında Riyad Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Saudi International Halal Expo 2022" etkinliğine ülkemizin davet edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ilk defa düzenlenecek fuara katılım sağlanmasının öngörüldüğü takdirde, katılımcıların fuarda sergileyecekleri numunelerine ilişkin gümrükleme ve ülkeye giriş vizeleri işlemlerinde destek olunacağı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.