2022/113 Sirküler (23.06.2022)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-113

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemizden Güney Kore'ye kiraz ihracatının "Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü" kapsamında gerçekleştirilmekte olduğu belirtilerek ilgili protokol ve diğer mevzuatlar kapsamında TOB tarafından kayıt altına alınan "2022 Yılı Bahçe (Üretici) Listeleri" ile "2022 Yılı Paketleme ve Fumigasyon Uygulama Tesisi Listeleri " ve G.Kore tarafınca istenilen ilave bilgi ve belgelerin Güney Kore Hayvan ve Bitki Karantinası Ajansı' na iletildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, G.Kore tarafından 2022 yılı ihracat sezonu için kendilerine gönderilen bilgi ve belgelerin incelendiği; Ülkemizden G.Kore'ye kiraz ihracatının başlamasında bir sakınca olmadığı; bu uygulamanın Haziran ayı için (1 aylığına) geçerli olacağı; yalnızca 30 Haziran tarihinden önce düzenlenmiş olan Türkiye Bitki Sağlık Sertifikalarının kabul edileceği ve bu tedbirin uzatılıp uzatılmayacağı konusuna G.Kore tarafınca yapılacak aylık değerlendirme sonucuna göre karar verileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, G.Kore'ye kiraz ihracatında yetkilendirilen "Kiraz Bahçesi Listesi", "Paketleme ve

Fumigasyon Uygulama Tesisleri" listesi EK-1 ve EK-2'de yer almakta olup EK-3'te bulunan "Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü" uyarınca, bahse konu listedeki kayıtlı bahçede üretilen kirazların yine kayıtlı paketleme ve fumigasyon uygulama tesislerinde gerekli işleme tabi tutularak ihraç edilebilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak "Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü " ve protokol esas alınarak hazırlanan "G.Kore'ye İhraç Edilecek Kirazlara Yönelik Fumigasyon Uygulama Tesisi ve Prosedürü Talimatı", "Tuzak İzleme ve Takibine İlişkin Rehber", Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü Uygulama Talimatı" hükümlerine göre işlemlerin yürütülmesi konusunda ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ifade edilmekte olup kiraz ihracatımızda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşılmaması amacıyla azami hassasiyette işlem tesis edilmesinin büyük önem arz ettiği dile getirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

EKLER:

1- Kayıtlı Bahçe (Üretici) Listesi (3 Sayfa)

2- Kayıtlı Paketleme ve Fumigasyon Uygulama Tesisi Listesi (1 Sayfa)

3- Protokol (11 Sayfa)Ekler:
EK-1 Kayıtlı Üretici Listesi.pdf

EK-2 Kayıtlı Paketleme ve Fum. Tesisi Listesi.pdf

EK-3 Protokol.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.