2022/159 Sirküler (16.09.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-159

Sayın Üyemiz;

1. Rusya - İhracat Kotası Uygulamaları

2. Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu Hk.

3. Türkiye-Kamboçya KEK III. Dönem Toplantısı

4. Türkiye-Almanya Ekonomi Ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (ETOK/JETCO) III. Dönem Toplantısı

5. Hindi Gövde Etleri (Karkas) Standart Tasarısı

6. Macaristan İle Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı HK.

7. Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Rusya - İhracat Kotası Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'nda ihdas edilen Hükümet Kararnameleri marifetiyle, Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak;

• 3 Eylül - 3 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 4707 tarife pozisyonlu geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları ihracatında 30 bin tonluk,

• 10 Ağustos - 31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 2503.00.100.0 ve 2503.00.900.0 gümrük tarife istatistik pozisyonlu muhtelif kükürt ihracatında 1,1 milyon tonluk

kota uygulamaları getirildiği bildirilmektedir.

2. Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, T.C Ticaret Bakanlığının Nijerya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEDAN) ve D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı Abuja Ofisi ile birlikte D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu'nun ilkini 26-27 Ekim'de Abuja'da düzenleneceği bildirilmektedir.

Forumun amacı; KOBİ ve sağlık sektörlerindeki ilgili paydaşlara, D-8 bölgesinin hızlı entegrasyonu, büyümesi ve gelişmesi amacıyla sektörlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için ulusal ve bölgesel stratejileri teşvik edecek bir platform sağlamak olarak açıklanmış olup Forumun teması da "D-8 Bölgesindeki KOBİ'leri Yeniden Oluşturmak İçin Koalisyon: Küresel Belirsizlik Bağlamında Sağlık Sektörünün Karşılaştığı Zorlukların Ele Alınması” olarak belirlenmektedir.

Yazıda devamla, 27 Temmuz 2022 tarihinde Dakka'da düzenlenen D-8 20. Bakanlar Konseyi Toplantısında onaylanmasının ardından düzenleneceği belirtilen foruma D8 üye ülkelerinden KOBİ'ler, start-up'lar, teknoloji merkezlerinin üst düzey yöneticileri, sağlık uzmanları, ilaç firmaları, finans sektörü işletmeleri, üreticiler, kalkınma ortağı kurumları, KOBİ dernekleri, iş liderleri, finans kurumları, Abuja'da ikamet eden D-8 üye ülkeleri Büyükelçi/ Yüksek Komiserleri, D-8 Genel Sekreteri ve Bakanların katılacağı bildirilmektedir.

Foruma katılıma ilişkin detaylar ile taslak program ekte gönderilmektedir.

Ek-1: Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu hk Taslak Program

Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu hk. Forum Katılımına İlişkin Detaylar

3. Türkiye-Kamboçya KEK III. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Eşbaşkanlığı Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısının 19-20 Ekim 2022 tarihlerinde Punom Pen'de yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Kamboçya tarafınca hazırlanmış olan KEK Toplantısı sonucunda imzalanması öngörülen taslak Protokol iletilmiş ve anılan KEK Toplantısına yönelik olarak Bakanlıkça yapılacak çalışmalarda faydalanmak üzere, mezkur KEK Toplantısında gündeme getirilmesinde yarar görülen ya da Kamboçya tarafınca gündeme getirilebilecek hususlarda hazırlanacak bilgi notları, (İngilizce ve Türkçe olarak) talep edilmektedir.

Bilgileri ve firmalarımızın Kamboçya pazarında yaşadığı sorunların (Sorun Bildirim Formu ile birlikte) 20 Eylül 2022 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletmesi hususunda gerekmektedir.

Ek-2: Sorun Bildirim Formu

4. Türkiye-Almanya Ekonomi Ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (ETOK/JETCO) III. Dönem Toplantısı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (ETOK/JETCO) III. Dönem Toplantısı'nın Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in eşbaşkanlıklarında 10 Ekim 2022 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın Almanya pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Firmalarımız tarafından Almanya pazarına ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında iletilecek bilgilerin 18 Eylül 2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

5. Hindi Gövde Etleri (Karkas) Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıyla, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 4018/Tst T1 Hindi Gövde Etleri (Karkas)" standart tasarıları ekte bildirilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu standart tasarılarına dair ilgili firmaların olası görüş ve önerilerinin 16/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Görüş Tablosu

Ek-4: Standart Tasarısı

6.Macaristan İle Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı HK.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Ülkemiz ile Macaristan arasında Gümrük alanındaki konuların üst düzeyde ele alınacağı ve takip edileceği Gümrük İdaresi Başkanlar Toplantısı'nın Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna TURAGAY ile Macaristan Milli Gümrükler ve Vergi Komiseri Ferenc VÁGUJHELYİ başkanlığında 29 Eylül 2022 tarihinde Budapeşte'de gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin bilgilerin 16 Eylül 2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

7. Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) alınan yazıda, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Karakas - Venezuela'ya Mobilya, Mobilya Aksesuarları ve Mobilya Yan Sanayi Ürünleri, Kereste-Palet, Orman Tali Ürünleri, Ahşap Mamulleri sektörüne yönelik Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 2.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. İhale sonrası net maliyet bildirilecektir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 16 Eylül 2022 Cuma Günü Saat 17.30'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için ekte yer alan başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır.

Bahse konu heyet programı ile ilgili duyurunun ilgili firmaların olası görüş ve önerilerinin 16/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Heyet Taslak Programı

Ek-6: C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep YazısıEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.docx

Ek-3.docx

Ek-5-6.pdf

Ek4.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.