2022/144 Sirküler (11.08.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-144

Sayın Üyemiz;

1. Susam Ürünlerinde Tespit Edilen Pestisit Kalıntısı Hk

2. Irak/KIBY Tarafından 171 Üründe Vergi İndirimi Hk.

3. Ukrayna'ya Bitkisel Ürünler İhracatı

4. Kırmızı Biber - Acı, Pul (Yaprak) ve Çilek Nektarı Standart Tasarıları

5. Kurutulmuş Bezelye ve Peynir Mayası Standart Tasarıları

6. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. Susam Ürünlerinde Tespit Edilen Pestisit Kalıntısı Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Japonya'nın önde gelen susam ithalatçılarının üyesi olduğu JOFIEA (The Japan Oil & Fat Importers & Exporters Association) Susam İthalatçıları Komitesi'nden, ülkemizden ithal edilen susam ürünlerinde son dönemde tespit edilen pestisit kalıntısının arttığına ilişkin alınmış ve bir örneği iletilen mektupta, söz konusu mektubun Müşavirliğimiz yanı sıra üyelerin ülkemizde iş ilişkisi içerisinde oldukları firmalara da iletildiği belirtilmektedir.

Japonya'nın dünyanın en büyük ikinci susam ithalatçısı olduğu, bu alanda Türkiye ile güçlü iş ilişkilerinin bulunduğu, ancak son dönemde diğer ihracatçı ülkelerin yanı sıra ülkemizden ithal edilen susam ürünlerinde Japon mevzuatının belirlediği oranın üzerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle büyük endişe duydukları belirtilmektedir. Mektupta ayrıca pestisit kalıntısı ve aflatoksin tespitine ilişkin Japonya'daki denetim sistemi hakkında bilgi verilmekte olup, yerel sağlık birimlerinin, toptancıların veya ilgili diğer birimlerin de gerekli gördükleri durumlarda gönüllü denetim gerçekleştirmelerinin son derece yaygın olduğu dile getirilmektedir.

Maksimum kalıntı limitinin üzerinde kalıntı tespit edilmesi durumunda ise ürünler için bertaraf, menşeine iade vb. önlemlerin alınması gerektiği ve bu durumun devam etmesi halinde ülkemiz menşeli susamların itibarının zedeleyebileceği ve fiyat rekabet gücünün de azalabileceği ifade edilmektedir.

Ek-1: JOFIEA'dan alınan mektup

2. Irak/KIBY Tarafından 171 Üründe Vergi İndirimi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, 2019 yılında iletilen muhtelif yazılarda Irak'ta tek gümrük uygulamasına geçildiği bildirilerek uygulamaya koyulan tarife oranları hakkında kategorik olarak bilgi verildiği, Irak'taki resmi gümrük vergisi hesaplama sistematiği açıklanarak herhangi bir GTİP'te sınıflandırılmış eşya için tahakkuk edecek gümrük vergisinin [Hacim (Ton/Kg/adet/litre vs..) x Birim Referans Kıymet ($) x Vergi Oranı = Vergi Miktarı] şeklindeki formülün tatbik edilmesiyle belirlendiği, Irak'a yapılan ithalatta istisnai olarak çok az ve spesifik ürünler için fatura kıymeti dikkate alınarak verginin hesaplandığı, tarife cetvelindeki ürünlerin %95'ten fazlası için gümrük vergilerinin eşyanın fiili fatura kıymetinden bağımsız olarak her pozisyon için tarifede belirlenmiş olan "referans kıymet" esas alınarak belirlendiği ve bu itibarla bahsi geçen hesaplama formülü gereğince ödenecek gümrük vergisinin tayininde tarifedeki "referans kıymetin" en az gümrük vergisi oranı kadar hatta daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu hususlardan bahisle, son dönemde gümrük tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı yönünde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmede mevcut tarife cetvelinde her pozisyon için öngörülmüş bulunan referans kıymetlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda 171 farklı pozisyondaki referans kıymetlerde muhtelif miktarlarda indirimlere ilişkin kararın 25 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya konulduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu karar kapsamında vergi hesaplama formülü gereğince bir örneği ekli listede yer alan ürünlerin ithalatında ödenecek vergilerde %15 ila %55 oranlarında indirim yaşanabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Ek-2: 5 Sayfa (Liste Kapsamı Ürün Adları ve Referans Kıymetleri)

3. Ukrayna'ya Bitkisel Ürünler İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla; Türkiye'den Ukrayna'ya yapılan bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin sevkiyata eşlik etmesini sağlamak amacıyla etkili önlemlerin uygulanmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya ihracatımızda sorun yaşanmaması amacıyla, firmalar tarafından ihraç edilmek istenen bitki ve bitkisel ürün sevkiyatları beraberinde Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin ithalatçı ülkeye sunulması gerektiği önem arz ettiği bildirilmektedir.

4. Kırmızı Biber - Acı, Pul (Yaprak) ve Çilek Nektarı Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 3706/tst T2 Kırmızı Biber - Acı, Pul (Yaprak) ve TS 3984/tst T2 Çilek Nektarı" standart tasarıları ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu standart tasarılarına ile ilgili görüşlerin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen11 Ağustos 2022 Perşembe saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize(eo@baib.gov.tr)görüşlerin iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3:Görüş Tablosu

Ek-4: Kırmızı Biber Acı Pul Yaprak Standart Tasarısı

Ek-5: Çilek Nektarı Standart Tasarısı

5. Kurutulmuş Bezelye ve Peynir Mayası Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 3924/tst T1 Kurutulmuş Bezelye ve TS 3844/tst T1 Peynir Mayası" standart tasarıları ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu standart tasarılarına ile ilgili görüşlerin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen11 Ağustos 2022 Perşembe saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize(eo@baib.gov.tr)görüşlerin iletilmesi gerekmektedir.

Ek-6: Görüş Tablosu

Ek-7: Kurutulmuş Bezelye Standart Tasarısı

Ek-8: Peynir Mayası Standart Tasarısı

6. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

İlgi: 28.07.2022 tarihli ve 2022-139 sayılı sirküler

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, AB tarafından Endonezya menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloların ithalatına uygulanan anti-damping önleminin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak, 27 Temmuz 2022 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan açılış bildirimi ile soruşturma açıldığı bilgisi iletilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, konuya ilişkin şikayet metni ekte iletildiği bildirilmektedir.

Ek-9: SSHR_Circumvention_Body

Ek-10: SSHR_Circumvention_AnnexesEkler:
Ek-1.pdf

Ek-10.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.xlsx

Ek-4.docx

Ek-5.docx

Ek-6.xlsx

Ek-7.docx

Ek-8.docx

Ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.