2024/010 Sirküler (26.01.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-010

Sayın Üyemiz;

1. AB Kimyon Kontrol Sıklığı

2. EXPO ANTAD 2024 Fuarı - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

3. Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ Revizyonu

4. Kanada / Apostil Konvansiyonuna Katılım

5. 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Hk.

6. Mesleki Yeterlilik Görüş ve Öneri

7. TurunçgilYeşillenmeHastalığı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. AB Kimyon Kontrol Sıklığı

Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilciliğimizden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, (AB) 2017/625 ve (AT) 178/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Tüzüklerinin uygulanmasına yönelik, belirli üçüncü ülkelerden belirli ürünlerin Birliğe girişini düzenleyen resmi kontrollerin ve acil durum önlemlerinin geçici olarak artırılmasına ilişkin (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden ve bir örneği ilişikte yer alan 16 Ocak 2024 tarihli ve (AB) 2024/286 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ocak 2024 tarihli nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Uygulama Tüzüğünde yapılan değişiklikle birlikte, uygunsuzluk sıklığının yüksek olması nedeniyle kimyonda uygulanan kontrol sıklığının %20'den %30'a çıkarıldığı bildirilmektedir.

EK-1: İlgili AB Resmi Gazetesi Örneği

2. EXPO ANTAD 2024 Fuarı - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İİB) alınan bir yazıda, Guadalajara/ MEKSİKA'da 12 - 14 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan EXPO ANTAD 2024 Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Birliklerince organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Meksika'nın ve Latin Amerika bölgesinin perakende sektöründe en büyük fuarı olarak kabul edilen EXPO ANTAD Fuarı, 2024 yılında 40. kez düzenlenecek olup; genel ticaret fuarı niteliğinde olan fuarda gıda ve içeceğin yanı sıra şekerli mamuller, soft içecekler, baharatlar, atıştırmalık ürünler, su ürünleri, organik ürünler, sağlık, restoran ürünleri gibi birçok sektörden katılımcıya ulaşmanın mümkün olduğu ifade edilmektedir. 2023 yılında yaklaşık 55.000 m2'lik bir alanda gerçekleştirilen fuarda 23 ülkeden 1.246 katılımcının yer aldığı, fuara 3 gün içinde 65 ülkeden 47.000'ni aşkın kişinin ziyaret edildiği belirtilmektedir.

Meksika'nın gıda ve içecek sektörü ile perakende sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların katılımcı olarak yer aldığı EXPO ANTAD Fuarı'nın, Meksika pazarının yanı sıra ABD, Kanada ve Latin Amerika pazarlarını hedefleyen ve bu pazarlarda faaliyet gösteren üyelerimize hitap ettiği ifade edilmektedir.

Fuar katılım bedelinin m2 başına 1.000 USD olduğu, devlet desteğinin ise m2 başına 15.161 TL olduğu bildirilmektedir. Fuara Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliklerince aşağıdaki hizmetlerin verildiği belirtilmektedir;

• Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

• Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

• Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

• Fuara giriş kartı temini,

• Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerin, ekte yer alan Katılım İstek Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Tel: 0212 454 05 00: 1650 / 2247

Fax: 0212 454 05 01 - 02

E-Mail: hububat@iib.org.tr

EK-2: Katılım İstek Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi

3. Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ Revizyonu

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ilgili paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda düzenli olarak revize edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, sektör temsilcileri tarafından Ticaret Bakanlığına pamukta izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik talepler iletilerek, izlenebilirliğin pamuğu girdi olarak kullanan sektörlerde öneminin arttığı ve Türk pamuğunun rekabet gücünü olumlu etkilediğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, sektör taleplerinin karşılanmasını teminen hazırlanan Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ Taslağının ilişikte yer aldığı belirtilmektedir.

Bahse konu Tebliğe ilişkin hazırlanacak tekliflerinizin Bakanlığa sunulmasını teminen ekte bulunan form örneği doldurularak 2 Şubat 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-3: Tebliğ Taslağı

EK-4: Taslak Tebliğ Ekleri

EK-5: Görüş Formu

4. Kanada / Apostil Konvansiyonuna Katılım

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması çerçevesinde "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Zorunluluğunu Kaldıran Sözleşme"nin (Apostille Convention) 11 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Kanada'da yürürlüğe girdiği bildirilmekte, ülkemizin de taraf olduğu bahse konu sözleşmenin Kanada'da yürürlüğe girmesi ile birlikte anılan tarih itibarıyla ülkemiz vatandaşları ve işletmelerinin Türkiye'de düzenlenen kamu belgelerini Kanada'da başka bir onaya gerek kalmaksızın kullanabilmelerinin mümkün hale geldiği belirtilmekte olup taraf ülkelere ve Kanada'nın söz konusu sözleşmeye katılımıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan erişilebileceği ifade edilmektedir.

Bağlantılar:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 (Taraf ülkelere ilişkin bilgi)

https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/apostille-convention.aspx?lang=eng (Kanada Hükümeti'nin sözleşmeye ilişkin sayfası)

5. 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Hk.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden (OMKO) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla, "İhracatçı Birlikleri-15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ödül töreninin 2024 yılının Eylül ayı içerisinde düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; "İhracatçı Birlikleri-15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın başvurularının 12 Ocak 2024 tarihinde başlayacağı ve söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların yarışmanın WEB sitesi ( www.designforexport.org ) aracılığıyla online başvuru yapabilmesi ve yarışma hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

EK-6: Yarışma Takvimi

EK-7: Yarışmanın Afişleri

6. Mesleki Yeterlilik Görüş ve Öneri

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik "Atık Ayırma İşçi Yardımcısı (Seviye 2)”, "Fermente Ürün Üretim Elemanı Yardımcısı (Seviye 2)”, "Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Elemanı Yardımcısı (Seviye 2)”, "Hızlı Servis Restoran (Fast-Food) Eleman Yardımcısı (Seviye 2)”, "Pastacı Yardımcısı (Seviye 2)” ve "Reyon Görevlisi (Seviye 2)” mesleklerine ilişkin taslak mesleki yeterlilikler hazırlandığından bahisle tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu taslak yeterliliklere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin anılan kuruma iletilmesini teminen her bir taslak için ekte yer alan ‘Görüş ve Değerlendirme Formu' formatına uygun biçimde doldurularak 2 Şubat 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-8: Görüş ve Değerlendirme Formu

EK-9: Atık Ayırma İşçi Yardımcısı Mesleki Yeterlilikleri

EK-10: Fermente Ürün Üretim Elemanı Yardımcısı Mesleki Yeterlilikleri

EK-11: Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Elemanı Yardımcısı Mesleki Yeterlilikleri

EK-12: Hızlı Servis Restoran (Fast-Food) Eleman Yardımcısı Mesleki Yeterlilikleri

EK-13: Pasta Yardımcısı Mesleki Yeterlilikleri

EK-14: Reyon Görevlisi Yardımcısı Mesleki Yeterlilikleri

7. Turunçgil Yeşillenme Hastalığı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, büyük miktarda ürün ve ihracat pazarı kaybına neden olabileceği belirtilen Turunçgil Yeşillenme Hastalığı'nın ülkemize bulaşmasının önüne geçilmesini teminen 02-06 Ocak 2024 tarihlerinde ülkemizden bir heyet tarafından KKTC'de yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri ve KKTC menşeli turunçgil ve enginar ithalatında ve üçüncü bir ülkeye ihracatında raporda belirtilen kurallara riayet edilmesinin büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Hazırlanan raporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yapılacak taze narenciye ve enginar ihracatında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir;

· Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zararlının baskı altına alabilmesi için hobi bahçeleri dahil topluca Kimyasal Mücadelenin yapılması,

· Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zararlının baskı altına alabilmesi için zaman kaybetmeden Biyolojik Mücadelenin başlatılması ve bunun için seraların hızlıca tamamlanması, altyapı ve teknik eleman desteğinin arttırılması,

· Biyolojik mücadele çalışmaları, ilaç denemeleri ve zararlının biyolojisi ile mücadelesi çalışmalarını yürütmek üzere bir araştırma heyetinin Türkiye'den ihtiyaca göre belli dönemlerde görevlendirilmesi,

· Karantina tedbirleri, inspeksiyon ve fumigasyon çalışmaları ile eğitim ve teknik destek için belli aralıklarla Türkiye'den ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,

· Narenciye ve enginar ihracatı öncesi tüm araçların fumige edilmesi ve fumigasyon işlemlerinin yer aldığı fumigasyon belgesinin ve havalandırma bilgilerinin her sevkiyatta yer alması,

· Narenciye ve enginar ihracatı için her hır araç başına birer BSS olmak üzere ayrı ayrı BSS, düzenlenmesi,

· Narenciye ürünlerinin tamamının sap ve yapraklardan arındırılmış, ayıklanmış, yıkanmış, mumyalanmış, paketlenmiş ve ambalajlanmış olarak hazırlanıp ülkemize veya 3.ülkelere re-export edilmesi durumunda bile her bir tır için fumigasyon işleminin yapılması,

· Diğer limanlarda alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar tüm ihracat işlemlerinin sadece Gazi Magosa limanından yapılması,

· Alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar Girne ve Güzelyurt karantina birimleri tarafından BSS düzenlenmemesi ve buralardan ihracat yapılmaması,

· Fümigasyon işlemlerinin Gazi Magosa limanında yer alan karantina birimi yakınındaki gümrüklü alanda yapılması ve fumigasyon süresi tamamlanıp havalandırma yapıldıktan sonra araçların mühürlenip sevkiyata hazır hale getirilmesi,

· Sevkiyat ürünlerinin raf ömrünün bozulmaması, herhangi bir fitotoksisite veya kalıntı sorunu yaşanmaması için fümigasyon dozu olarak etkisi görülen her iki dozdan ait doz olan 1.400 ppm/m1 olarak uygulanması,

· Önümüzdeki yıl alt yapının tamamlanması durumunda enginar ürünlerinin fümigasyon yerine yaprak ve saplardan arındırılmış, tamamen soyulmuş, vakumlanmış ve salamura edilmiş olarak ihraca hazır hale getirilmesi,

· Türkiye'ye gelen ürünlerde herhangi bir karantina etmeni görülmesi veya karantina ihlalleri durumunda ürünlerin iade edilmesi,

· KTTC karantina birimleri ve araştırma istasyonlarında yeterli düzeyde teknik alt yapı, personel ve çalışma olanaklarının iyileştirilmesi,

· Asya Turunçgil Psillidi'nin narenciye meyvesi üzerindeki yumurta ve larva dönemlerinde öldürücü dozunun belirlenmesi ve işlemiş ve paketlenmiş meyve üzerindeki fitotoksitesinin belirlenmesi için Narenciye de yapılacak olan fumigasyon işlemleri hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılması,

· KKTC'de fumigasyon operatörü olarak sadece bir kişinin olması ve fumigasyon alt yapısının bulunmamasından dolayı KKTC tarafından gerekli altyapı ve önemlerin alınması ve önlemler alınıncaya kadar gerekli kontrollerin ülkemiz uzmanları ile birlikte yapılması,

· Asya Turunçgil Psillidi'nin mayıs ayı sonrası artan popülasyonla birlikte yaş sebze ve meyve ticareti, insan ve/veya araç hareketliliği ile ülkemize bulaşması büyük olasılıktır. Bu nedenle, ivedilikle bir mücadele programının oluşturulması, yaş sebze ve meyve ticaretinde gerekli tüm önlemlerin alınması, havaalanlarında gerekli karantina önlemlerinin uygulanması uçaklarda ve gemilerde bilgilendirme anonslarıyla beraberinde yaş sebze ve meyve taşımamaları konusunda yolcuların uyarılması,

· Ayrıca narenciye ve diğer ürünleri toplamak için Türkiye'den giden işçilerin ve araçların üstünde de taşınma riskinden dolayı gerekli önlemlerin alınması, tulum ile çalışması ve yolculuk esansında bu tulumların çıkarılması,

· Zararlının ülkemize bulaşmasını önlemek için hem sınır kapılarında hem de Kıbrıs tarafında sıkı tedbirler uygulanması,

· İhracata konu tüm taşıma ve nakil araçlarının dış yüzeylerinin dezenfekte edilmesi,

· Narenciye aşı gözü, fidan gibi anaç materyallerinin ihracatına izin verilmemesi,

· Bakanlığımızca Kıbrıs tarafına yazılan 18.12.2023 tarih ve 12442330 sayılı yazıda yer alan aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara ve ilaveten yeni alınan tedbirlere riayet edilmesi;

§ Bitki ve bitkisel ürünlerin yaprak, sap, toprak içermeyecek şekilde işlenmesi,

§ Narenciye meyvelerinin, herhangi bir yeşil aksam, odunsu parça ve yaprak içermemesi; meyvelerin işlenmesi esnasında drenjerden geçirilerek dezenfekte edilmesi, ürünlerin paketli ve ambalajlı olması,

§ Enginar ihracatında ise; ürünlerin taze soyulmuş iç tabla enginar şeklinde ve bozulmayı engellemek için vakumlanmış veya salamura yapılarak işlenmiş olarak uygun koşullarda sevk edilmesi,

§ Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatı esnasında kullanılacak araç, konteyner, ürün paket ve ambalajlarının dezenfekte edilmesi,

§ Turunçgil yetiştiriciliğinde kullanılan bütün anaçlar hastalığa duyarlı olduğundan üretim materyallerinin Türkiye'ye ihracatının yapılmaması,

§ Her türlü meyve ve üretim materyalinin yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilmesine izin verilmemesi,

ve buna ilaveten alınan yeni tedbirlerin uygulanması.

Raporla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen firmalarımız Genel Sekreterliğimiz ile iletişime geçebilirler.Ekler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-12.pdf

EK-13.pdf

EK-15.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.docx

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.doc

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.