2024/039 Sirküler (14.03.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-039

Sayın Üyemiz;

1. Sorumlu Denetçi Eğitimi

2. TİM-TKDK IPARD Programı Bilgilendire Toplantısı

3. Güney Afrika Hk.

4. PLMA Chıcago 2024 Fuarı / Milli Katılım Duyurusu

5. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmalar

6. Kamerunda Düzenlenecek Etkinlikler Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Sorumlu Denetçi Eğitimi

T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda, bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan 28.02.2024 tarihli ve 94476019 sayılı yazılarına istinaden, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 2021/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ' in 11' inci maddesi hükümleri doğrultusunda 24-26 Nisan 2024 tarihlerinde Mersin Ticaret Borsası'nda 2024/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenleneceği, bahse konu eğitime ilişkin duyurunun Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden yapıldığı bildirilmektedir.

2. TİM-TKDK IPARD Programı Bilgilendire Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan ve Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni (IPARD) programından bahsedilmektedir.

Söz konusu program kapsamında TKDK yetkililerinin katılımı, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonuyla "IPARD Programı bağlamında destek programlarına ihracatçı firmaların ve özellikle KOBİ'lerin başvurmasının sağlanması için 15 Mart 2024 Cuma günü 10.00-12:00 saatleri arasında çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği ifade edilmektedir.

Program akışı, seminer katılım formu ve toplantının linki aşağıda yer almaktadır. Seminere katılım ücretsiz olup, seminer sonrasında katılım sertifikası verileceği bildirilmektedir.

Toplantı linki: https://us02web.zoom.us/j/83841314849

Katılım Formu: (https://cutt.ly/d9dLUca)

Ek-1: TİM-TKDK IPARD Programı

3. Güney Afrika Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 1 Mart 2024 tarihinde Güney Afrika tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan bildirime göre "Demir ve Alaşımsız Çelik” (7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7225.30, 7225.40, 7225.99, 7226.99, 7211.13, 7211.19 ve 7226.91 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 23 Şubat 2024 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu ifade edilerek anılan soruşturmaya ilişkin açılış bildirimi ekte yer aldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, soruşturmaya dâhil olmak isteyen tarafların soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri bildirimin Güney Afrika Resmi Gazete'sinde yayımlandığı 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Güney Afrika makamlarına iletilmesi gereği ifade edilmiştir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

EK-2: DTÖ Bildirimi

4. PLMA Chıcago 2024 Fuarı / Milli Katılım Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (AKİB)'den alınan yazıda, 17-19 Kasım 2024 tarihleri arasında Chicago/ABD'de düzenlenecek olan "PLMA's 2024 Private Label Trade Show” Fuarı'na Türkiye milli katılım organizasyonun 11. kez AKİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Online Başvuru Formu: PLMA 2024 Online Başvuru Formu

Katılım Bedeli: Tahmini 1.185 $ /m2 (nakliyesiz)

Fuara katılmak isteyen firmaların online başvuru formunu doldurmaları ve başvurunun kabul edilmesi için Ek'te belirtilen banka hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin 10.05.2024 tarihine kadar yatırılması gerektiği belirtilmektedir.

Nakliye: Firmaların nakliye istemeleri durumunda online başvuru formunda bu taleplerini belirtmeleri gerekmekte olup nakliye talep eden firmalar için nakliye teklifi alınarak "nakliye bedeli” belirlenerek katılım bedeline ekleneceği ifade edilmektedir.

Katılım bedeline dahil olan hizmetler;

• Yer kirası,

• Özel stant konstrüksiyonu,

• Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

• Kataloğa giriş bedeli,

• Elektrik ve internet bağlantısı,

• Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez, sandviç)

Sektör: Fuarda; gıda (bisküvi, çikolata, kraker, içecek, şarap, makarna, konserve ürünler, …) ve gıda dışı (kozmetik, güzellik ve bakım, sağlık ve sıhhat ürünleri, havlu, bornoz, mutfak eşyaları, ev eşyaları, dikiş malzemeleri (iğne, iplik, çengelli iğne vb.), ıslak mendil, pamuk, hijyen ürünleri, boya, do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb. boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları, vb.) birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store brands, private labels, private brands) ürünler sergilenebilmekte olduğu aktarılmaktadır.

Katılımcı Profili: Fuara küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra süpermarketlere "Marka Ürün” tedarik eden tanınmış büyük firmalar da katılmakta olup fuarda Food, Home & Health, Houseware & Kitchenware olmak üzere 3 ana bölümün bulunduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 2023 yılında fuara 59 ülkeden 1.685 katılımcı firma katılmış ve fuarı 5.744 yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret ettiği belirtilmekte olup 33 ülke pavilyonun yer aldığı fuarda 76 firma ile İtalya'nın ilk sırada yer aldığı ifade edilmektedir. Diğer ülkeler Kanada, Çin, Güney Kore, İspanya, Sırbistan, Tayland, Yunanistan, Fransa, Brezilya, Danimarka…

Fuarın milli katılımının, "5973 Sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 698.317 Türk Lirası'na kadar destekleneceği belirtilmektedir.

Ek-3: Ödeme Bilgileri, İletişim Bilgisi ve Katılım Şartları

5. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmalar

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü (Komisyon) tarafından Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik (7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7219.90.20, 7219.90.80, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81, 7220.20.89, 7220.90.20, 7220.90.80 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan) ithalatında uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin, bu ürünlerin Tayvan ve Vietnam'ın yanı sıra ülkemizden sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmaları yürütülmekte olduğu hatırlatılmaktadır.

Bahse konu soruşturmalar kapsamında Komisyon tarafından 5 Mart 2024 tarihinde, TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI ) sistemi üzerinden nihai bildirime ait raporların yayımlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu nihai bildirimlerin incelenmesinden, ilgili tarafların nihai bildirimlerin iletilme tarihinden itibaren 3 takvim günü içerisinde Komisyon'dan bir dinleme toplantısı talep edebilecekleri ve ilgili bildirimlere ilişkin herhangi bir görüş veya yorumda bulunmak isteyen tarafların ise bildirime ilişkin tüm görüş veya yorumlarını 15 Mart 2024 tarihine kadar TRADE-SSCR-AC@ec.europa.eu e-posta adresine e-posta yoluyla veya TRON web gönderimi kullanılarak (TRON sistemine nasıl erişileceğine ilişkin talimatlara https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI bağlantısından ulaşılmaktadır) Komisyona ulaştırılması gerektiği; ilaveten https://europa.eu/!7tHpY3 adresinden ise de ticaret politikası savunma araçları çerçevesinde Komisyon ile yazışma talimatlarına erişilebileceği anlaşıldığı ifade edilmektedir.

6. Kamerun'da Düzenlenecek Etkinlikler Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden iletilen yazıda, Kamerun'da mukim Yatırım Teşvik Ajansı (Agence de Promotion des Investissements - API) tarafından 17-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Douala şehrinde düzenlenecek olan 4. Kamerun Yatırım Forumu ve Yatırım Pazarı hakkında bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ''Kamerun'da İthal İkame Dürtüsünü Yoğunlaştırmak İçin Tarım ve Balıkçılık Değer Zincirlerinde Üretken Yatırımları Çekmek: Pirinç, Mısır, Balık, Süt ve Palm Yağı Alt Sektörlerine Odaklan'' teması altında gerçekleştirilecek olan Forumun amacı, Kamerun'da yukarıda bahsedilen alt sektörlerde kalkınma projelerinin uygulanmasına yönelik doğrudan yabancı yatırımları mobilize etmek ve ithal ikamesi yoluyla ülkenin ticaret dengesindeki açığın azaltılması olarak belirtilmektedir.

Yukarıda detayları verilmiş etkinliğe ilaveten, Yaounde Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bilgilere göre, Maden, Endüstri ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamerun Uluslararası Madencilik ve Fuar Kongresinin (CIMEC 2024) 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında "Alt bölgede ekonomik büyümenin gelişmesinin bir aracı olarak jeolojik potansiyelden madencilik ve üretime geçiş" teması altında Yaounde şehrinde gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Önde gelen birçok madencilik şirketini, madencilik ve taş ocağı sektörlerindeki uzmanları, hükümet yetkililerini, ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarını, sigorta şirketlerini, sondaj ve madencilik ekipmanları üreten şirketleri bir araya getirmesi hedeflenen CIMEC 2024 etkinliğinin; Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri Maden ve Jeoloji Bakanları toplantısı ile aynı zamanda gerçekleştirileceği, bu sayede iki etkinliğin madencilik potansiyelini ve iş fırsatlarını ortaya çıkarmada önemli bir fırsat teşkil ettiği belirtilmektedir.

Etkinlik Detayları ve İletişim Bilgileri:

Bakanlığın Jeoloji Birimi Direktörü: Kareen OJONG

E-posta :"kareenojong@gmail.com" e-posta adresinden ya da

Tel: (+237) 674 075 442

www.cif2023.cm

Kayıt için : tamungangemmanuel@yahoo.fr

Tel: (+237) 670 305 222Ekler:
eK--2.pdf

EK--3.pdf

program ek-1.jpg

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.