2024/016 Sirküler (05.02.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-016

Sayın Üyemiz;

1. Rusya - Pirinç İhracatında Yasaklama

2. ÇHC'ye Tarım Ürünleri İhracatında Üretici Kaydı Hk.

3. Fuar Duyurusu (SIAM 2024 Fuarı)

4. Kanada Genel Ticaret Heyeti

5. TİM-TEB Girişim Evi Start Up Başvuruları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Rusya - Pirinç İhracatında Yasaklama

İlgi: a) 28.07.2022 tarihli ve 2022-139 sayılı yazımız.

b) 13.01.2023 tarihli ve 2023-009 sayılı yazımız.

c) 07.08.2023 tarihli ve 2023-120 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda Rusya Federasyonu (Rusya)'ndan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilecek 1006 tarife pozisyonlu ve 1103.19.500.0 GTİP'li pirinç/pirinç ürünü ihracatında dönemler itibarıyla geçici yasaklama uygulandığı ve söz konusu uygulamanın 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Rusya yasal düzenlemeler resmi yayın sitesinde (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312300026) yayımlanan 29/12/2023 tarihli ve 2377 sayılı Kararname ile söz konusu yasaklama uygulamasının 01 Ocak-30 Haziran 2024 (bu tarihler dahil) uygulanacağı belirtilmekte olup, uygulamanın AEB üyelerine yönelik ihracatı, uluslararası anlaşmalar kapsamındaki ihracatı, bireylerin kişisel kullanımı amaçlı ihracatı ve insani yardım amaçlı sevkiyatlar ile uluslararası transit ticarete konu sevkiyatları kapsamadığı bildirilmektedir.

2. ÇHC'ye Tarım Ürünleri İhracatında Üretici Kaydı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğinden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda özetle; Çin Halk Cumhuriyeti'ne (ÇHC) gıda ürünleri ihracatının, ilgili üreticinin CIFER sistemi üzerinden kayıt olmasını zorunlu tutan 248 sayılı düzenleme olarak bilinen prosedürlerin gerçekleştirilmesi şartına bağlı bulunduğu, söz konusu kayıt işlemleriyle bağlantılı olarak Pekin Tarım Müşavirliği ve Ticaret Müşavirliğine muhtelif sayıda firma başvurusunun gelmekte olduğu, ihracat işlemlerinin üretici kaydı yapılamadığı için uzun süreler beklediği, kayıt işlemlerine ilişkin olarak, ülkemizde sorumlu ve muhatap kuruluşun Tarım ve Orman Bakanlığı olmakla birlikte ÇHC'de söz konusu işlemlerin Gümrükler Genel İdaresi Gıda Güvenliği Dairesi'nce yürütüldüğü ve anılan birime iletilen tekil firma sorunlarında ilerleme kaydedilmesinde ve cevap alınmasında zorluklar yaşandığının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, üretici firma kayıt sorunlarının ve gecikmelerin tek defada diplomatik kanallar çerçevesinde ilgili makamlarda gündeme getirilebilmesini teminen, ekte yer alan tablonun CIFER sistemi üzerinden başvuruda bulunan ve sorun yaşayan üretici firmalarımızca doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Tablo

3. Fuar Duyurusu (SIAM 2024 Fuarı)

Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 16 ncı SIAM fuarının "İklim ve Tarım: Sürdürülebilir ve Dayanıklı Üretim Sistemleri İçin” teması ile 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığı, 70 ülkeden 1.500 civarında firma katılımı ile 920.000'in üzerinde ziyaretçi öngördükleri bunun yanısıra 2024 yılındaki organizasyonda 45 konferans ve 350 civarında ikili iş görüşmesi bekledikleri açıklanırken bu sene onur konuğu olarak İspanya'nın fuarda ağırlanacağı belirtilmekte olup, anılan fuara ülkemiz firmalarının katılımında yarar görüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu fuarın; "5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında Bakanlığımızın "2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı Fuar Organizasyonları Listesi"nde yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-2: Fuar Broşürü

4. Kanada Genel Ticaret Heyeti

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden (İMMİB) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) organizasyonu ile28 Nisan - 1 Mayıs 2024tarihleri arasında Kanada'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olduğu,Torontoşehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Kanada'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu ticaret heyetine başvuru için, son tarih5 Şubat 2024 Pazartesigünü mesai saati bitimidir. Bu tarihe kadarhttps://delegations.tim.org.tr/event/canada-toronto-2024internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, B2B toplantıları, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin1. Kişi için 3.300 USD, 2. Kişi için 2.500 USDolarak belirlendiği ifade edilmektedir. Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı bildirilmektedir. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmaların heyete katılımları ödeme dekontlarının İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (ali.bilgi@immib.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.

Ülke Raporu Linki: https://tinyurl.com/KANADAULKERAPORU

EK-3: Taslak Heyet Programı

EK-4: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

5. TİM-TEB Girişim Evi Start Up Başvuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye'nin 7 farklı ilindeki TİM-TEB Girişim Evlerinde, tekno-girişimcilerimizin yüksek katma değer ve ihracat odağındaki çalışmalarının devam ettiği ifade edilmektedir.

2023 yılı içerisinde iki ayrı dönemde yürütülen hızlandırma ve büyüme aşamalarındaki özgün programlar ile (Start Up, Level Up, Fintech, Women Entrepreneurship, Global Up, Green Up ve S2E) 7 farklı ilde, 200 girişimciye bin saati aşkın danışmanlık hizmeti verildiği, birebir sağlanan danışmanlık hizmetlerinin yanında, ülkemizin en yaygın girişimcilik ailesi olarak, 600 den fazla kişinin katılımıyla 6 farklı webinar düzenlendiği belirtilmektedir. 2023 yılında TİM-TEB Girişim Evi finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla Fintech Programı başlatıldığı ve 12 girişimcinin danışmanlık programlarıyla desteklendiği ifade edilmektedir. Kadın kuruculu girişimlerin güçlenmesine ve global çapta başarılı girişimlere dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Woman Entrepreneurship programıyla 8 girişimci eğitimin, danışmanlık programlarıyla desteklenmiştir. 2023 yılında ilk kez düzenlenen Start Up to Export (S2E) ile küresele açılma hedefi olan, küreselde büyüme stratejileri bulunan 30 teknogirişim firmasının da desteklendiği belirtilmektedir. 2023 yılı içerisinde fiziki ortamda gerçekleştirilen S2C etkinlikleri ile girişimcilerimizin birçok kurum ile buluşturulduğu ifade edilmektedir. Geçtiğimiz yılın Temmuz ve Aralık ayında gerçekleştirilen Speed Mentoring etkinliği ile, kurumsal firma yöneticileri, yatırımcı grup temsilcileri, TİM ve İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 33 Mentor, 110 girişimci ile buluşturularak kısa sürede işbirliğine dönmesi muhtemel toplam 200'ün üzerinde B2B görüşmesinin gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

2024 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin TİM-TEB Girişim Evleri'nde teknoloji odaklı girişimcilere mentorluk ve danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilmeye devam edilecek olduğu, Start Up Program başvurularının alınmaya başlandığı bildirilmektedir.

EK-5: 2024 Start Up Program Başvuru Duyurusu

EK-6: 2024 Start Up Başvuru GörseliEkler:
ek--4.pdf

ek--5.pdf

ek-1.xlsx

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.