Duyuru


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE DUYURU

Sayın Üyemiz,

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin bazı Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 15/05/2020 tarihinde Genel Sekreterliğimize sunduğu istifa dilekçeleri neticesinde Yönetim Kurulu yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle "Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili 22. Maddesine istinaden Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılıncaya kadar temsil ve yetki genel sekreterliğe devrolmuş olup Birlik işleri Genel Sekreter tarafından yürütülecektir.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bahsekonu yönetmelik Maddesi çerçevesinde 60 gün içerisinde yapılması gereken Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun yapılıp yapılamayacağına ilişkin Ticaret Bakanlığına görüş sorulmuş olup konu ile ilgili Bakanlıktan alınan 22/05/2020 tarihli yazıda, İçişleri Bakanlığı'nın 16/03/2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderdiği ek genelgesi uyarınca olağanüstü seçimli genel kurulunun da, hali hazırda yapılabilmesinin mümkün bulunmadığı, anılan Genel Kurulun ancak söz konusu genelge ile getirilen düzenlemede ileriki dönemde yapılacak olası değişiklik sonrası düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığının bahse konu yazılarında, Genel Kurul süreçleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarının ikinci bir talimatlarının beklenmesinin uygun olacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının düzenlenebilmesini teminen Bakanlığımız talimatları beklenmekte olup, ilgili talimatlarının Genel Sekreterliğimize ulaşmasının ardından bilahare konu ile ilgili duyuru yapılacaktır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.