Basın Bülteni


Değerli basın mensupları;

2021 yılı ihracat rakamlarını açıklayacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz.

Öncelikle yeni yılınızı kutluyorum ve sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum.

Değerli arkadaşlar;

Zor bir yılı geride bıraktık. Döviz kurlarındaki belirsizlik nedeniyle önümüzü göremedik. Artan girdi maliyetleri nedeniyle uluslararası arenada zorluklar yaşadık. 2021 yılı Temmuz ayında devraldığımız BAİB Bayrağını, yılın son çeyreğinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen en yukarıya taşımayı başardık.

Bu başarıda emeği bulunan ihracat ailemizin değerli temsilcilerine, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve gece gündüz demeden fedakârca çalışmalarını sürdüren BAİB personeline ne kadar teşekkür etsek azdır.

Yarım asır önce on bin, yüz bin dolarlarla başlayan bu yolculuk, milenyumla birlikte yüz milyonlarca dolarlara ulaştı. Bugün ise milyar dolarları konuşur hale geldik. İnşallah önümüzdeki 5 yılın sonunda bölge ihracatımızı 5 milyar dolara yükselteceğiz.

2021 yılında bölgemizden toplam 2 milyar 538 milyon 543 bin 811 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracatımız 2021 yılında, 2020 yılına oranla hiç de küçümsenemeyecek bir şekilde yüzde 32,14oranında artış göstermiştir.

Bu vesileyle dünyanın dört bir yanına ürünlerini ihraç ederek, hem Bölge hem de ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan ihracat ailemizin değerli mensuplarını bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.Değerli basın mensupları,

Bölgemizden gerçekleşen ihracata sektörel bazda bakacak olursak.

Yaş meyve sebze sektörümüz 695,4 milyon dolar ile bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında ilk sırada yer alıyor. Sektörümüzde 2020 yılına oranla dolar bazında yüzde 18,76 artış yaşanmıştır. Bizi ihracat rakamlarındaki artıştan daha çok sevindiren ise ihracatçı sayımızın da artmasıdır. 2020 yılında sektörde 405 firma ihracat yaparken, 2021 yılında bu rakam 446'ya ulaşmıştır.

Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz yüzde 29,95 oranında artış ve 519 milyon 835 bin 780 dolar ile Maden ve metaller sektörümüz olmuştur. Bu sektörümüzde de ihracat yapan firma sayımız artmış ve 388'den 441'e yükselmiştir.

En fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörümüz yüzde 55,29 oranında artış ve 303 milyon 795 bin 819 dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz olmuştur. Bu sektörümüzde de ihracatçı firma sayımız artmış ve 440 firmadan 536 firmaya yükselmiştir.

Dördüncü sırada yer alan sektörümüz ise yüzde 26,82 oranında artış ve 217 milyon 456 bin 264 dolar ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz olmuştur. 2020 yılında sektörde 682 firma ihracat gerçekleştirirken, bu rakam 2021 yılında783 firmaya çıkmıştır.

En fazla ihracat gerçekleştiren 5. sektörümüz ise yüzde 73,86 oranında ihracat artışı ve 140 milyon 354 bin 375 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörümüz olmuştur. Sektördeki ihracatçı firma sayımız burada artış ve 478'den 546'ya yükselmiştir.

En fazla ihracatını gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ürün ise yüzde 27,1 oranında artış ve 257 milyon 328 bin 290 dolar ile mermer ham plakalar, yüzde 26 oranında artış ve 159 milyon 649 bin 203 dolar ile domates, yüzde 28,4 oranında artış ve 141 milyon 429 bin 572 dolar ile biberden oluşmaktadır.

İlk 5 firmanın haricindeki diğer 22 sektörümüzü de unutmamak gerekiyor. Diğer 22 sektörümüz de yüzde 35,67 oranında artışla 661 milyon 697 bin 704 dolar ihracat gerçekleştirerek, elde edilen başarıya büyük katkı sağlamışlardır.

Sektör

01.01.2020 - 31.12.2020

01.01.2021 - 31.12.2021

DEĞİŞİM %

FOB USD

FOB USD

FOB USD

Yaş Meyve ve Sebze

585.539.751

 

695.403.869

 

18,76%

Maden ve Metaller

400.039.946

 

519.835.780

 

29,95%

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri

195.636.032

 

303.795.819

 

55,29%

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

171.470.637

 

217.456.264

 

26,82%

Demir ve Demir Dışı Metaller

80.728.426

 

140.354.375

 

73,86%

Diğer

487.704.916

 

661.697.704

 

35,67%

Toplam

1.921.119.708

2.538.543.811

32,14%

Sektörlerimizin gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına değinirken, ihracat rakamlarımız kadar ihracat gerçekleştiren firma sayımızın da arttığına dikkat çekmiştim. Bu çerçevede 2020 yılında bölgemizden 2007 firmamız ihracat gerçekleştirmişti. 2021 yılında ihracat gerçekleştiren firma sayımız 2205'e yükseldi. İhracat gerçekleştiren firma sayımız geçen yıla oranla yüzde 9,8 oranında arttı. Bu rakamı sevindirici bulmak ile birlikte daha da artmasını diliyoruz. Toplam 6469 üye firmamız olduğu göz önüne alınırsa ihracat yapan firma sayımızı artırmak için de çalışmalar gerçekleştireceğiz.

***

Bölgemizden ihracat gerçekleştirilen ülkelere bakacak olursak;

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 159 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik.

Çin, 2020 yılına oranla yüzde 31,24 oranında artış ve 284 milyon 193 bin 487 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke.

İkinci sırada yüzde 21,58 oranında artış ve 207 milyon 698 bin 824 dolar ihracatla Almanya yer alıyor.

Üçüncü sırada yüzde 21,31 oranında artış ve 176 milyon 114 bin 688 dolar ihracatla Rusya yer alıyor. Rusya her şeye rağmen en önemli pazarlarımız arasında yer almaya devam ediyor.

Listemizin dördüncü sırasında son dönemde sergilediği yükseliş ile dikkat çeken Özbekistan yer alıyor. Özbekistan'a yüzde 72,45 oranında artış ile 148 milyon 611 bin 575 dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz beşinci ülke ise yüzde 32,22 oranında artış ve 103 milyon 86 bin 697 dolar ihracatla Amerika Birleşik Devletleri.

 

Ülke

01.01.2020 - 31.12.2020

01.01.2021 - 31.12.2021

DEĞİŞİM %

FOB USD

FOB USD

FOB USD

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

216.544.699

 

284.193.487

 

31,24%

ALMANYA

170.826.134

 

207.698.824

 

21,58%

RUSYA FEDERASYONU

145.177.103

 

176.114.688

 

21,31%

ÖZBEKİSTAN

86.175.177

 

148.611.575

 

72,45%

BİRLEŞİK DEVLETLER

77.380.352

 

103.086.697

 

33,22%

DİĞER

1.225.016.243

 

1.618.838.540

 

32,14%

Toplam

1.921.119.708

2.538.543.811

32,14%


Batı Akdeniz'den 2021 yılında 159 ülke ve bölgeye gerçekleştirilen ihracatın 128'inde ciddi oranda artış yaşandı. Sadece 31 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatta gerileme yaşandı.

 

· 59 ülkede ihracat rakamımız 5 milyon doları aştı.

· 44 ülkede ihracat rakamımız 10 milyon doları aştı.

· 31 ülkede ihracat rakamımız 20 milyon doları aştı.

· 20 ülkede ihracat rakamımız 30 milyon doları aştı.

· 17 ülkede ihracat rakamımız 50 milyon doları aştı.

· 6 ülkede ihracat rakamımız 100 milyon doları aştı.

· 2 ülkede ihracat rakamımız 200 milyon doları aştı.

2021 yılında Bölgemizden yüzde 33,80 oranında artışla 5 milyar 57 milyon 831 bin 178 kg. ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Ümit Mirza ÇAVUŞOĞLU
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.