2024/032 Sirküler (29.02.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-032

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye - İran 9. Dönem Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hk.

2. Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ Revizyonu

3. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Hk.

4. 2.Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuar Duyurusu

5. Dış Talepler Bülteni

6. Rusya Federasyonu - Zorunlu Etiketlemeye Tabi Ürünlerin Kapsamının Genişletilmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Türkiye - İran 9. Dönem Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hk.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, son olarak 13-15 Mart 2022 tarihlerinde Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran Gümrük İdaresi Başkanları 9. Dönem Toplantısı'nın, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK'ın talimat ve davetleri çerçevesinde, iki ülke arasındaki gümrük konularının ele alınması amacıyla 2024 yılı Mart ayında ülkemizde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlıklarda istifade edilmesi amacıyla ekte yer alan form doldurularak1 Mart 2024 Cuma günü 15.00'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirme Formu

2. Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ Revizyonu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere, 2012/27 sayılı Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ kapsamında Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların tasnif ve kontrole tabi tutulacağı fabrikaların alt yapı koşullarına, sınıf ve tiplerinin tespitine, ambalajlanmasına, işaretlenmesine, kontrol işlemlerine yönelik numune alınmasına ve analizlerin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Bu kapsamda, son zamanlarda tüm sektörlerde ciddi hazırlık süreci gerektiren bir husus olarak öne çıkan "sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik" kavramlarıyla birlikte, pamuk üretiminde izlenebilirlik ve üretilen pamuğun kimliklendirilmesi ihtiyacı hasıl olduğu, bu çerçevede, pamukların kimliklendirilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanmasının, belirli bir geçiş süreci tanınarak, zorunlu hale getirilmesine yönelik taleplerin Bakanlığımıza iletildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda revize edilen Tebliğ taslağı Ek'te yer almaktadır.

Bu itibarla, bahse konu Tebliğe ilişkin görüş ve değerlendirmelerin (özellikle kimliklendirme ve izlenebilirliğin zorunlu hale getirilmesinin uygun görülmesi durumunda tanınacak geçiş sürecinin tanımlanması başta olmak üzere) ekte bulunan form örneğine ve Tebliğ taslağına değişiklikleri izle yöntemi ile işlenerek 1 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Görüş Formu

EK-3: Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ

3. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Hk.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesinin, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olduğu, yılda 3 kez İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelindiği ve ülkemizin bu platformda Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edildiği ifade edilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki üçüncü toplantısının 13- 15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, müteakip toplantının Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından TTE Anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde takibinin öngörüldüğü, toplantılar boyunca diğer üye ülke delegasyonları nezdinde ülke bazlı girişimlere ağırlık verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkanının bulunduğu, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel niteliğindeki olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ticarette Teknik Engeller kapsamında yaşanan sorunlar ile ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin ekte yer alan form doldurularak5 Mart 2024 Salı günü 15.00'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-4: Görüş ve Değerlendirme Tablosu

4. 2.Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuar Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)'nden alınan yazıda, 26-28 Eylül 2024 tarihleri arasında Karakas / Venezuela'da "Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı” nın 2. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmasının planlanmakta olduğu belirtilmekte ve aşağıdaki hususlar bildirilmektedir;

"Söz konusu fuar tüm sektörleri kapsamaktadır: tarım makineleri, gıda (şekerleme, bisküvi, un, unlu mamüller, makarna, kuru gıda, konserve, alkollü-alkolsüz içecekler), temizlik malzemeleri, hijyenik ürünler, kişisel bakım ürünleri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak malzemeleri, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, demir-demir dışı, mobilya-kağıt orman ürünleri vb.

Fuara katılmak isteyen firmaların aşağıda yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve başvurunun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 no'lu ABD Doları hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin yatırılması gerekmektedir. Katılım bedeli, talep edilen m2 ile 650$'ın çarpımı ile bulunmaktadır.

Online Başvuru Formu: https://forms.gle/UDS2UcR9TEgYG8GQ6

Katılım Bedeli: Tahmini 650US$ /m2 (nakliye hariç)

Katılım bedeline;

• Yer kirası,

• Özel stant konstrüksiyonu,

• Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

• Reklam, tanıtım hizmetleri

• M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı

• Elektrik ve internet bağlantısı,

• Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

• Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye- çerez ) hizmetleri

Firmaların nakliye istemeleri durumunda Online Fuar Başvuru formunda bu taleplerini belirtmeleri gerekmektedir. Nakliye talep eden çok sayıda firma olması durumunda fiyat araştırması yapılarak "nakliye bedeli” ayrıca belirlenerek katılım bedeline eklenecektir.

Fuarın, "5973 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 418.681 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.”

EK-5: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları

5. Dış Talepler Bülteni

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)' nden alınan yazıda, Müşavirliklere gelen ithalat taleplerinin tüm ihracatçılara duyurulması imkânını sağlayan Dış Talepler Bülteni üzerinden yapılan bir duyurudan yola çıkılarak bazı aracı firmaların, anılan bülteni takip ederek yetkin olmadıkları halde sektördeki önemli firmalarla iletişime geçtikleri ve firmaları yanlış yönlendirdikleri ifade edilmektedir.

Dış Talepler Bülteni'ni takip eden firmaların herhangi bir sorunla karşılaşmalarının engellenmesini teminen;

- Mezkur bültenin potansiyel ihracat imkanlarını yakalayabilmelerini teminen firma yetkilileri tarafından düzenli takip edilmesi,

- Müşavirler tarafından sisteme girişi yapılan şirket temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilmesi,

- Talebe ilişkin varsa diğer soruların ilgili Müşavirliğe yöneltilmesi,

- Kendilerine ulaşan üçüncü taraflara ilişkin dikkatli olunması hususlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

6. Rusya Federasyonu - Zorunlu Etiketlemeye Tabi Ürünlerin Kapsamının Genişletilmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)' nden iletin yazıda; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen özetle,

- Rusya Federasyonu'na ithal edilen ürünlerin, "QR” kodlarıyla etiketlenerek, ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla "Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”nin kullanılmakta olduğu,

- Zorunlu bir nitelik arz eden etiketleme sisteminin ihtiva ettiği ürün gamına, düzenli olarak yeni ürün gruplarının eklenmekte olduğu,

- 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 14 ürün grubunun sisteme dahil edildiği, 12 ürün grubunda pilot projenin devam ettiği, 1 ürün grubunda ise pilot projenin tamamlanarak sisteme geçmeye hazır hale getirildiği,

- Halihazırda; kürk manto, ayakkabı, tütün, ilaç, tekstil ve hazır giyim, süt ürünleri, parfümeri ürünleri, fotoğraf makinası ve flaş, lastik, şişe su, bira ve düşük alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, tıbbi cihazlar, tekerlekli sandalye, deriye temas eden dezenfektanlar, biyolojik olarak aktif gıda maddelerinde zorunlu etiketleme uygulamasının yürütüldüğü,

- Bisikletler için zorunlu etiketleme uygulamasının 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacağı,

-Mersin balığı ve somon havyarı, titanyum metal ürünleri, rehabilitasyon teknik araçları, radyoelektronik ürünler, fiber optik ürünler, veterinerlikte kullanılan ilaçlar, çocuk oyuncakları, sebze yağları, evcil hayvan gıdaları, ilaç hammaddeleri, ilaçlar, parfümeri, kozmetik ve ev kimyasalları ile bazı konserve yiyecek türlerinde pilot uygulama sürecinin yürütüldüğü,

- Önümüzdeki dönemlerde zorunlu etiketleme uygulamasının daha geniş ürün grupları için de başlatılması yönünde çalışmalar yapıldığı,

- Tekstil ve hazır giyim ürünlerinin de içinde olduğu hafif sanayi ürünlerinde zorunlu etiketlemeye tabi ürünlerin kapsamının 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere genişletildiği,

- Zorunlu etiketleme uygulamasına ilişkin detaylı bilgi notunun ve GTİP bazında ürün listesinin aşağıda yer alan internet adresinde bulunan Müşavirlik Raporları sayfasında yer almakta olduğu ve söz konusu bilgi notunun düzenli olarak güncellendiği ifade edilmektedir.

Moskova Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu ile birlikte bahse konuya ilişkin gelişmeler Ek'te sunulmaktadır.

Müşavirlik Raporları:

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlarticaret.gov.tr/data/

EK-6: Rusya Federasyonu'nda Zorunlu Etiketleme Uygulamasına İlişkin Bilgi NotuEkler:
EK-1Görüş bildirim formu.docx

EK-2.docx

EK-3.docx

EK-4.docx

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.