2022/148 Sirküler (17.08.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-148

Sayın Üyemiz;

1. İnterdonato Limon Satış İhalesi

2. Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hk.

3. Türkiye-Tayland KEK IV. Dönem Toplantısı

4. Gazze'de İthal Ürünlere Getirilen Ek Vergi

5. AB / Anti-Damping

6. Tunus / Korunma Önlemi

7. Fuar Duyurusu (Uluslararası Anbar Fuarı - Irak)

8. Fuar Duyurusu (Saudi International Halal Expo 2022 - Suudi Arabistan )

9. Fuar Duyurusu (21. ITCN Asia - Pakistan )

10. Fuar Duyurusu (Abidjan - Fas )

11. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. İnterdonato Limon Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, işletmelerinin 2022 yılı üretimi tahmini 2.880 Ton İnterdonato Çeşidi Limon mahsulü satış ihalesinin 01.09.2022 Perşembe günü saat 14.00'te işletmelerinde yapılacağı bildirilmektedir.

2. Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı; anılan sistem çerçevesinde, Bakanlıkları BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği hususları ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu sistemde, firma/şahıslar tarafından yalnızca kendileri adına düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin; dolaylı temsilciler tarafından ise kendileri adına düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak yapılan geliştirme çalışmaları kapsamında;

- Dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen firma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yanı sıra bu firma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi,

- Gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi,

yönünde teknik düzenleme yapıldığı belirtilmektedir.

3. Türkiye-Tayland KEK IV. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, daha önce Tayland tarafının talebi ile ertelenen Türkiye-Tayland Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 4. Dönem Toplantısının, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın çalışma programları çerçevesinde, 5-7 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Tayland pazarında karşılaştıkları sorunları 29 Ağustos 2022 Pazartesi saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

4. Gazze'de İthal Ürünlere Getirilen Ek Vergi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kudüs Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen, 28 Temmuz 2022 tarihinde Gazze Yönetiminin aşağıda yer alan ithal ürünlere ek vergi getirdiği ifade edilmektedir.

Buna göre söz konusu ürünler ve vergi oranlarının,

1. Pantolon, elbise ve abayalar için parça başına 10 Yeni İsrail Şekeli

2. Naylon ithalatında ton başına 300 ABD Doları

3. İçeceklerde ton başına 60 ABD Doları

4. Dağ kekiğinde ton başına 1000 ABD Doları

5. Çerezlerde ton başına 1000 ABD Doları

6. Tüm bisküvi türlerinde ton başına 230 ABD Doları

olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, adı geçen Ataşelik ile Bakanlıkça yapılan temasların ardından Türk ürünlerinin ek vergi yükümlülüklerinden muaf tutulacağı bilgisinin edinildiği, ihracat aşamasında listede yer alan kalemler için firmalarımızdan ek vergi talep edilmesi durumunda Kudüs Ticaret Ataşeliği ile iletişime geçilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

5. AB / Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, AB tarafından Rusya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelikler” (7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.90.80, 7212.30.00, 7212.50.61, 7212.50.69, 7212.50.90, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.30 ve 7226.99.70 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 24 Haziran 2021 tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütüldüğünden bahisle, 12 Ağustos 2022 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai karara göre, ihracatçılarımız için % 2,4 ile % 11 arasında değişen oranlarda, Rus ihracatçılar için ise % 10,4 ile % 37,4 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu karar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022. 211.01.0127.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A202%3A211%3ATOC adresinde yer almaktadır.

6. Tunus / Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tunus tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 21 Temmuz 2022 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/TUN/7 sayılı bildirime göre; anılan ülke tarafından, Tunus tarife cetvelinde 72171050002 ve 72171090100 tarifeleri altında yer alan "Mobilya yaylarında kullanılan demir veya alaşımsız çelik teller” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu soruşturma kapsamında görüş, değerlendirme ve argüman sunmak veya soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgili paydaşların bunları yazılı olarak soruşturma başlangıç tarihinden (19 Temmuz 2022) itibaren 45 gün içerisinde soruşturma makamlarına tevdi etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

7. Fuar Duyurusu (Uluslararası Anbar Fuarı - Irak)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Nota'sına atfen, Vatan Uluslararası Fuar ve Konferans Şirketi tarafından Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi koordinasyonunda "Uluslararası Anbar Fuarı"nın 10-13 Aralık 2022 tarihleri arasında Irak'ın Anbar Vilayetinde düzenleneceği ve fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıda kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

E-posta: alwatan.land@gmail.com

Telefon: +964 770 2580895 / +964 780 7777771

8. Fuar Duyurusu (Saudi International Halal Expo 2022 - Suudi Arabistan )

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 7-9 Kasım 2022 tarihleri arasında Riyad Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Saudi International Halal Expo 2022" etkinliğine ülkemiz davet edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ilk defa düzenlenecek fuara katılım sağlanması öngörüldüğü takdirde, katılımcıların fuarda sergileyecekleri numunelerine ilişkin gümrükleme ve ülkeye giriş vizeleri işlemlerinde destek olunacağı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

9. Fuar Duyurusu (21. ITCN Asia - Pakistan )

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Pakistan'daki en büyük teknoloji etkinliği olan "21. ITCN Asia" bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon fuarının Karaçi Fuar Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda, Pakistan Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, Pakistan Yazılım İhracat Kurulu ve diğer ilgili endüstri kuruluşları tarafından desteklenen etkinliğe Türkiye'den teknoloji şirketleri de davet edildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

EK-1: Afiş

10. Fuar Duyurusu ( Abidjan - Fas )

Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) tarafından "Fildişi Sahili Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı”, "Pamuk ve Kaju Konseyi” ve "Zanaatkarlar ve KOBİ'ler Teşvik ve Geliştirme Bölge Konseyi” işbirliği ile, Abidjan şehrinde, 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin 2. Pamuk, Tekstil ve Hazır Giyim Fuarının ve söz konusu Fuara paralel olarak "1. Abidjan Uluslararası Pamuk, Tekstil Ürünleri ve Giyim Fuarı”nın düzenleneceği ve söz konusu Fuarın marjında,

· ITC ile işbirliği içinde pamuk sektöründe kadın girişimcilere ve kooperatiflere yönelik Pazara Erişim ve İhracat Stratejileri Eğitim Çalıştayı (19 Ekim 2022),

· SMIIC ile işbirliği içinde pamuk, tekstil ve giyim ürünlerinin Sertifikasyonuna ilişkin Çalıştay (20 Ekim 2022),

· Tekstil Sanayiine ilişkin Alıcılar/Satıcılar Toplantısı (20 - 21 Ekim 2022),

· Fildişi Sahili Yatırım Teşvik Merkezi ile işbirliği içinde İİT

· Fildişi Sahili Yatırım Forumu (21 Ekim 2022)

Düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, fuara katılım için 05 Ekim 2022 tarihine kadar katılımın teyit edilmesi gerektiği bilgisi verilmiş olup, fuar alanının metrekare fiyatları, bilgi veya rezervasyon için irtibata geçilecek kişilerin iletişim bilgileri ve fuar katılım formuna ekte yer verilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

EK-2: Fuar Bilgileri

11. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimizden ulaşan bilgiler iletildiği ifade edilmektedir. Söz konusu bilgiler ekte yer almaktadır.

EK-3: Mevzuat Değişiklikleri ve EkleriEkler:
EK-1.jpg

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.