2022/158 Sirküler (14.09.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-158

Sayın Üyemiz;

1. Fas Demir Yolu Ofisi Tarafından Dizel Lokomotiflerin Yedek Parçalarının Temini İçin Açılan İhale HK.

2. İnterdonato Limon Satış İhalesi - Dalaman

3. 28. Uganda Uluslararası Ticaret Fuarı

4. Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti

5. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Macaristan

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Fas Demir Yolu Ofisi Tarafından Dizel Lokomotiflerin Yedek Parçalarının Temini İçin Açılan İhale HK.

Rabat Ticaret Müşavirliğimiz alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, dizel lokomotiflerin yedek parçalarının temini için ihale açıldığı bilgisi verilerek; ihalenin tahmini bütçesinin 145.800.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 13.64 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılım için 2.187.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 204.616 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, İhale dosyalarının değişikliklere "Règlement de Consultation” dokümanının "Introduction de Modifications” maddesinde belirtilen şartlara göre erişimin mümkün olduğu, başvuru dosyalarının içeriğinin ONCF'in "Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27. 29. ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden elektronik olarak başvurabileceği ya da "Département Global Sourcing- Cellule COD, siège de l'ONCF, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edilebileceği veya başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, 19 Ekim 2022'de yerel saatle 9.00'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohamed Triki Agdal Rabat adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı, hususlarına yer verildiği bildirilmektedir.

İhaleye ilişkin orijinal doküman ekte olup ilgili dokümanların www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=659051&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilmesi mümkündür.

2. İnterdonato Limon Satış İhalesi - Dalaman

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan yazıda, İşletmenin 2022 yılı üretimi tahmini 1.745 Ton İnterdonato Çeşidi Limon mahsulü satış ihalesi 15.09.2022 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmede tekrar yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte gönderildiği bildirilmektedir.

Ek-1: İlan Örneği (1 Adet)

3. 28. Uganda Uluslararası Ticaret Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda Uganda Sanayiciler Birliği'ndan alınan bir davet yazısına atıfla, 3-10 Ekim 2022 tarihlerinde Kampala'da 28. Uganda Uluslararası Ticaret Fuarı etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan fuar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar arasında yer almamakla birlikte, fuara ilişkin İngilizce davet yazısı ve broşür ekte iletilmektedir.

Ek-2: İngilizce Davet Metni (1 Sayfa)

Ek-3: İngilizce Broşür (4 Sayfa)

4. Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB)'nden alınan yazıda, Akdeniz Su Ürünler ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Karakas - Venezuela'ya gıda sektörüne yönelik Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK C-1) ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın ekte iletilen EK C-1 formunu doldurup tarafımıza iletmesi ve ayrıca https://forms.gle/ymWg3hcr1Rg68zHD9 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunu her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 2.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. İhale sonrası net maliyet bildirilecektir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra AKİB tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), AKİB tarafından heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin AKİB'e iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Katılımcı firmanın DYS sistemine üye olması gerekmektedir. DYS sistemine üyelik için gerekli bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://www.akib.org.tr/tr/ihracat-destekleri-destek-yonetim-sistemi.html

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır. Katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Ek-4: 1. Heyet Taslak Programı (1 sayfa)

Ek-5: Katılım Şartları (2 sayfa)

Ek-6: C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)

5. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Macaristan

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle;15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00'de Macaristan'dagörev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Otomotiv, Mobilya" sektörüne yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.Ekler:
Ek-1.doc

Ek-2.pdf

eK-3.pdf

eK-4.pdf

eK-5.pdf

eK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.