2024/040 Sirküler (14.03.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2024 /40

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Üyemiz,

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin 2023 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14.00'de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00'de Genel Sekreterliğimiz Toplantı Salonunda ekte sunulan gündem ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir. 

"Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula son iki takvim yılı itibarıyla Birliğin üyesi bulunan (31.12.2022 tarihine kadar üye olan) üyelik vecibelerini yerine getirerek son iki takvim yılında (2022 ve 2023) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla, fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler iştirak edebileceklerdir. 

İstenilen evrakların Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına son teslim etme tarihi 5 Nisan 2024 Cuma, üyelik aidat borçlarının son ödeme tarihi ise 12 Nisan 2024 Cuma günü olup bu tarihten sonra anılan yükümlülükleri yerine getiren üyelerimiz Genel Kurula iştirak edemeyecektir. 

Sayın Üyelerimizin belirtilen gün ve saatlerde toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.

 

Ümit SEZER
Genel Sekreter

 

Ekler:

1. Gündem (1 Sayfa)

2. 2023 Yılı Olağan Genel Kurullarına İlişkin Bilgi Notu (3 Sayfa)

3. Tüzel Kişiler İçin: Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)

4. Gerçek Kişiler(Şahıs Firmaları) için: Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)


Ekler:
EK-1 Genel Kurul Gündemi.pdf

EK-2 BİLGİ NOTU.pdf

EK-3 Temsilci Görevlendirme Yazısı.pdf

EK-4 Katılım Bildirim Yazısı.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.