2024/006 Sirküler (19.01.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-006

Sayın Üyemiz;

1. Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

2. Rusya - Tahıl Ürünleri İhracat Kotası

3. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

4. Batımat Paris 2024 Milli Katılım Duyurusu

5. AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.1. Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" taslağı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bahse konu tasarıya dair firmalarımızın olası görüş ve önerilerini, Ticaret Bakanlığı'na sunulmasını teminen 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-1: Tebliğ Taslağı

EK-2: Gerekçe

EK-3: Görüş Formu

2. Rusya - Tahıl Ürünleri İhracat Kotası

İlgi: 16.02.2023 tarihli ve 2023-026 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızda Rusya Federasyonu'nda (Rusya) ihdas edilen Hükümet Kararnamesi marifetiyle 15 Şubat - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya'dan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday, çavdar, arpa ve mısır ürünleri ihracatında toplam 25,5 milyon tonluk kota uygulaması getirildiği, anılan kota uygulamasının tahsisatının Rusya Tarım Bakanlığı tarafından deruhte edildiği bildirilerek, kota tahsis edilmiş firmaların vergi numaralarına, ticaret unvanlarına ve mêzkur firmalara tahsis edilen kota miktarlarına müteallik malumatı ihtiva eden Rusya Tarım Bakanlığı talimatname eki iletilmişti.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya yasal düzenlemeler resmi yayın sitesinde (http://publication.pravo.gov.ru) 30.12.2023 tarihinde yayımlanan gayriresmi İngilizce tercümesi ekli Kararname marifetiyle 15 Şubat - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya'dan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday, çavdar, arpa ve mısır ürünleri ihracatında toplam 24 milyon tonluk kota uygulaması getirildiği bildirilmektedir.

EK-4: Gayriresmi Tercüme

3. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslak hakkında görüş belirtmek isteyen firmalarımızın ekte yer alan formu doldurarak 22 Ocak 2024 Pazartesi saat 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-5: Yönetmelik Taslağı

EK-6: Görüş Formu

4. Batımat Paris 2024 Milli Katılım Duyurusu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden (İMMİB) alınan bir yazıda, Yapı Malzemeleri sektörünün ihracat artışı ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına hizmet etmek üzere Birlikleri tarafından ilgili sektörde önemli uluslararası fuarlarda milli katılım organizasyonları düzenlenmekte olduğu, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması halinde 2024 yılında Batimat Paris (30 Eylül-3 Ekim 2024, Paris-FRANSA) Fuarının ülkemiz milli katılım organizasyonunun 8. kez Birliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede ilgili fuara İMMİB organizasyonu altında katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan bağlantılarda bulunan formları doldurup katılım şartlarını kabul ederek ve ekte yer alan bilgilere göre katılım bedeli ön ödemesinin yatırıldığını gösterir banka dekontunu en geç 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17:30' a kadar İMMİB Metaller Sektör Şubesi'ne (mail: emrah.uzun@immib.org.tr veya baran.erisir@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

EK-7: BATIMAT PARİS Milli Katılım Duyurusu

5. AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Gümrük Birliği Kararı kapsamında ülkemizin AB'nin ürün güvenliği alanındaki yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. Ayrıca AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Tek pazarda, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mavi Rehberin güncellenmiş versiyonunun 29 Haziran 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, rehberde AB ürün mevzuatının tüm kavram ve süreçleriyle açıklandığı, özellikle (AB) 2019/1020 sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü'nün kabulü sonrası değişiklikler, AB pazarına mesafeli ve çevrimiçi satışlar, ürünlerin tadil ve tamiri, yazılım, ürün talimatları ve güvenlik bilgileri ile Brexit sonrası duruma ilişkin hususların eklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca rehberin malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler hakkında bilgi edinmek isteyen ilgili taraflara yönelik olduğu bildirilmektedir.

Bununla birlikte, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara ürünlerin tasarımı ve üretiminde uygunluk değerlendirmesi süreci ile akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda yol göstermesi amacıyla söz konusu rehberin dilimize çevrildiği ve tüm paydaşların kolayca ulaşabilmesi amacıyla rehberin Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-8: Mavi Rehber İnternet Adresi

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/guncel-mavi-rehber


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.doc

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.doc

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.