2022/160 Sirküler (21.09.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-160

Sayın Üyemiz;

1. ABD'ye Taze Meyve ve Sebze İhracatı Hk.

2. İnterdonato Limon Satış İhalesi

3. Muhtelif Ürünlerin Standart Tasarısı

4. Bisküvi Standart Tasarısı

5. Bangladeş'e Soğan İhracatı Hakkında

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Güney Afrika

7. Polonya - Kullanılmış Yemeklik Yağ Talebi

8. AB / Cam Elyaf Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları

9. Ukrayna / Bazı Peynir Çeşitleri Korunma Önlemi Soruşturması

10. TechXtile İnovasyon Ligi Bilgilendirme Toplantısı Hk.

11. Azerbaycan-Ermenistan Çatışması ve Aktaş Sınır Kapısı

12. Kırgızistan'a İhracatta Yaşanan Sorunlar Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. ABD'ye Taze Meyve ve Sebze İhracatı Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) 'ndan alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ABD'ye ihraç edilen taze meyve ve sebze ürünlerin listesi ve bitki sağlığı şartlarının yer aldığı Meyve ve Sebze İthalat Gereksinimleri (FAVIR) veri tabanı yerine 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle Türkiye'den ABD'ye taze meyve ve sebzelerin uygulama programları da dahil olmak üzere ABD'nin mevcut ithalat gereksinimlerinin yer alacağı Tarımsal Ürün İthalat Gereksinimleri (ACIR) veri tabanının kullanılacağı ve ACIR veri tabanına https://acir.aphis.usda.gov/s/ linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

2. İnterdonato Limon Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan yazıda, İşletmelerinin 2022 yılı üretimi tahmini 1.745 Ton İnterdonato Çeşidi Limon ürününün 22.09.2022 Perşembe günü saat 14.00'de pazarlık usulü ile satışa arz edileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu ihale ilanı ekte yer almaktadır.

EK-1: İhale Örneği

3. Muhtelif Ürünlerin Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından muhtelif ürünlerin standart tasarılarının hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu standart tasarıları hakkında görüşlerin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.go.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Görüş Tablosu

EK-3: Buğday Unu Standardı

EK-4: Ekmek Standardı

EK-5: Koyun Gövde Etleri Karkas Standardı

EK-6: Meyve Bar Standardı

EK-7: Salata Sosu Standardı

EK-8: Simit Standardı

EK-9: Toz Meşrubat Standardı

4. Bisküvi Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından "TS 2383 Tst T1 Bisküvi" standart tasarıları hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu tasarı hakkında görüşlerin Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.go.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-10: Görüş Tablosu

EK-11: Bisküvi Standart Tasarısı

5. Bangladeş'e Soğan İhracatı Hakkında

Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, soğan ihracatçısı firmalarımızla Bangladeşli ithalatçı firmalar arasında yaşanan ihtilaflar ve diğer çeşitli nedenlerle, ihraç edilen soğanların gümrükten çekilmesinde gecikmeler yaşandığı ve ürünlerin bir kısmının çürümüş olduğu ifade edilmektedir.

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Güney Afrika

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir mailde, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 15.30'da Güney Afrika'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Elektrikli Malzemeler ve Kablolar (Beyaz Eşya), Otomotiv Yan Sanayi" sektörüne yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Kısa Link : https://bit.ly/3dhpN6s

7. Polonya - Kullanılmış Yemeklik Yağ Talebi

Varşova Ticaret Müşavirliğinden alınan mailde, Polonya'da yerleşik bir firmadan Müşavirliğimize kullanılmış yemeklik yağ ile ilgili ithalat talebi iletildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgilenen ihracatçılarımız ilgili firmanın iletişim adresleri üzerinden irtibata geçebileceklerdir.

İletişim Bilgileri:

Kamila Dziedzic

Tel: +48 607 580 300

www.euro-eko-polska.pl

8. AB / Cam Elyaf Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında nihai kararların 8 Eylül 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; ekte yer alan söz konusu kararların incelenmesinden; anılan soruşturmalar neticesinde, bir firmamız tarafından mezkur anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin etkisiz kılındığı, muafiyet talebinde bulunan diğer 3 firmamız tarafından ise mezkur önlemlerin etkisiz kılınmadığına hükmedildiği; bu çerçevede, bahse konu önlemlerin, anılan 3 firmamız hariç tutulmak üzere, ülkemizden sevk edilen 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' ürünlerine (Türkiye menşeli olarak beyan edilsin veya edilmesin) genişletilmesine karar verildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, AB tarafından anılan ürünlerde ülkemize uygulanacak anti-damping vergisi oranı %69, telafi edici vergi oranı ise %30.7 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu vergilerden muafiyet taleplerinin anılan kararlarda belirtilen Avrupa Komisyonu'nun ilgili adresine yazılı olarak yapılabileceği, bu kapsamda Komisyon'un vereceği kararlar çerçevesinde mezkur önlemleri etkisiz kılmayan firmalardan yapılacak ithalatın anılan önlemlerden muaf tutulmasının onaylanabileceği ifade edilmektedir.

EK-13: Anti-Damping Önleminin Genişletilmesi

EK-14: Telafi Edici Vergi Önleminin Genişletilmesi

9. Ukrayna / Bazı Peynir Çeşitleri Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ukrayna tarafından 24 Aralık 2021 tarihinden bu yana bazı peynir çeşitleri ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturmasının yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Ukrayna tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yapılan bildirimde, söz konusu korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

10. TechXtile İnovasyon Ligi Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, TechXtile Platformu kapsamında, Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı İnovasyon Ligi etkinliği düzenlendiği; Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmaların, sektör içerisinde ortaya koydukları inovatif çalışmaları diğer paydaşlara sergileme ve görünürlük kazanma fırsatı buldukları ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; Techxtile İnovasyon Ligi'nin; Türkiye geneli tüm Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin ve tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanlarına açık bir başvuru etkinliği olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 27 Eylül 2022 Salı günü fiziki olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek TechXtile İnovasyon Ligi bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak isteyen üyelerimizin en geç 23 Eylül 2022 saat 12:00'ye kadar aşağıda yer alan link üzerinden kayıt olmaları gerektiği bildirilmektedir.

Yer : UİB Hizmet Binası / Mavi Salon

Tarih : 27.09.2022

Saat : 14:00

Kayıt Linki : https://www.kisa.link/QeFD

11. Azerbaycan-Ermenistan Çatışması ve Aktaş Sınır Kapısı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinin 14.09.2022 tarihli yazısına atfen, Azerbaycan ve Ermenistan arasında meydana gelen çatışmaların ardından, Gürcistan'dan ülkemize dönmekte olan Türk taşıtlarının Gürcistan polisi tarafından Aktaş Sınır Kapısına yönlendirilmesine, geçici bir süre için müsaade edilmeyeceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Gürcü polisi tarafından farklı bir kapıya yönlendirilme sebebiyle idari para cezası uygulanmayacağı hususunda Gürcistan Gümrük İdaresi yetkililerinden Bakanlıkları tarafından şifahi teyit alındığı ve belirtilen uygulamanın ülkemiz ve Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı dışındaki diğer iki sınır kapımızda yoğunluğun artmasına neden olacağının ön görüldüğü bildirilmektedir.

12. Kırgızistan'a İhracatta Yaşanan Sorunlar hk.

Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Sayın Akılbek Caparov'un ülkemize bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile ikili görüşme gerçekleştirmesinin öngörülmekte olduğu ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı tarafından Kırgızistan'da yaşanan sorunlara (genel sorunlar ve firma sorunları) ilişkin bilgi notu talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Kırgızistan pazarında yaşadığı sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların 22 Eylül 2022 Perşembe saat 10.00'a kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.Ekler:
EK-1.pdf

EK-10.xlsx

EK-11.pdf

EK-12.pdf

EK-13.pdf

EK-14.pdf

EK-2.xlsx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.