2022/154 Sirküler (02.09.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-154

Sayın Üyemiz;

1. Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

2. Yatırım ve Finansın Kurumsallaşması Temalı Konferans

3. Etkinlik Duyurusu (Washington Türk Amerikan Derneği Türk Festivali)

4. Mısır/Anti-Damping Soruşturması

5. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

6. Pakistan (Karaçi) Fiziki Ticaret Heyeti (TİM)

7. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

8. Tanzanya Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı - İhale Duyurusu

9. AB'ye Hanımeli İhracatı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 2022 ürünü kuru incir ilk yükleme tarihini belirlemek amacıyla 01 Eylül 2022 tarihinde Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve devamında kuru incir ihracatçılarının katılımları ile Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantılarda yapılan görüşmeler neticesinde, 2022 ürünü kuru incir ilk yükleme tarihinin Ticaret Bakanlığı onayı sonrasında kesinlik kazanacağı, 2022/23 sezonu ilk yükleme tarihinin ayrıca iletilecek olup, bu tarih öncesinde 2022 ürünü kuru incir ihracatına izin verilmeyeceği bildirilmektedir.

2. Yatırım ve Finansın Kurumsallaşması Temalı Konferans

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Euromoney Kurumsal Yatırım Ofisi tarafından ülkemiz Riyad Büyükelçiliği'ne gönderilen e-postaya atıfla, adı geçen Ofis tarafından 7 Eylül 2022 tarihinde Riyad'da Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan'ın himayelerinde "Yatırım ve Finansın Kurumsallaşması" temalı fiziki katılımlı bir konferans düzenleneceği, ülkemizden de iş insanlarının katılımının teşvik edildiği konferansta üst düzey Suudi karar alıcılar, finansörler ve işletmelerle irtibat kurulabileceği belirtilmekte olup, söz konusu konferansa https://www.euromoneyconferences.com web adresi üzerinden kayıt yapılabileceği ve ilave bilgi temin edilebileceği bildirilmektedir.

3. Etkinlik Duyurusu (Washington Türk Amerikan Derneği Türk Festivali)

Washington Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri genelinde faaliyet gösteren ATAA (Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi) çatı kuruluşunun Washington DC-Maryland-Virginia eyaletleri şubesi olarak görev yapmakta olan Washington Türk Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl sonbaharda düzenlenen geleneksel Türk Festivalinin bu yıl 16 Ekim 2022 (Pazar) tarihinde Washington DC'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda, Büyükelçiliğimizle yakın eşgüdüm içerisinde olduğu belirtilen ATAA-DC tarafından düzenlenen bahse konu etkinliğin katılımı ve halka açık bir festival olmakla birlikte, Washington DC-Maryland-Virginia eyaletlerini kapsayan DMV bölgesinde yerleşik iş insanlarının da etkinliğe katılım sağlamasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu çerçevede söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen derneğe aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

İletişim Bilgileri:

ATAA ((Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi)-DC Başkanı Sıtkı KAZANCI'

Tel: 001 703 439 05 57

e-posta:festival@atadc.org/sponsors@turkishfestival.org

İnternet Sitesi: www.turkishfestival.org

4. Mısır/Anti-Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Mısır Gümrük Tarife Pozisyonu Altında 8507.10.00.90 olarak sıralanan ülkemiz menşeli "Araba Aküleri” ithalatına karşı 7 Temmuz 2022 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, bahse konu soruşturmaya ilişkin olarak 5 Eylül 2022 tarihinde saat 14:30'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya katılmak isteyen ihracatçılarımız isim ve iletişim bilgilerini 5 Eylül 2022 Pazartesi saat 10:00'a kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

5. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli "çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu telafi edici vergi soruşturması çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) sübvansiyona ilişkin nihai kararı 22 Ağustos 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %1,52 ve %3,88 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %1,86 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı ifade edilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-22/pdf/2022-18053.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Bununla birlikte, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma hâlihazırda devam etmekte olup, ITC'nin nihai kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin nihai hale geleceği, ITC'nin nihai kararını ITA'nın nihai karar tarihinden sonraki 45 gün içerisinde belirlemesinin beklediği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ITC tarafından yürütülen zarar soruşturması kapsamında, 17 Ağustos 2022 tarihinde video konferans yöntemi ile bir kamu dinleme toplantısı düzenlendiği, söz konusu toplantıya ABD'nin ve soruşturma konusu bazı diğer ülkelerin sektör temsilcileri tarafından katılım sağlandığı, söz konusu toplantıya ülkemiz sektör temsilcileri tarafından katılım sağlanmadığı görülmüş olmakla birlikte, Ticaret Bakanlığı tarafından katılım sağlanarak ülkemiz görüşleri dile getirildiği belirtilmektedir.

6. Pakistan (Karaçi) Fiziki Ticaret Heyeti (TİM)

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 22-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Pakistan'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu heyetin, Karaçi şehrini kapsayacağı ve Pakistan'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ticaret heyetine başvuru için son tarihin 16 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimi olduğu bildirilmektedir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/pakistan-karachi-2022/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 24.000-TL olduğu ifade edilmektedir. Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı ve ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılımların ödeme dekontlarının TİM'e (huseyingok@tim.org.tr- savasozgur@tim.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

EK-1: Pakistan (Karaçi) Ticaret Heyeti Taslak Programı

7. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK), Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından 8507.10 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sıralanan ülkemiz menşeli "motor bataryaları” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasında açıklanan nihai kararla ülkemizden yapılacak ithalatta %39 oranında anti-damping önlemi uygulanmasına hükmedildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu kararın Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş olup 25 Ağustos 2022 tarihli ekte yer alan Resmi Gazete'de yayımlandığı, anılan önlemin 1 Ekim 2022 tarihinden başlamak üzere 5 yıl süreyle yürürlükte kalacağı bildirilmektedir.

8. Tanzanya Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı - İhale Duyurusu

Darüsselam Ticaret Müşavirliğinden alınan e-postada, Tanzanya Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından ihale duyuruları yapıldığı bildirilmektedir. Söz konusu ihalelerin linkleri aşağıda yer almaktadır.

Linkler:

https://www.taneps.go.tz/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=16833469

https://www.taneps.go.tz/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=16832241

9. AB'ye Hanımeli İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ağustos 2022 tarihli ve L214 sayılı nüshasında yayımlanan 2022/1404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile, saksıda yetiştirilen 2-4 yıl arası Lonicera (hanımeli) bitkisinin bazı türlerinin (Lonicera bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera japonica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens ve Lonicera tatarica) Türkiye menşeli olanlarının, bitki zararları (pest) bakımından yüksek riskli bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer ürünler hakkındaki 2018/2019 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün EK-1'inde yer alan listeden çıkarıldığı bildirilmektedir.

Yazıda, Türk menşeli mezkur hanımeli türleri özelinde Türkiye'nin 2019 yılında Komisyon'a yapmış olduğu başvuru sonucunda, bitki zararlısı riskinin kabul edilebilir seviyede olduğunun tespitine istinaden bahsekonu 2022/1404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 20 Ağustos 2022 itibariyle AB'ye ithalat yasağından hariç hale getirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu EK-1'de, kabul edilebilir seviyenin üzerinde bitki zararlısı riski nedeniyle AB'nin ithalat yasağı uyguladığı bitkiler yer almaktadır.

EK-2: 2022-1404 Sayılı Komisyon Uygulama TüzüğüEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.