Alıcı Firma Değişikliği Talepleri


6 Haziran 2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İhracat Yönetmeliğinin 14. Maddesi 2. Bendinin ' Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır.'hükmü çerçevesinde Gümrük Beyannamelerinde alıcı firma değişikliğinde Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki evraklar istenmektedir.

1-Dilekçe

2-Gümrük Beyannamesi

3-Eski Fatura Renkli PDF

4-Yeni Fatura Renkli PDF

5-Alıcı ve satıcı arasındaki sözleşme (sözleşme olmaması durumunda proforma faturanın alıcı ve satıcı tarafından kaşe ve imzalı hali de kabul edilmektedir.

6-Yeni Beyanname Taslağı

7-BAİB Tahsilat Makbuzu

Not: Dilekçe ve eklerini evrak@baib.gov.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.