2022/190 Sirküler (08.11.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-190

Sayın Üyemiz,

1. Bangladeş İhale Duyurusu

2. AB-Türkiye Ortak Araştırma ve Yenilik Komitesi Konulu Yazı Hk.

3. Yönetmelik Taslağı

4. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Toplantısı - Nijerya

5. İhracı kayda bağlı olan Popcorn / Patlatmalık Mısır İhracatı

6. İhracı kayda bağlı olan Orman Ağacı Tomrukları

7. Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Bangladeş İhale Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Bangladeş Enerji Bakanlığı'na bağlı Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) tarafından aşağıdaki iki adet ihalenin açıldığı bilgisi verildiği belirtilmektedir.

- https://cptu.gov.bd/advertisement-goods/details-79918.html linkinde yayınlanan "Procurement of 42” OD High Pressure Natural Gas Pipeline by Horizontal Directional Drilling (HDD) Method across rivers under Bakhrabad-Meghnaghat- Haripur Gas Transmission Pipeline Project on Design, Procurement, Supply, Installation, Testing and Commissioning(EPC) basis"

- https://cptu.gov.bd/advertisementgoods/details-79917.html linkinde yayınlanan "Procurement of 42” OD High Pressure Natural Gas Pipeline by Horizontal Directional Drilling (HDD) Method across rivers under Bakhrabad-Meghnaghat-Haripur Gas Transmission Pipeline Project on Design, Procurement, Supply, Installation, Testing and Commissioning (EPC) basis (The scope of work consists of Procurement of 42? OD X 1000 PSIG high pressure natural gas transmission pipeline)”

2. AB-Türkiye Ortak Araştırma ve Yenilik Komitesi Konulu Yazı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan e-posta yazısında, çizelgede belirtilen etkinliklerin firmalarımızın katılımına açık olduğu ifade edilmektedir.

Etkinlik Tarihi

Etkinlik Adı

Etkinlik Yeri

Etkinlik Bilgi ve Ön Kayıt için

3 Kasım 2022,

10:00

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Kılavuz (Pathfinder) ve Geçiş (Transition) Programları Eğitimi

(Çevrim içi)

Zoom Webinar

https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/avrupa-yenilik-konseyi-eic-kilavuz-pathfinder-ve-gecis-transition-programlari-cevrimici-etkinlik

11 Kasım 2022, 10:00

UfukAvrupa Kapsamında Ortaklıklar ve Ortaklık Çağrılarına Katılımın Artırılmasına yönelik Genel Bilgilendirme Eğitimi

(Çevrim içi)

Zoom Webinar

https://ufukavrupa.org.tr/index.php/tr/haberler/ufuk-avrupa-kapsaminda-ortakliklar-ve-ortaklik-cagrilarina-katilimin-artirilmasina-yonelik

14 Kasım 2022, 10:00

Ufuk Avrupa Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA): "Staff Exchanges - SE” çağrısı kapsamında "Araştırma Fırsatları” Etkinliği

(Fiziksel Etkinlik)

İstanbul Sanayi Odası

https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/bridging-business-and-research-opportunities-under-msca-staff-exchanges-etkinligi-14

18 Kasım 2022, 10:00

Ufuk Avrupa Küme 5 Enerji Güneş Enerjisi Çağrıları Ulusal Danışma Toplantısı (Karma Etkinlik)

Radisson Blu Şişli & Zoom Webinar

https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/ufuk-avrupa-kume-5-enerji-gunes-enerjisi-cagrilari-ulusal-danisma-toplantisi-18-kasim-2022

3. Yönetmelik Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağı hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu taslağa dair ilgili firmaların olası görüş ve önerilerininekte yer alan görüş bildirme formu ile 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.30'a kadarGenel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Yönetmelik Taslağı

EK-2: Gerekçe

EK-3: Karşılaştırma Cetveli

EK-4: Görüş Formu

4. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Toplantısı - Nijerya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir e-posta yazısında, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14:00-15:30saatleri arasındaNijerya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "İnşaat Malzemeleri, Elektrikli Teçhizat" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Nijerya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3NGQrne

5. İhracı kayda bağlı olan Popcorn / Patlatmalık Mısır

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, tüm GTİP: 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihraç başvurularının ihracat prosedüründe değişikliğe gidildiği, söz konusu eşyanın ihracat prosedürü ile ilgili bilgi almak için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile iletişime geçilmesinin beklendiği belirtilmektedir.

6. İhracı kayda bağlı olan Orman Ağacı Tomrukları

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, GTP: 4403 Orman Ağacı Tomrukları eşyasının ihracat prosedüründe değişikliğe gidildiği, söz konusu eşyanın ihracat prosedürü ile ilgili bilgi almak için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile iletişime geçilmesinin beklendiği belirtilmektedir.

7. Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Duyurusu

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılı duyurusu 12 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihinin 15 Kasım 2022 olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2023-2024 akademik yılında 160 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektör ise %20 oranında kontenjan ayrıldığı belirtilmektedir. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer aldığı ifade edilmektedir.

Jean Monnet bursiyerleri, AB üye ülkelerinde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri dönmekte ve edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda çok değerli katkılar sağladığı belirtilmektedir.Ekler:
ek-2.pdf

EK1.rtf

EK3.doc

EK4.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.