Yeşil Pasaport Bilgi Merkezi


Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin Doların üzerinde olan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına Hususi Damgalı Pasaport verilebilir.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5. maddesine göre:

Son 3 takvim yılı itibariyle(2017, 2018 ve 2019 yılları) yıllık ortalama ihracatı;

#500 bin ile 10 milyondolar arasında-(Son 3 yılda toplam 1.5 milyon usd-30 milyon Usd) Bir (1)

#10 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında-(Son 3 yılda toplam 30 milyon-75 milyon Usd) İki (2)

#25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında-(Son 3 yılda toplam 75 milyon-150 milyon Usd) Üç (3)

#50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında-(Son 3 yılda toplam 150 milyon-300 milyon Usd) Dört (4)

#100 milyon dolar üzerinde-(Son 3 yılda toplam 300 milyon Usd ve üzeri) olanların ise Beş (5)

firma yetkilisine Hususi Damgalı Pasaport verilebilecektir.

Not: Son üç yıl rakamları dikkate alınmaktadır. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.


İBRAZ EDİLECEK EVRAKLAR

Müracaat Yapan Firma Sahibi, Ortağı veya Çalışanı ise;

1. Firma Antetli Kağıdına Pasaport Başvuru Dilekçesi(ıslak imzalı kaşeli)

2. Diğer Bilgiler Formu(ıslak imzalı kaşeli)

3.İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu(önlü arkalı tek sayfa çıktı alınmalıdır)

4. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

5. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Hisse payını veya ortaklık yapısını gösteren)

6. İmza Sirküleri (aslı veya noter onaylı aslı ve fotokopisi)

7. Müracaat yapan firma çalışanı ise başvuru tarihinden itibaren geçmişe dönük 3 aylık SGK e-bildirgesi ve ödeme tahakkukları.

- Hususi Damgalı Pasaport müracaatı, ibraz edilecek evraklar ile üye olunan İhracatçı Birliğine yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce evrakları tarattırıp uygulama@baib.gov.tr mail adresine gönderilmesine müteakip inceleme neticesinde evrak asılları firmadan talep edilecektir. El yazısı ile doldurulan dilekçe ve formlar kabul edilmeyecektir.

- İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiye haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, birlik tarafından Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün onayına sunulacaktır.

- Bölge Müdürlüğü onayını takiben Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu randevu alınarak şahsen yapılacaktır.

- Hususi Damgalı Pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır. (24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7196 sayılı kanunla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır)

- Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün içinde pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

YENİLEME HAKKINDA


Daha önce
Hususi Damgalı Pasaport almış olan firma yetkililerimizin tekrar başvurmaları için:

-Öncelikle İl Nüfus Müdürlüğü'ne şahsen pasaport iptali için başvuru yapılır

-İptalden sonra İl Nüfus Müdürlüğünden alınan belge ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yazılan dilekçe ile başvurulur. (Ticaret Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğü'ne başvurulur)

-Ticaret Bakanlığı tarafından firmanın Hususi Damgalı Pasaport hakkı var ise kontenjan açılır

-Pasaport hakkı Bakanlık tarafından tanımlandıktan sonra başvuru evrakları ile BAİB'e tekrar başvuru yapılır


 

 

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.