2022/151 Sirküler (31.08.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-151

Sayın Üyemiz;

1. T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ'un Gürcistan Ziyareti Kapsamında İş Forumu

2. Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri

3. Somali'ye Un İhracatı

4. Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Hakkında Anket

5. Taze Meyve Sebze Üretim Aşamalarının Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

6. Morityus - İhale

7. Fuar Duyurusu (Gana)

8. Fuar Duyurusu (Irak Uluslararası İmar ve Yatırım Fuarı)

9. Foodex Japan 2023 Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ'un Gürcistan Ziyareti Kapsamında İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un katılımıyla "Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları" İş Forumunun 9 Eylül 2022 tarihinde Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace'ta gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığının ev sahipliğinde ve Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB ve DEİK iş birliğinde düzenlenecek söz konusu İş Forumuna, çapraz kümülasyon araştırması kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Gürcü firmaların katılımının beklendiği; söz konusu etkinlik çerçevesinde Gürcü iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmeyi, Türkiye-Gürcistan ve Gürcistan-AB arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları ve çapraz kümülasyon mekanizmasının sağladığı avantajlardan yararlanmayı arzu eden, bu kapsamda ortak girişim ve/veya yatırım projelerine ilgi duyan firmalarımızın https://bit.ly/3PKTzOj linkinde bulunan formu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

EK-1: Forum Hakkında Bilgilendirme

2. Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizdeki elektrik üretiminin ve nihai kullanıcıya elektrik şebekesi üzerinden ulaşan elektriğin sera gazı yoğunluğunun bilinmesine olan talebin her geçen gün daha da artmakta olduğu, kurumsal firmaların bu değerleri kullanarak elektrik tüketimleri kaynaklı Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını hesaplayabildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yıl bazında Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörlerinin Bakanlıkları tarafından hesaplanarak 9 Ağustos 2022 tarihinde https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-elektrik-uretim-tuketim-emisyonfaktorleri internet sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

3. Somali'ye Un İhracatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, 3-7 Temmuz 2022 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle ülkemizi ziyaret eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinde Dışişleri Bakanımız ile gerçekleştirdiği görüşmede Somali devletinin ülkemizden tedarik edilen buğday unu hacmini artırma yönündeki taleplerinin gündeme getirildiği bildirilmektedir.

4. Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Hakkında Anket

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakerelerinin, 5 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olduğu ve bugüne kadar 4 müzakere turu gerçekleştirildiği ve gelinen aşama itibarıyla firmalarımızın Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili firmalarımızca doldurulmak üzere bir anket hazırlamış olup; söz konusu ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=118 adresi üzerinden 7 Eylül 2022 tarihine kadar erişimin mümkün olacağı bildirilmektedir.

5. Taze Meyve Sebze Üretim Aşamalarının Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

T.C. Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan yazıda, taze meyve ve sebze sektöründe kullanılmak üzere Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Taze Meyve Sebzelerin Üretim ve Hasat Sonrası Aşamalarının Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu" https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Menu/17/Uretici-Bilgi-Kosesi web sayfasında yayımlanmakta olup, taze meyve ve sebzelerin üretimleri ile hasat sonrası işleme ve paketleme süreçlerinde güvenilir gıda üretilmesi ve tüketimi sunulmasında sektöre yol göstermesi amacıyla hazırlanmış olan söz konusu kılavuza Bakanlığa ait yukarıdaki web sayfasından erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

EK-2: Taze Meyve Sebzelerin Üretim ve Hasat Sonrası Aşamalarının Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

6. Morityus - İhale

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliğince iletilen bir yazıda, Madagaskar'daki Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 23 Ağustos 2022 tarihli notada Morityus'ta bazı yatırım fırsatlarının bulunduğu ifade edilerek nota ekinde bulunan ihale ilanlarının Türk firmaları tarafından teklif sunulması amacıyla Antananarivo Büyükelçiliğine iletildiği bildirilmektedir. Bahse konu ihale ilanları ekte sunulmaktadır.

EK-3: İhale İlanları

7. Fuar Duyurusu (Gana)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "Ghana Trade Fair Company Limited" isimli bir şirket tarafından Akra Büyükelçiliğimize iletilen bir davet mektubunda, 31 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihlerinde anılan şirket organizatörlüğünde Gana'nın Akra şehrinde bir satış pazarı düzenleneceği, söz konusu pazara yabancı KOBİ'lerin temaslarda bulunmak üzere katılımlarının beklendiği ve ilgi duyabilecek Türk iş çevrelerine etkinliğin duyurulmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

EK-4: Ghana Fair Trade Company Limited Davet Mektubu

8. Fuar Duyurusu (Irak Uluslararası İmar ve Yatırım Fuarı)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 1-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında, "Majd Alamal Uluslararası Fuar Koordinasyon Şirketi ile Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda ve "Bağdat Koordinasyon Kurulu” himayesinde, "Irak Uluslararası İmar ve Yatırım Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Adres: Irak-Bağdat-Mansur

E-posta: elecfair@elec-fair.com - info@bg-iq.net

Web sitesi: www.bg-iq.com

Telefon: +964 790 5984770 / +964 771 2782919

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

9. Foodex Japan 2023 Duyurusu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Japonya/Tokyo'da, 7-10 Mart 2023 tarihlerinde Tokyo Big Sight'ta düzenlenecek olan "Foodex Japan 2023-48. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

2023 yılında 48 incisi düzenlenecek Fuar; gıda ihtiyacının sadece %40'ını kendisi karşılayabilen ve bu nedenle yılda yaklaşık 80 milyar $ değerinde gıda ithalatı yapan 126 milyon nüfuslu Japonya'da düzenlenmekte olup, bölgedeki diğer ülkelerin gıda pazarına da hitap eden bir özellik taşıdığı ifade edilmektedir. Söz konusu fuara, 2022 yılında 44 ülkeden 836'u Japon, 649'u yabancı olmak üzere 1.485 firma katılmış ve ziyaretçi sayısı 33.726 olarak gerçekleştiği belirtilmektedir. (http://www.jma.or.jp/foodex/en/).

Fuar Duyuru Linki:

https://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/7D370A8845C0477D370A8845C0477D370A8845C0477D370A88.pdfEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.