2013/314 Sirküler (25.12.2013)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2013/314

Sayın Üyemiz,

1.Tüketici Danışma Merkezleri

2.Endonezya/Buğday Unu Koruma Önlemi Soruşturması

3.İMMİB 2014 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları

4.Gürcistan Geçiş Belgeleri

5.İhale Duyurusu

6.Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

7.Standart/Kriter Tasarısı (Askeri Amaçlı Kışlık Bot)

8.AB/Anti-Damping Soruşturması

9.AB/Anti-Damping Önleminin Sona Erdirilmesi

10.AB'nin ÇHC Menşeli Ürüne Yönelik Önlem Kararı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


TÜKETİCİ DANIŞMA MERKEZLERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, TST EN 15838 "Tüketici Danışma Merkezleri - Hizmetin Yerine Getirilmesi İçin Kurallar” standart/kriter tasarısının TSE ilgili İhtisas Kurulunca hazırlandığı bildirilmiştir. Bu itibarla, anılan standart/kriter tasarısı ile ilgili görüşlerinizi ekte yer alan form aracılığıyla 26 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (soysalc@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6964)

Ek- Görüş Formu

ENDONEZYA / BUĞDAY UNU KORUMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız yazıda, Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından "Buğday Unu” (1101.00.11,1101.0015 ve 1101.00.90 GTİP) ithalatına karşı 24 Ağustos 2012 tarihinde başlatılan koruma önlemi soruşturması kapsamında 5 Aralık 2012 tarihinde uygulamaya konulan %20 oranında geçici koruma önleminin 200 günlük sürenin dolmasından ötürü 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı ve halihazırda söz konusu ürünün %5 gümrük vergisine tabi olduğu belirtilip, Endonezya makamlarının henüz koruma önlemi soruşturmasında nihai bir karara varmadığı, gümrük vergisi ve mutlak kota seçeneklerini göz önünde bulundurdukları ifade edilmektedir.(6982)

İMMİB 2014 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden aldığımız yazıda, Genel Sekreterlikleri ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliği ile gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları'nın bu yıl 10.kez düzenleneceği, yarışmanın öğrenci ve profesyonel kategoride, 4 ayrı dalda düzenlenecek yarışmalarda toplam 212 bin TL para ödülü verileceği, birinci olan yarışmacıların yurtdışında seminer/fuar veya kurs katılımıyla ödüllendirileceği belirtilmektedir.

Yarışmada ev,otel ve restoran kullanımına yönelik Metalden Mamul Ürünler, Plastikten Mamul Ürünler,Elektrikli Küçük Aletler ve Konsept 2014: Zeka Geliştirici Oyuncak Tasarımı kategorisi olmak üzere toplamda 4 ayrı dalda katılım gösterilebilecek olup, yarışma için proje yükleme son tarihi 7 Şubat Cuma (17.00'ye kadar)'dır.Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.tasarim.immib.org.tr , www.facebook.com/immibendustriyeltasarimyarismalari ve http://twitter.com/immib_ety adreslerinden ulaşılabilir.(7030)

GÜRCİSTAN GEÇİŞ BELGELERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aldığımız yazıda, Gürcistan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtımının Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi kapsamında yapıldığı, söz konusu ülke üzerinden yapılan taşımaların aksamaması adına 72 çok girişli geçiş belgesinin tükenmesi akabinde 1749 adet tek girişli geçiş belgesinin transit taşımalara tahsis edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.(7031)

İHALE

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aldığımız yazıda, Karadağ Hükümeti'nin 6 Aralık 2013 tarihinde inşaat, proje, taahhüt, büyük ve kompleks turistik tesislerin yönetimi konusunda tecrübeli, mali gücü yeterli firmalara yönelik ekte yer alan ihale duyurusunu yaptığı belirtilmiştir.(7037)

Ek: İhale Duyurusu

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde düzenlenecek olan "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” 26 Aralık 2013 tarihinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 5. Kat Toplantı Salonunda düzenlenecektir. Programda bölgenin başarılı iş adamlarının tecrübe paylaşımından, dış ticaret mevzuatı, dış ticarette devlet destekleri ve Kazakistan ülke masasının bilgilendirmelerine kadar birçok konuda bilgi paylaşımı gerçekleşecek ve program gün boyu sürecektir.Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

STANDART/KRİTER TASARISI (ASKERİ AMAÇLI KIŞLIK BOT)

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TST 2946 Ayak Giyecekleri-Kışlık Bot (Askeri Amaçlı) standart/kriter tasarısına dair görüş talep edilmektedir. Tasarı hakkında görüş bildirmek isteyen üyelerimizin ekte yer alan formu doldurarak 20 Ocak 2014'e kadar Genel Sekreterliğimize (soysalc@aib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.(7056)

Ek- Görüş Formu

AB / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hırvatistan, Slovakya, Tayvan ve Tayland menşeli "Boru Bağlantı Parçaları" (7307.23.10, 7307.23.90, 7307.29.30, 7307.23.90, 7307.93.11, 7307.93.19, 7307.99.30 ve 7307.99.90 GTİP'li) ürün grubu ithalatına karşı 3 Şubat 1994 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 3 Nisan 1996 tarihinde ÇHC, Hırvatistan ve Tayland için %38,4-%58,9 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturma ilerleyen yıllarda başlatılan nihai gözden geçirme ve önlemin etkisiz kılınması soruşturmaları neticesinde muhtelif ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmiş olup, halihazırda önlem ÇHC, Tayland, Tayvan, Endonezya, Sri Lanka ve Filipinler için uygulanmaktadır.

Bahse konu yazıda devamla, mezkûr önlemin AB yerli üreticilerinden bir talep gelmemesi halinde adı geçen ülkeler için 5 Eylül 2014 tarihinde sona ereceğine dair "Yürürlükten Kaldırma Bildirimi" (Notice of Expiry) yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlıkları yazılarında devamla, bahsi geçen ürünleri ihraç eden firmalarımızın anılan önlemin yürürlükten kaldırılması yönünde AB nezdinde lobi faaliyetleri yapmalarının yararlı olacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir. (7078)

AB / ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİNİN SONA ERDİRİLMESİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu menşeli "Demir veya Çelikten Halat ve Kablolar" (7312.10.81, 7312.10.83, 7312.10.85, 7312.10.89 ve 7312.10.98 GTİP'li) ürün grubu ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin 27 Ekim 2012 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde mezkur önlemin 17 Aralık 2013 tarih ve L 338/1 sayılı AB Resmi Gazetesi bildiriminde yer verildiği üzere, anılan ülke için sona erdirilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bahse konu önlemin 2001-2007 yılları arasında ülkemiz adına da uygulanmasından hareketle, önlemin ülkemiz menşeli ürünler için sona erdirilmiş olduğu 31 Ekim 2007 tarihinden bu yana söz konusu ürünlerin AB'ye ihracatında yaşanmış olan nispi rekabet avantajının anılan ülke menşeli ürünlerin AB pazarına herhangi bir önlem olmadan girmeye başlayacak olmalarından ötürü kalkabileceğinin mütalaa edildiği belirtilmektedir.(7083)

AB'NİN ÇHC MENŞELİ ÜRÜNE YÖNELİK ÖNLEM KARARI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan menşeli "Persülfat” (2833.40.00 ve 2842.90.80 GTİP'li) ithalatına karşı 11.10.2007 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 10.10.2012 tarihinde ÇHC menşeli üründeki önleme ilişkin gözden geçirme soruşturması başlatıldığı, bu soruşturma neticesinde anılan ülkeye %0-%71,8 arasında değişen oranlarda halen uygulanmakta olan anti-damping önleminin devamına karar verildiği belirtilmektedir.(7084)Ekler:
ek ihale duyurusu.pdf
GORUS FORMU.doc
Sirkuler_2013-314.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.