2024/022 Sirküler (14.02.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-022

Sayın Üyemiz;

1. AB Korunma Önlemi

2. Moskova Interior And Design Week Fuarı Hk.

3. İnovaLİG 2024 Başvuru Duyurusu

4. Azerbaycan (Bakü) Genel Ticaret Heyeti Hk.

5. Kayda Bağlı İhracat Hk.

6. Türkiye Menşeli Çift Kabuklu Yumuşakçaların İhracatına Uygulanan Tedbirlerin Uzatılması

7. Americas Food and Beverage Show 2024 - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

8. İhrakiye Teslimleri Konulu 2024/3 Sayılı Genelge

9. İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. AB Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından bazı çelik ürünleri ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmakta olduğu, söz konusu önlemin 25 Haziran 2021 tarihli Komisyon kararıyla 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Bu defa, bir örneği ekte yer alan 9 Şubat 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre, bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı, söz konusu gözden geçirme çerçevesinde Komisyon tarafından mevcut kota kullanım oranları, bu kotaların kullanım şekillerindeki değişiklikler, mevcut kota rejiminin sebep olduğu olası dışlayıcı etkiler, kullanılmayan kotaların kota döneminin son çeyreğinde değerlendirilme usulü ve değişen koşullardan kaynaklanan herhangi bir düzeltmenin Birliğin çıkarları açısından gerekli olup olmadığı hususları inceleneceği belirtilmektedir.

Komisyon tarafından önlemden muaf tutulan gelişmekte olan ülkeler listesinin de mevcut koşullara göre güncelleneceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Soruşturma kapsamında ek konuları gündeme getirmek isteyen ilgili tarafların iddialarını kanıtlayan yeterli delilleri ve bir ürün kategorisini etkileyen herhangi bir gelişmenin nasıl ele alınacağına ilişkin önerilerini de sunmalarının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Öte yandan söz konusu bildirimde, ilgili tarafların 26 Şubat 2024 tarihine kadar yazılı görüşlerini iletebileceği ve tüm yazılı başvuruların https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI adresi üzerinden yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu husus hakkında Bakanlığa sunulmasını teminen görüş bildirmek isteyen firmalarımızın ekte yer alan formu doldurarak 15 Şubat 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.

EK-1: AB Soruşturma Açılış Bildirimi

EK-2: Görüş Bildirim Formu

2. Moskova Interior And Design Week Fuarı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, 6-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'nda mobilya ve dekorasyon ürünlerini konu alan "Moscow Interior and Design Week” isimli bir fuarın düzenleneceği, fuarda ülkemizden katılım sağlayacak firmalara bedava boş alan ya da hazır stantlı alanın bilabedel tahsis edileceğine ilişkin belgelerin ekte iletildiği ifade edilmektedir.

EK-3: Moscow Interior And Design Week Adlı Fuar Hk_Mektup

EK-4: Moscow Interior And Design Week Adlı Fuar Hk_Sunum

3. İnovaLİG 2024 Başvuru Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Türkiye'nin inovasyona dayalı ihracat artışının desteklenmesi, şirketlerde inovasyon bilincinin geliştirilmesi, şirketlerin inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirmesi ve inovasyon yetkinliklerinin kazanılması için yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla Meclisleri tarafından 2014 yılında Türkiye'nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı "İnovaLİG”in başlatıldığı bildirilmektedir.

İnovaLİG kapsamında, dünya üzerinde 7.500'den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3rove İnovasyon Yönetim Değerlendirmesi ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın İnovasyon Şampiyonları belirlenmektedir. Bu kapsamda, 47 soruluk İnovasyon Yönetim Değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, yaklaşık 100 sayfadan oluşan kıyas analizi raporu Meclisleri tarafından bilabedel sunulduğu ifade edilmektedir.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen İnovaLİG'de, büyük firma ve KOBİ ölçeğinde şampiyon olan firmalara ödülleri Türkiye Innovation Week kapsamında takdim edilecektir. Firmaların 31 Mayıs 2024 tarihine kadar www.inovalig.com adresi üzerinde kayıt olabileceği belirtilmektedir. Kayıt, anket, değerlendirme, yarı final ve final süreçlerine ilişkin görselin ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

EK-5: İnovaLİG Duyuru Görseli

EK-6: İnovaLİG Başvuru Aşamaları Görseli

4. Azerbaycan (Bakü) Genel Ticaret Heyeti Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, TC. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ile 1-4 Nisan 2024 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü şehrine yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olduğu, Bakü şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Bakü'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 19 Şubat 2024 Pazartesi günü mesai bitimi olup, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/azerbaijan-baku-2024/company/register linkinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, heyete katılmak isteyen firmalardan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 42.000 TL tahsil edileceği ifade edilmektedir. Heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e (gurkankaraman@tim.org.tr; irmakturkyilmaz@tim.org.tr ) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.

EK-7: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-8: Azerbaycan (Bakü) Ticaret Heyeti Taslak Program

5. Kayda Bağlı İhracat Hk.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB)'nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, 27/06/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/07) marifetiyle Mercimekler (GTP:0713.40) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığından alınan yazılar ile, bu eşyaların ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemlerinin yalnızca Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede Mercimek (GTP:0713.40) ürünü altında yer alan Yeşil Mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.12) ve Diğer Mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.19) ürünlerinin ihracatına ilişkin kayıt uygulama prosedürlerinde değişikliğe gidilmiş olup, konu hakkında bilgi almak için Genel Sekreterlikleri Kayda Bağlı İhracat Şubesi ile iletişime geçilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

6. Türkiye Menşeli Çift Kabuklu Yumuşakçaların İhracatına Uygulanan Tedbirlerin Uzatılması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilciliğimizden alınan yazıya atıfla, ülkemiz menşeli çift kabuklu yumuşakçaların denetimine ilişkin 2022/478 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün uygulama süresinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar üç yıl daha uzatma kararı alındığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Ocak 2024 tarihli nüshasında yayımlanmış olan Türkiye'den İnsan Tüketimine Yönelik Çift Kabuklu Yumuşakça İthalatına İlişkin Koruma Tedbirlerinin Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin 2022/478 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 24 Ocak 2024 tarihli ve 2024/360 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün bir örneğinin ilişikte yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-9: 24 Ocak 2024 tarihli ve 2024/360 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

7. Americas Food and Beverage Show 2024 - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)'ten alınan bir yazıda, Miami/ABD'de 16 - 18 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Americas Food & Beverage Show 2024 Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun bu sene ilk kez Birliklerince organize edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

1996 yılından beri düzenlenen Americas Food & Beverage Show fuarının sektöründe Kuzey Amerika'nın en önemli ve en büyük fuarı konumunda olduğu, Kuzey Amerika dışında Meksika, Karayipler ve Latin Amerika tarafından da yakından izlendiği ve fuarın Amerika kıtasını kendisine hedef pazar seçen firmalar için büyük önem taşıdığı bildirilmektedir. Fuar genel gıda, çikolata, şekerleme gibi sektörlerde dünyanın önde gelen süpermarket zincirleri yetkililerine, toptancılarına, üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına, tedarikçilerine ve distribütörlerine ev sahipliği yaptığı belirtilmektedir.

2023 yılında gerçekleşen fuarın 16 ülke pavilyonu ile birlikte 653 katılımcıya ve 93 ülkeden 7.300+ ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı, şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar doları aşkın payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse Meksika, Karayipler ve Latin Amerika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağı düşünülmektedir.

Fuara Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliklerince aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

• Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

• Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

• Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

• Fuara giriş kartı temini,

• Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer ön başvuru formunu firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Tel: 0212 454 05 00 : 1650

Fax: 0212 454 05 01 - 02

E-Mail: hububat@iib.org.tr

EK-10: Ön Başvuru Formu

8. İhrakiye Teslimleri Konulu 2024/3 Sayılı Genelge

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, hava ve deniz taşıtlarına ihrakiye teslimlerine ilişkin 06.02.2024 tarihli ve 2024/3 sayılı Genelge'nin https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2024 adresinde yer aldığı bildirilmekte olup, anılan Genelge'nin ayrıca ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

EK-11: Genelge ve Ekleri

9. İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan bir yazıda, Odaları ile Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ikili işbirliği görüşmeleri etkinliği düzenleneceği bildirilmektedir. Tataristan'dan gelen heyet içerisinde; Türkiye'den üreticiler ile (ev kimyasalları, profesyonel kimyasallar, paketleme ekipmanları, inşaat malzemeleri, iletkenler, römorklar, yedek parça, spor formaları, kozmetik sektörüne yönelik kokular gibi ürünlerin üreticileri, vb.) görüşmek isteyen firmaların bulunduğu, Tataristan'da inşaat işleri gerçekleştirmek isteyen firmaların da etkinliğe davet edildiği belirtilmektedir. Heyette ayrıca, gümrükleme, mesleki eğitim gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların da bulunduğu ifade edilmektedir.

15 Şubat 2024 Perşembe günü 12.30'da ATSO Atatürk Konferans Salonunda başlayacak olan etkinliğe katılmak isteyen firmaların bağlantıda (https://atso.xyz/OtsgM) yer alan formu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.
Ekler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-12.pdf

EK-2.docx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.