2024/018 Sirküler (08.02.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-018

Sayın Üyemiz;

1. ABD Geniş Çaplı Dikişli Boru Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Hk

2. ABD / Makarna Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları

3. Fuar Duyurusu- 55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)

4. Fine Food Australia 2024 Fuarı - Öncelikli Talep Toplama (Hedef Ülke : Avustralya)

5. MITEX 2024 Milli Katılım Duyurusu

6. Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi Hk.

7. Endonezya Korunma Önlemi Sigara Kağıdı

8. 13. Uluslararası Yatırım Konferansı Saraybosna İş Forumu 2024 (SBF2024)

9. Türkiye -Kosova Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1.Dönem Toplantısı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER

Genel Sekreter

1. ABD Geniş Çaplı Dikişli Boru Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "geniş çaplı dikişli boru” (7305.11, 7305.12, 7305.19, 7305.31 ve 7305.39 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 2019 yılından bu yana telafi edici vergi önlemi ve anti-damping önlemi uygulanmakta olduğu hatırlatılmaktadır.

Devamla, ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyetinin iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olduğu belirtilmektedir. ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, adı geçen ABD'li kurumlar tarafından 1 Şubat 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle ülkemiz menşeli "geniş çaplı dikişli boru” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturmasının (sunset review) başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu süreçte ITA ve ITC tarafından, ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verebileceği belirtilmektedir. Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için normalde ülke hükümetinin yanı sıra, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD'ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az %50'sini gerçekleştiren firmaların) da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği belirtilmektedir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda, ABD otoritelerince "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebileceği ifade edilmektedir. Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda, mezkur otoritelerin soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak aldığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Şubat 2024) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerektiği bildirilmektedir. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Şubat 2024) 30 gün içerisinde ABD'nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerektiği ifade edilmektedir. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Şubat 2024) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 4 Mart 2024 tarihine kadar ise ekte kayıtlı Resmi Gazete'de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçı firmalarımızın 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 15.30'a kadar bilgilerini Bakanlığa iletmek üzere Genel Sekreterliğimiz arge@baib.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

EK-1: Açılış Bildirimi - Resmi Gazete - ITA

EK-2: Açılış Bildirimi - Resmi Gazete - ITC

2. ABD / Makarna Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 1996 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin uygulanmakta olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre; ithalatçı ülke otoritelerince önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmasına hükmedilmemesi halinde, yürürlükte olan bir önlemin 5 yılın sonunda yürürlükten kalktığı, diğer taraftan, ABD mevzuatı uyarınca (19 CFR 351.218) ilgili ülke tarafından nihai gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesine, bahse konu 5 yıllık sürenin sonunda re'sen karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla; 1 Şubat 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-01/pdf/FR-2024-02-01.pdf linkinden ulaşılabilen bildirimde; ABD Ticaret Bakanlığı ülkemiz menşeli "Yumurtasız; Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin gözden geçirilmesini teminen 2024 yılı Mart ayı içerisinde nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatacağını belirtmektedir. Soruşturmaların resmi açılışını müteakip ayrıca bilgi verilecektir.

3. Fuar Duyurusu- 55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 24-29 Haziran 2024 tarihlerinde Cezayir'de Meridyen Uluslararası Fuarcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecek olan ''55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)''na ülkemizin "Onur Konuğu Ülke” statüsünde katılımının Bakanlığımızca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

4. Fine Food Australia 2024 Fuarı - Öncelikli Talep Toplama (Hedef Ülke : Avustralya)

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)'den alınan bir yazıda, Melbourne / Avustralya'da 02-05 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2024 Uluslararası Gıda Ürünleri, Makineleri, Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun 7. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarlarından biri olarak nitelendirilmekte olduğu ifade edilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2023-2024 yılları için "hedef ülke” olarak ilan edilen Avustralya aynı zamanda "Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi” kapsamındaki 18 ülkeden biri konumunda olup, Fine Food Australia Fuarı 2023 Yılı için en çok devlet desteği açıklanan fuarlardan biri olduğu belirtilmektedir.

Fine Food Australia 2024 Fuarı milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların bir örneği ilişik ön başvuru formunu doldurarak 29.02.2024 tarihine kadar kurumeyve@iib.org.tr adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için iletişim: Mustafa Ayoğlu (0212 4540519)-İlknur Kanşat (0212 4540250) E-posta : kurumeyve@iib.org.tr

EK-3: Ön başvuru formu

5. MITEX 2024 Milli Katılım Duyurusu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)'nden alınan yazıda, Hırdavat sektörünün ihracat artışı ve pazar çeşitliliğinin arttırılmasını sağlamak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması durumunda MITEX 2024 (5-8 Kasım 2024, Moskova, Rusya) fuarının ülkemiz milli katılım organizasyonunun İMMİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili fuara İMMİB organizasyonu altında katılmak isteyen üye firmalarımızın ekte bulunan formu doldurup katılım şartlarını kabul ederek ve yine ekte yer alan bilgilere göre katılım bedeli ön ödemesinin yatırıldığını gösterir banka dekontunu en geç 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar Birlikleri Metaller Sektör Şubesi'ne (e-mail: emrah.uzun@immib.org.tr) göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

EK-4: MITEX 2024 Milli Katılım Duyurusu

6. Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir "Borç Durum Belgesini” (Borcu Yoktur Yazısını) e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapıldığı ve yükümlülerin "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden "Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkân sağlandığı bildirilmektedir.

7. Endonezya Korunma Önlemi Sigara Kağıdı

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Endonezya tarafından "Sigara Kağıdı” (Endonezya gümrük tarife cetveline göre 813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91 ve ex4813.90.99 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan) ithalatına karşı 30 Kasım 2021 tarihinden bu yana yürürlükte olan ve ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın (Anlaşma) 9.1 maddesi kapsamında muaf bulunduğu korunma önleminin uzatılmasına ilişkin yürütülen gözden geçirme soruşturması neticesinde, ciddi zararı önlemek veya gidermek için önlemin uzatılmasının gerekli olduğu bulgusuna istinaden mezkur önlemin uzatılmasının öngörüldüğü, 11 Eylül 2023 tarihli DTÖ Bildirimi ile iletildiği belirtilmekte olup bu defa, 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan ve Ek'te yer verilmiş olan bildirime göre, anılan ülke tarafından korunma önleminin, 3 Ocak 2024 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 3.923.900 IDR/ton, 3 Ocak 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 3.885.850 IDR/ton ve 3 Ocak 2026 - 2 Ocak 2027 tarihleri arasında 3.847.800 IDR/ton şeklinde uygulanmak üzere uzatılmasına hükmedilmiş olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere ülkemizin, Endonezya tarafından aynı kapsamda önlemden muaf tutulmuş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu gelişmenin, Endonezya'ya ilgili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceğinin değerlendirilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Anlaşma'nın 9.1 maddesi hükümleri dikkate alındığında, Endonezya'nın ilgili ürünler ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3'ün üzerine çıkması halinde bahsedilen önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

EK-5: Endonezya - DTÖ Bildirimi

8. 13. Uluslararası Yatırım Konferansı Saraybosna İş Forumu 2024 (SBF2024)

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin himayesinde ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Bosna Bank International tarafından düzenlenecek olan "13. Uluslararası Yatırım Konferansı - Saraybosna İş Forumu 2024"ün (SBF 2024) 21-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Saraybosna'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, üç gün sürecek olan SBF 2024 etkinliğinin Güneydoğu Avrupa bölgesinde yeni fırsatların keşfedilmesi, iş çevresi oluşturulması ve bilgi paylaşımı sağlanması gibi hususlar açısından öncü bir platform olduğu belirtilmekte ve endüstri yetkililerinin, hükümet temsilcilerinin ve potansiyel yatırımcıların bir araya geleceği etkinliğin uygun bir tartışma ortamı yaratmanın yanı sıra, stratejik ortaklıkları teşvik edecek özgün bir fırsat olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, SBF 2024'e ilişkin detaylı bilgiye "https://sarajevobusinessforum.com/en/2024" internet adresinden ulaşılmasının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

9. Türkiye -Kosova Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1.Dönem Toplantısı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Eş başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat IŞIKHAN tarafından deruhte edilen Türkiye-Kosova Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı'nın 28-29 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bilgilerini ve anılan ülke pazarına ilişkin firmalarımızın karşılaştıkları sorunlar ve ikili ilişkilerimize yönelik talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilerin TİM'e iletilmesini teminen, 9 Şubat 2024 Cuma günü 15:30'a kadar ekte yer alan form doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Görüş Bildirim FormuEkler:
ek--4.pdf

ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.doc

ek-5.pdf

ek-6Görüş bildirim formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.