2024/015 Sirküler (02.02.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-015

Sayın Üyemiz;

1. Azami Döviz Kullanım Oranı

2. YLDA/ABD-Ücretsiz Depolama İmkanı

3. Fastan Hayvansal ve Bitkisel Bazlı Ürünlerin İhracı

4. Lima Ticaret Odası Tarafından Düzenlenecek Fuarlar/Peru

5. Korozyona Dayanıklı Çelik Saçlar/Yeniden Gözden Geçirme Soruşturması

6. Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK)

7. Türkiye-Arnavutluk 13. Dönem KEK Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter1. Azami Döviz Kullanım Oranı

İlgi: 18.05.2023 tarihli ve 2023-073 sayılı yazımız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İlgi'de kayıtlı yazımızla, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nin 17. maddesinin onuncu fıkrası doğrultusunda, 31.12.2022 tarihinden önce düzenlenen belirli DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında esas alınması uygun görülen azami döviz kullanım oranları bildirilmişti.

Bu defa; İlgi'de kayıtlı yazımızın ikinci paragrafında yer alan:

• 01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen kütük ve/veya filmaşin cinsi eşya (GTP: 7207.11, 7207.20.15, 7207.20.17, 7207.20.19, 7213, 7227) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %120 olarak uygulanması,

bendinin,

01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen kütük, filmaşin, alaşımsız/alaşımlı çelikten çubuk ve/veya alaşımlı çelikten yarı mamul cinsi eşya (GTP: 7207.11, 7207.20.15, 7207.20.17, 7207.20.19, 7213, 7214, 7224, 7227, 7228) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %120 olarak uygulanması,

şeklinde değiştirilmesi T.C. Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmektedir.

2. YLDA/ABD-Ücretsiz Depolama İmkanı

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ihracatımızda sürekliliği sağlayarak mal ve hizmet ihracatımızı artırmak, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve/veya işletilmesi yoluyla uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine ihracatçılarımızın daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla dahil olmalarını sağlamak, önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 5449 sayılı "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 20 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bahse konu Karar kapsamında, stratejik öneme sahip ülkelerde kurulacak YLDA'lar ile tüm kıtalara Türkiye'nin ihraç ürünlerini tüketiciye en kısa yoldan, kesintisiz, hızlı ve ucuz bir şekilde ulaştırarak ülkemiz mal ve hizmet ihracatının daha da artırılmasının amaçlandığı dile getirilmektedir. Bu kapsamda, ABD/New Jersey şehrinin merkez alındığı ve ilaveten 9 farklı şehirde yer alan cep depolardan oluşan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı (YLDA) Projesinin 31/05/2023 tarihinde Bakanlıklarınca uygun bulunarak destek kapsamına alındığı bildirilmektedir.

Diğer yandan, anılan YLDA kapsamında proje sahibi firma tarafından bir yazı iletildiği; söz konusu yazıda firmanın ana merkezi olan New Jersey eyaletinde bulunan depolarının faaliyetlerine başlamış bulunduğu, Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapmak isteyen firmalarımıza destek olabilmek ve projeleri çerçevesinde Türk ihracatçı firmalara hedeflenenin de üzerinde depolama hizmeti sunabileceği, ülkemizin

döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsamında YLDA ana merkezi olan New Jersey depolarında ve Savannah'ta bulunan cep depolarında süre ve alan (m2) bilgilerinin şirketlerinin ABD'de görev yapan yöneticilerince belirlenmek üzere ücretsiz depolama imkanı sunmak istediği ifade edilmektedir.

EK-1: YLDA İletişim Bilgileri

3. Fastan Hayvansal ve Bitkisel Bazlı Ürünlerin İhracı

Rabat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışı Faslılar Bakanlığı Protokol Müdürlüğü tarafından iletilen Nota'da, Fas Krallığında akredite olan Diplomatik Misyonlar ile Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşların temsilciliklerinden gelen gıda ürünleri ithalatına ilişkin sorularına cevaben;

  1. Hayvansal ürünler ve hayvansal bazlı ürünler için yalnızca Gıda Ürünleri Sağlık Güvenliği Ulusal Ofisi (ONSSA)'nin ihracatçı ülkelerle karşılıklı anlaşmayla onaylanmış model sağlık sertifikalarına sahip olduğu ürünlerin ithal edilebildiği,

  1. Bitkisel ürünler ve bitkisel bazlı işlenmiş ürünlerin, ihracat ülkesinin yetkili makamı tarafından verilen sağlık sertifikası ile ihraç edilmesi gerektiği,

  1. Ham bitki ve bitkisel ürünlerin, izin verilen ülkelerden ithal edilmesi gerektiği ve ONSSA'nın zorunlu olarak istediği ek beyanları içeren bitki sağlığı sertifikasının refakatinde olması gerektiği,

Bilgilerinin paylaşıldığı bildirilmektedir.

4. Lima Ticaret Odası Tarafından Düzenlenecek Fuarlar/Peru

T.C. Ticaret Bakanlığından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Lima Ticaret Odası tarafından 2024 yılında aşağıda kayıtlı fuarların düzenleneceği bildirilmektedir.

Fuarlara İlişkin Bilgiler:

Expo Postgrados Yükseköğretim Fuarı

Tarih: 26-27 Nisan 2024

Yer: CCL Kongre Merkezi - Lima

ExpoTIC Teknoloji Fuarı

Tarih: 12-13 Temmuz 2024

Yer: CCL Kongre Merkezi - Lima

Tecnosalud Sağlık Fuarı

Tarih: 12-13-14 Eylül 2024

Yer: Bilgi verilmemiştir.

5. Korozyona Dayanıklı Çelik Saçlar/Yeniden Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere, Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelik Saç” ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmaktadır. Söz konusu önlemlerin Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından gözden geçirilmesine yönelik olarak yürütülen "yeniden gözden geçirme soruşturması” ile ilgili bilgilendirmeler önceden duyurulmuştu.

Bu defa, ekte bir örneğine yer verilen ve CBSA tarafından yapılan 22 Ocak 2024 tarihli bir bildirim ile soruşturma sürecinde temin edilen bilgilerin analiz edilmesi neticesinde, CBSA'nın SIMA düzenlemelerine tam uygunluğu sağlamak amacı ile, 2021 Aralık - 2022 Kasım döneminde Kanada'nın gümrük sahasına giren soruşturmaya konu ürünler için kararlaştırılmış olan "normal değerler” kullanılmak suretiyle geriye dönük olarak değerleme yapılmasının zorunlu kılınabileceğini kararlaştırdığı ifade edilmektedir.

Anılan bildirimde ayrıca, CBSA'nın mevcut durumda, ilgili ithalatçı firmalara yönelik olarak "Detaylı Düzeltme Beyannameleri (Detailed Adjustment Statements-DAS)” düzenlediği belirtilmektedir. Söz konusu bildirime https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/rire/cor22023/cor22023-ret-eng.html linki üzerinden de erişim sağlanabilmektedir.

EK-2: Notice of Retroactive Assessments

6. Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK)

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK-JETCO) 1'inci Dönem Toplantısının 21 Şubat 2024 tarihinde Bratislava'da, Ticaret Bakanımız Sn. Prof. Dr. Ömer BOLAT ile Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sn. Denisa SAKOVA eşbaşkanlıklarında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu toplantıya hazırlık çalışmalarında yararlanmak üzere, firmalarımızın Slovakya pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve anılan ülke pazarına ilişkin firmalarımızın talep ve değerlendirmelerinin,6 Şubat 2024 Salı günü 15:30'a kadarekte yer alan form doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-3: Görüş Bildirim Formu

7. Türkiye-Arnavutluk 13. Dönem KEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın BAK eşbaşkanlığında Türkiye-Arnavutluk Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısının düzenlenmesi planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya ilişkin çalışmalarda değerlendirilmek üzere, firmalarımızın Arnavutluk pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerini ve anılan ülke pazarına ilişkin firmalarımızın talep ve değerlendirmelerinin,2 Şubat 2024 Cuma günü 16:00'a kadarekte yer alan form doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-4: Görüş Bildirim FormuEkler:
ek--1.pdf

ek--2.pdf

ek-3Görüş bildirim formu.docx

ek-4Görüş bildirim formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.