2024/013 Sirküler (31.01.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-013

Sayın Üyemiz;

1. Kosta Rika / İthalatçılar Birliği (CRECEX) VIII. Ticari Bağlantılar Etkinliği

2. Yunanistan- 10. Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

3. Ankete Katılım Hk

4. AB Dijital Düzenlemelerinin Ticaretimize Etkisi Anketi

5. İspanya Genel Ticaret Heyeti

6. ATSO Sürdürülebilirlik Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1. Kosta Rika / İthalatçılar Birliği (CRECEX) VIII. Ticari Bağlantılar Etkinliği

T.C. Ticaret Bakanlığından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kosta Rika Dış Ticaret Odası (CRECEX) tarafından San Jose Büyükelçiliğine iletilen "VIII. Ticari Bağlantılar” etkinliğine ilişkin bir örneği ekte yer alan mektuba atıfla, anılan faaliyetin tarihinin 20 Şubat 2024 olarak güncellendiği bildirilmektedir.

Söz konusu, etkinlikte San Jose Büyükelçimiz Sn. Fatma Pehava ÜNLÜ'nün sunumlarına katkı sağlamak adına ihracat sektörlerimizi tanıtıcı PDF, sunum, video vb. materyallerin Meclisimize iletilmesi hususunun önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgileri ve materyallerini aycabal@tim.org.tr e-posta adresine 31 Ocak 2024 Çarşamba mesai bitimine kadar iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-1: CRECEX Mektubu

2. Yunanistan- 10. Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İkili Gümrük İlişkileri ve İşbirliği Dairesinden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye - Yunanistan 10. Dönem Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısının 6 Mart 2024 tarihinde Atina'da, teknik düzeyde toplantının ise 22 Şubat 2024 tarihinde İpsala/Kipi Sınır Kapısında düzenlenmesi konusunda Yunan tarafı ile mutabakat sağlandığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bilgilerini ve söz konusu toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususların TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan formun doldurularak2 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.30'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-2:Görüş Bildirme Formu

3. Ankete Katılım Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development - EBRD) tarafından özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusunun çalışılacağı "Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform” Projesinin başlatıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan "MLETR - Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)” alındığı ve söz konusu projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye'nin ticaret maliyetlerine yansımasının ortaya konulması için bir anket çalışması gerçekleştirileceğinden ve söz konusu anketin en geç 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar doldurulması gerektiğinden bahisle, mezkur ankete katılım için bağlantı bilgileri ekte yer almaktadır.

EK-3: Anket Katılım Bağlantı Linki

4. AB Dijital Düzenlemelerinin Ticaretimize Etkisi Anketi

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünden alınan bir bildirime atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, AB Dijital Düzenlemelerinin Ticaretimize Etkisi tespiti çalışmalarının bir ayağı olarak Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development-EBRD) tarafından "Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform” projesi başlatıldığı ifade edilerek proje kapsamında, özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb.) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusunun çalışılacağı, referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan "MLETR-Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)” alındığı; projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye'nin ticaret maliyetlerine yansımasının ortaya konulacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu faydaların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için projeyi EBRD adına yürütecek olan T3i Partner Network şirketinin bir anket çalışması yapmakta olduğu ifade edilerek söz konusu anketin dış ticaret ile iştigal eden şirketler, dış ticaret işlemlerine yönelik destekleyici hizmetler sunan ve/veya aracılık eden şirketler, uluslararası taşımacılık ve lojistik şirketleri, gümrük müşavirleri, forwarding şirketleri, deniz acenteleri, depo-antrepo hizmeti sunanlar, liman işletmeleri, dış ticaret finansmanında rol alan finansal hizmet sunucuları (banka ve sigorta şirketleri, finansman şirketleri vb.) ve bahse konu finansal hizmet sunucuların çalıştıkları ihracat-ithalat işlemi yapan müşteriler tarafından doldurulmasının ülkemizin bu alandaki dijitalleşme faaliyetlerine destek olacak söz konusu projeye önemli bir girdi sağlayacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bilgilerini ve aşağıda iletilen anket bağlantı bilgilerinin en geç 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar doldurulmasını rica ederiz.

Anket Bağlantı Bilgileri:

Firmalar için anket linki:

https://www.surveymonkey.com/r/RRNJKRR

Banka ve finans kuruluşları için anket linki:

https://www.surveymonkey.com/r/6H8WZP8

5. İspanya Genel Ticaret Heyeti

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) organizasyonunda, 22-25 Nisan 2024 tarihleri arasında İspanya'ya yönelik olarak başta Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik-Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Maden ve Otomotiv sektörleri olmak üzere tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlanmakta olduğu, İspanya'nın başkenti Madrid şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İspanya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ticaret heyetine başvuru için, 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 17:30'a kadar https://delegations.tim.org.tr/event/spain-madrid-2024/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup ekonomi sınıfı uçak biletli katılım bedeli firma başına 2.400 EURO ve aynı firmadan ikinci kişi için 1.900 EURO olarak belirlenmektedir.

Katılım Ücretine Dâhil Olan Hizmetler:

• Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti

• Otelde 3 gece konaklama

• İkili İş Görüşmeleri (B2B)

• Heyet kapsamındaki transferler

• Toplantı günü gerek duyulduğunda tercüman hizmeti

• Toplantı günü öğle ve akşam yemeği

• Seyahat Sağlık Sigortası

EK-4: Heyet Programı

EK-5: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

6. ATSO Sürdürülebilirlik Forumu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, ülkemizin de taraf olduğu ve 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Antlaşması kapsamında tüm ülkeler iklim değişikliği ile mücadele için etkin bir çalışma yürütüldüğü ifade edilmektedir. Ülkemiz aynı zamanda Avrupa Birliği'nin 11 Aralık 2019 tarihinde duyurduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya koyduğu 2050 yılında iklim-nötr kıta hedefine uyumlu olarak tüm politika ve vizyonunu iklim değişikliğine göre şekillendireceğini deklare eden ülkeler arasında olduğunu iletmektedir.

Yazıda devamla, "İklim Değişikliğine Karşı Alınacak Önlemler, "Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Yapılması Gerekenler”, "Sınırda Karbon Düzenlemesinin Riskleri ve Fırsatları”, "Firmalarımızın Sürdürülebilirlik Stratejilerinin Belirlenmesi”, "İklim Teknolojileri ve Yeşil Üretim” alanlarında etkili bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık arttırma üzerine faaliyetler sürdürmekte oldukları iletilmektedir.

Bu kapsamda, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenecek "ATSO Sürdürülebilirlik Forumu” etkinliğine katılım büyük önem arz etmektedir.

LCV: global@atso.org.tr , 0242 3143808/3744/3999

EK-6: Etkinlik ProgramıEkler:
EK--1.pdf

EK--4.pdf

EK--5.pdf

EK-2Görüş bildirim formu.docx

EK-3.docx

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.