2024/049 Sirküler (29.03.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-049

Sayın Üyemiz;

1. Yarı-İletkenlerde Uluslararası İşbirliği

2. Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları

3. 55. Uluslararası Cezayir Fuarına Etkin Katılım Hk.

4. Yönetmelik Görüş Talebi Hk.

5. Tanzanya Cumhurbaşkanı Ziyareti

6. Türkiye-Burundi KEK 1. Dönem Toplantısı

7. Kamerun KEK Toplantısı

8. IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Yarı-İletkenlerde Uluslararası İşbirliği

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından 8 Mart 2024 tarihinde, Avrupa yarı iletken stratejisinin bir parçası olarak Avrupa çapındaki paydaşların görüşlerinin alınmasını teminen bir anket çalışması başlatıldığının duyurulduğu, "Yarı-iletkenlerde Uluslararası İşbirliği” başlıklı ankete ilişkin açıklamalarda, yarı iletken tedarik zincirlerinde, küresel bağımlılıklar ve esnekliğin sınırlı olması sebebiyle, uluslararası işbirliğinin, AB açısından teknolojinin ve ekosistemin geliştirilmesinin anahtarı olarak görüldüğü; bu sebeple, AB'nin tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmak adına benzer yapılardaki ülkeler ile işbirlikleri geliştirmeyi amaçladığı belirtilmektedir.

Bahse konu çalışma vesilesiyle, sanayi, araştırma, dernekler, akademi ve Üye Devlet temsilcileri dahil olmak üzere sektördeki çeşitli paydaşların, belirlenen stratejik ortaklar (ABD, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan, Singapur ve Kanada) ile muhtemel işbirliği hakkında görüşleri, çıkar ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

29 Mart 2024 tarihine kadar açık olacağı belirtilen anket çalışmasına https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEU_ICOS bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu linkte bulunan anketi dolduran üyelerimizin, anket kapsamında iletmiş oldukları görüşlerini TİM'e sunulmasını teminen 29 Mart 2024 Cuma günü 17.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Bildirim Formu

2. Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında döngüsel ekonomiye geçiş için çerçeve mevzuat niteliğini taşıyan Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Tüzüğü Taslağı'nda siyasi uzlaşının sağlanmış olduğu, 2024 yılının ilk yarısında yasalaşması planlanan mevzuat kapsamında belirlenen çerçeve uyarınca tekstil ve konfeksiyon sektörünün eko-tasarım kurallarının belirleneceği öncelikli sektörlerden biri olarak açıklandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, hazır giyim sektöründe 2025 yılında belirlenmesi öngörülen eko-tasarım kurallarına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu araştırma birimi (Joint Research Center-JRC) tarafından tüm paydaşların katılımına açık bir ön çalışma başlatıldığı belirtilmektedir. Çalışmanın ürün kapsamı, pazar analizi, tüketici davranışı, mevcut eko-etiket kurallarının revizyonuna ilişkin ilk toplantının 18-19 Mart 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş olduğu, JRC tarafından hazırlanan çalışma belgesinin kapsamına ilişkin istişarelerin yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Ayrıca, üç aşamadan oluşması öngörülen çalışmanın bundan sonraki aşamalarına katılım sağlamak için https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/467/home adresinden kayıt yapılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu çalışma belgesi ve toplantı sunumları ekte iletilmekte olup, anılan çalışma belgesine dair 22 Nisan 2024 tarihine kadar kamu danışma sürecinin yürütüleceği belirtilmektedir.

Çalışmaya dair görüş ve değerlendirmelerinizin Bakanlığa sunulmasını teminen ekte yer alan form doldurularak 4 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları_Ek_Çalışma Belgesi.pdf

Ek-3: Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları_Ek_1. gün sunumları.pdf

Ek-4: Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları_Ek_2. gün sunumları.pdf

Ek-5: Görüş Bildirim Formu

3. 55. Uluslararası Cezayir Fuarına Etkin Katılım Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 24-29 Haziran 2024 tarihlerinde Cezayir'in başkentinde düzenlenecek "55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)"na Meridyen Uluslararası Fuarcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bir yurt dışı fuar milli katılım organizasyonu düzenlenecek olduğu, bununla birlikte söz konusu fuarda ülkemizin "Onur Konuğu Ülke” olarak temsil edilmesi hususunun Bakanlığımızca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Öte yandan, anılan fuarla eş zamanlı olarak 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlığımız koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda bahse konu ülkede bir Genel Ticaret Heyeti programı düzenleneceği ve söz konusu organizasyona Bakanımız Sn. Prof. Dr. Ömer BOLAT'ın teşriflerinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

4. Yönetmelik Görüş Talebi Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik taslağının oluşturulduğu ve ilgili taslağa ilişkin görüş talep edildiği bildirilmekte olduğu, söz konusu Yönetmelik taslağının ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerin ekte iletilen görüş formuna işlenerek 4 Nisan 2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar TİM'e sunulmasını teminen Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-6: Yönetmelik Taslağı

Ek-7: Görüş Formu

5. Tanzanya Cumhurbaşkanı Ziyareti

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Tanzanya Cumhurbaşkanı Sayın Sami Suluhu HASSAN'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 18 Nisan 2024 tarihinde beraberindeki heyetle birlikte ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin ve 19 Nisan 2024 tarihinde ise ülkemizdeki iş çevreleriyle bir araya gelmesinin planlanmakta olduğu, söz konusu ziyaret programına yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın Tanzanya pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Anılan ülke pazarına ilişkin olarak yukarıda sayılan hususlar kapsamında görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan formu doldurularak TİM'e sunulmasını teminen 29 Mart Cuma günü 17.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-8: Sorun Bildirim Formu

6. Türkiye-Burundi KEK 1. Dönem Toplantısı

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı'nın Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar GÜLER'in eşbaşkanlığında 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde Bujumbura'da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan toplantının tutanağında yer alması önerilen hususlara ve firmalarımızın Burundi pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelerini TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan formu doldurarak 4 Nisan 2024 Perşembe günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

Ek-9: Sorun Bildirim Formu

7. Kamerun KEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in eş başkanlığında 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamerun'un başkenti Yaounde'de gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ve söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın Kamerun pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelerini TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan formu doldurarak 3 Nisan 2024 Çarşamba günü kadar 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

Ek-10: Sorun Bildirim Formu

8. IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğü Isparta Destek Hizmetleri Biriminden alınan bir yazıda, kaynağını AB ve Türkiye fonlarının oluşturduğu IPARD hibe desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılması kapsamında, programın yürütücüsü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğüne bağlı Antalya İl İrtibat Ofisi'nin açıldığı ve faaliyetlerine başladığı belirtilmektedir. IPARD Programı kapsamında tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsal alanda 9 ana başlıkta yapılacak yatırımlara %50 -%75 arasında hibe desteği sağlanacağı bildirilmektedir. Desteklenen sektöre göre değişmekle birlikte proje bütçelerinin 5.000 Euro ile 3.000.000 Euro arasında farklılık gösterdiği ifade edilmektedir. Aynı zamanda vergi muafiyetinin de olduğu destekler ile ilgili ayrıntılı bilgiye kurumsal iletişim kanallarından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 2024 yılının ilk çağrısı olan IPARD III programı Birinci Başvuru Çağrı ilanına 21 Mart 2024 itibariyle çıkmış bulunduğu bildirilmektedir. Kurumlarının bu çağrı döneminde destekleyeceği sektörler ve başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere yazıları ekinde yer alan çağrı ilanı metninden ve www.tkdk.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca potansiyel başvuru sahiplerinin, Solak Mah., Serik Caddesi Antalya Expo Sergi Alanı, Teknik Alan-2 bölgesi 431 AA, Aksu adresinde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Antalya İrtibat Ofisi'nden ya da 444 85 35 veya 0246 224 38 00/ 7895 numaralı telefonları arayarak yardım masalarından gerekli bilgilere ulaşabilecekleri belirtilmektedir.

Ek-11: IPARDIII Birinci Başvuru Çağrı İlanıEkler:
Ek-1.docx

Ek-10.docx

Ek-11.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.docx

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.docx

Ek-9.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.