2022/149 Sirküler (18.08.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-149

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Polonya 5. Dönem Düzenli İstişare Toplantısı

2. Fuar Duyurusu (Uluslararası Süleymaniye 4. Kitap Fuarı)

3. Fuar Duyurusu (Tarım ve Gıda Sanayi-Üçüncü Dönem Fuarı)

4. Fuar Duyurusu (Bağdat Uluslararası Gıda, Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştirme Fuarı)

5. Fuar Duyurusu (46. Bağdat Uluslararası Fuarı)

6. Fuar Duyurusu (12. İsfahan Uluslararası Turizm, El Sanatları ve Otelcilik Fuarı)

7. Fuar Duyurusu (İfarm Fuarı)

8. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan Ziyareti

9. Fuar Duyurusu (Erbil Emlak ve Yatırım Fuarı)

10. Fuar Duyurusu (Irak 8. Enerji Fuar ve Konferansı)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Türkiye-Polonya 5. Dönem Düzenli İstişare Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül ayı sonunda Varşova'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar BUDA eşbaşkanlıklarında Türkiye-Polonya 5. Dönem Düzenli İstişare Toplantısının yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu toplantıda Polonya ile ticari ilişkilerimiz kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile firmalarımızın yaşadığı sorunlara ilişkin bilgilerin (ekteki sorun bildirim formu ile birlikte) 23 Ağustos 2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz ve aynı zamanda eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Sorun Bildirim Formu

2. Fuar Duyurusu (Uluslararası Süleymaniye 4. Kitap Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 17-26 Kasım 2022 tarihleri arasında, Süleymaniye Uluslararası Fuar Alanında "Atlas El Asil Genel Ticaret, Konferans ve Ticari Fuarlar Düzenleme Şirketi" koordinasyonunda, "Uluslararası Süleymaniye 4. Kitap Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Atlas El Asil Genel Ticaret, Konferans ve Ticari Fuarlar Düzenleme Şirketi

· e-posta: shawqimahmod@sulyexpo.com - hassan.rahim@sulyexpo.com

· telefon: +964 750 1570993 / +964 751 7414808

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

3. Fuar Duyurusu (Tarım ve Gıda Sanayi-Üçüncü Dönem Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 7-10 Eylül 2022 tarihleri arasında, Süleymaniye Uluslararası Fuar Alanında "Atlas Alaseel Genel Ticaret Şirketi ve Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda, "Tarım ve Gıda Sanayi-Üçüncü Dönem Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

adres: Irak - Süleymaniye - Said Kaban Caddesi

web sitesi: www.sulyexpo.com

e-posta: shawqimahmod@sulyexpo.com - hasan.rahim@sulyexpo.com

telefon : +964 770 1570993 / +964 751 7414808

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

4. Fuar Duyurusu (Bağdat Uluslararası Gıda, Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştirme Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuar Alanında, "Bağdat Uluslararası Gıda, Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştirme Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

web sitesi: www.najwaorg.com

e-posta: info@najwaorg.com

telefon: +964 772 2871612 / +964 772 2426000

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

5. Fuar Duyurusu (46. Bağdat Uluslararası Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Irak'ın Cidde Başkonsolosluğu'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı tüm üye ülkelerine iletilen Nota'ya atfen, 1-10 Kasım 2022 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuar Alanında, "46. Bağdat Uluslararası Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

e-posta: iraqifairs@gmail.com / interiorfairs@yahoo.com

web sitesi: www.fairs.iq

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

6. Fuar Duyurusu (12. İsfahan Uluslararası Turizm, El Sanatları ve Otelcilik Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, 12. İsfahan Uluslararası Turizm, El Sanatları ve Otelcilik Fuarı'nın 29 Eylül -3 Ekim 2022 tarihleri arasında İsfahan Uluslararası Fuarla Merkezinde düzenleneceği bildirilerek, keyfiyetin ülkemizde turizm alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarına iletilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

7. Fuar Duyurusu (İfarm Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, 5. Uluslararası İFarm Fuarı'nın 12- 15 Eylül 2022 tarihleri arasında üç gün süreyle Tahran Shehr-i Aftab Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmektedir.

Nota'da devamla, katılımcıların konaklama ile şehir içi ulaşım ve destek hizmetlerinin fuar organizatörü firma tarafından karşılanacağı, ayrıca organizatör firmanın ilgili endüstride faaliyet gösteren katılımcılar için B2B oturumları düzenleyeceği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

8. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan Ziyareti

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Eylül 2022 tarihinde Hırvatistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeleri ve Sayın Ticaret Bakanının da anılan ziyarete katılmaları öngörülmekte olup, söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın Hırvatistan pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bilgileri ve Hırvatistan pazarına ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında görüşlerin 19 Ağustos 2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

9. Fuar Duyurusu (Erbil Emlak ve Yatırım Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 16-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Erbil Uluslararası Fuar Alanında "Erbil Uluslararası Fuar Yönetimi ve Loyal Show Şirketi" koordinasyonunda, "Erbil Emlak ve Yatırım Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Erbil Uluslararası Fuarı Yönetimi

e-posta : info@erbilfair.com Loyal Show Şirketi

e-posta: loyalshow@gmail.com info@loyalshow.com

telefon : +964 750 1024411 / +964 750 1023311

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

10. Fuar Duyurusu (Irak 8. Enerji Fuar ve Konferansı)

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 29-31 Ocak 2023 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuar Alanında "Majd Alamal Uluslararası Fuar Koordinasyon Şirketi ve Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda, "Irak 8. Enerji Fuar ve Konferansı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

adres: Irak - Bağdat - Mansur

web Sitesi: www.bg-iq.com - www.elec-fair.com

e-posta: eng.shahal2016@gmail.com - elecfair@elec-fair.com - info@bg-iq.net

telefon: +964 790 5984770 / +964 771 2782919

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.Ekler:
0C88552AA6B04F35AD8E5A71FF2F1742.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.