2024/041 Sirküler (19.03.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2024-041

Sayın Üyemiz;

1. Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak Ziyareti

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Malezya

3. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

4. Suudi Arabistan-Helal Sertifikası

5. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Telafi Edici Vergi Soruşturması

6. Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliğ Taslağı

7. Brezilya/Pet Film Anti-Damping Önlemi

8. Ülkemizde Üretimi Olmayan/Kısıtlı Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak Ziyareti

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Nisan ayı içerisinde Irak'ı ziyaret etmesinin öngörülmekte olduğu ve anılan ziyarete Sayın Ticaret Bakanımızın da katılmasının planlandığı ifade edilmekte olup, firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, firmaların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bilgileri ve anılan ülke pazarına ilişkin olarak firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelerin TİM'e bildirilmesini teminen ekte yer alan sorun bildirim formu doldurularak 20 Mart 2024 Çarşamba günü 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Sorun Bildirim Formu

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Malezya

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” kapsamında, 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.30-12.00 saatleri arasındaMalezya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden"Malezya Pazarına Giriş"isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Malezya Elektronik Sohbet Toplantı Linki: https://bit.ly/3OBiRAD

3. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağı hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu taslağa ilişkin olası görüş ve önerilerin Ticaret Bakanlığına bildirilmesini teminen ekte yer alan görüş bildirme formu doldurularak 20 Mart 2024 Çarşamba günü 15.00'e kadar iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Yönetmelik Taslağı

EK-3: Gerekçe

EK-4: Karşılaştırma Cetveli

EK-5: Görüş Formu

4. Suudi Arabistan-Helal Sertifikası

Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Suudi Arabistan'a ihraç edilecek büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve diğer kümes hayvanları eti; et ürünleri, içeriğinde et ürünleri bulunan kompozit gıda ürünleri (pizza, börek, sığır jelatini içeren ürünler vb.) ve paketinde helal logosu veya kelimesi olan ürünler için Suudi Gıda ve İlaç İdaresinin (SFDA) tarafından tanınan bir belgelendirme kuruluşundan helal belgesi alınması gerekliliğine ilişkin mevcut uygulamanın hatırlatıldığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, ülkemizden Suudi Arabistan'a yukarıda anılan ürünlerde ihracat gerçekleştirmek isteyen firmaların 21 Mart 2024 tarihinden itibaren sadece Türkiye'de bulunan ve SFDA onaylı kuruluşlar listesinde yer alan helal belgelendirme kuruluşundan belge alabilecekleri bildirilmektedir. SFDA tarafından tanınan helal belgelendirme kuruluşlarına ilişkin listelerin kuruma ait halal.sfda.gov.sa adresinde yayımlandığı bildirilmektedir.

5. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Telafi Edici Vergi Soruşturması

İlgi: a) 19.10.2023 tarihli ve 2023-182 sayılı yazımız.

b) 02.11.2023 tarihli ve 2023-192 sayılı yazımız.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli, alüminyum ekstrüzyon ürünleri (Aluminum Extrusions) ithalatına karşı anti-damping ve yine ülkemizin yanı sıra ÇHC, Meksika ve Endonezya menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına karşı telafi edici vergi soruşturması yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan telafi edici vergi soruşturması çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) sübvansiyona ilişkin ön kararının 11 Mart 2024 tarihli ABD Resmî Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %0,82 (de minimis) ve %1,45 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %1,45 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı belirtilmektedir. Öte yandan, miktar ve değer soru formuna cevap vermeyen 5 firmamız için eldeki en iyi bilgiler (facts available) ışığında %147,53 oranında sübvansiyon marjı belirlendiği ifade edilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-11/pdf/2024-05067.pdf bağlantısından ulaşılması mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, bahse konu telafi edici vergi soruşturmasının nihai kararının 15 Temmuz 2024 tarihine kadar ITA tarafından açıklanmasının beklendiği ifade edilmektedir.

6. Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliğ Taslağı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazı ekinde iletilen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliğ Taslağı ekte sunulmakta olup, bahse konu tebliğ taslağına ilişkin görüşlerinizin Ticaret Bakanlığına bildirilmesini teminen ekte yer alan görüş formu doldurularak 21 Mart 2024 Perşembe günü 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-6: Görüş Formu

EK-7: Mercimek Tebliği Taslak Metni

7. Brezilya/Pet Film Anti-Damping Önlemi

İlgi: 06.03.2024 tarihli ve 2024-033 sayılı yazımız.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Brezilya tarafından ülkemiz menşeli "PET Film” (3920.62.19, 3920.62.91 ve 3920.62.99 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı 1 Mart 2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığınca (MDIC) yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, Bakanlığın Dış Ticaret Sekreterliği'nin Türkiye'ye yönelik anti-damping önlemini uzatmaksızın incelemeyi sonlandırmaya karar verdiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu Karar'a esas teşkil eden bulgu raporunun incelenmesinden; diğer iki ülkenin aksine, Türkiye menşeli PET filmlerin Brezilya'ya ihracatında damping uygulamasına devam edilmesi muhtemel görülse de, yerli sanayiye verilen zararın devam edeceğinin çok muhtemel olduğunun ortaya konulamadığı tespitinin yapıldığının anlaşıldığı, diğer taraftan yine mezkur rapor ile, yürürlükteki önlemlerin, Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bir firma için 576,32 dolar/ton'dan 441,73 dolar/ton'a düşürülerek, Meksika menşeli bir firma için 1.013,90/ton'dan 324,60/ton'a düşürülerek 5 yıl daha uzatılmasının önerildiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir.

Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizden alınan 4 Mart 2024 tarihli bir yazı ile bu defa, anılan Bakanlık'tan Brezilya Büyükelçiliğimiz kanalıyla alınan 1 Mart 2024 tarihli e-postalar ve eki belgelerin çevirileri ile birlikte iletilmiş olduğu; bahse konu belgelerin incelenmesinden, ilgili otoriteye soruşturma sonucunda verilen karara idari itiraz ile yeniden değerlendirme talebinin iletildiğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Keyfiyete ilişkin Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizce anılan Bakanlık nezdinde yapılan sorgulama neticesinde alınan e-posta mesajının gayrı-resmi çevirisinin incelenmesinden, mezkur karara ilişkin yeniden değerlendirme taleplerinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika menşeli ürünler için kesin anti-damping vergisini genişleten 9 Şubat 2024 tarihli 554 Sayılı Karar'a yönelik olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.

EK-8: E-posta

EK-9: Oficio_40142333_Portekizce

EK-10: Oficio_40142333_Türkçe

EK-11: Sirküler

8. Ülkemizde Üretimi Olmayan/Kısıtlı Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, bilindiği üzere, ihracat hedeflerine ulaşılması ve küresel arenada rekabet gücünün artırılması amacıyla sektörlerimizle istişareler yapılmakta ve ortak politikaların geliştirilmesi noktasında Meclislerince çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Sektörlerimizle yapılan istişarelerde ihracatımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve uluslararası rekabetçiliğimizin güçlendirilmesi açısından, ihracata dönük üretimde girdi olarak kullanılan hammadde ve ara mamulde dışa bağımlı olunan ürünlerin tespiti ile söz konusu ithal girdilerin imalat süreçlerindeki maliyetlere etkisinin ölçülebilmesinin önem arz ettiğinin görüldüğü belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye'de üretim kapasitesi sınırlı olduğu için imalattaki ihtiyacı karşılamayan veya hiç üretimi bulunmayan ve genellikle ithal edilerek imalat süreçlerinde girdi olarak kullanılan ürünlerin belirlenmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu, bu ürünlere uygulanan ithalat vergileri ile var ise ilave koruma önlemlerinin tespit edilerek tedarik zincirindeki yerinin saptanmasına yönelik bir çalışma yürütülmesi planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizde üretimi olmayan/kısıtlı olan ve bu nedenle ithal edilerek imalatımızda girdi olarak kullanılan ürünlerin TİM'e bildirilmesini teminen ekte yer alan formun doldurularak 21 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK-12: Ülkemizde Üretimi Olmayan/Kısıtlı Olan Ürünlerin ListesiEkler:
EK-1.docx

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-12.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.doc

EK-6.doc

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.