2024/053 Sirküler (17.04.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2024-053

Sayın Üyemiz;

1. Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı

2. SIAL Paris 2024 Fuarı Hk

3. Metil Bromür (Mebr) İle Fümigasyon Uygulamalarının Re-Export İçin Kısıtlanması

4. İspanya'da Yatırım Fırsatı

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Bahreyn

6. Birleşik Krallık (BK)-Ülkemizden İthal Edilecek Hayvansal Olmayan Bazı Gıdalar-İthalat Prosedürleri

7. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Yaş Meyve ve Sebzeler Toplantısı

8. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ülkemizin Avrupa Birliği (AB)'nin 2021-2027 programlama döneminde katılım sağladığı Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı ikinci proje teklif çağrısı 29 Mart 2024 tarihinde açıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Programın Ulusal Otoritesi olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile 18 Nisan 2024 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenleneceği ve programa katılımın ücretsiz olduğu, eğitim sonunda katılımcılara e-sertifika verileceği bildirilmektedir.

Katılım kayıt linki: https://cutt.ly/d9dLUca

Ek-1: Program

2. SIAL Paris 2024 Fuarı Hk.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan bir yazıda, uluslararası ihtisas fuarlarında ülkemizin gıda sektörünün tercih edilir niteliklerinin tanıtılmasının büyük önem taşıdığından bahisle, gıda fuarları arasında SIAL'in önemli bir marka olduğu, iki yılda bir düzenlenen SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı'nın Türkiye milli iştirak organizasyonunun 1986 yılından itibaren İTO tarafından düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, SIAL Paris 2024 Fuarı'nın Fransa'nın Paris şehrinde 19-23 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenleneceği ve Türkiye milli iştirakinin 9 ayrı ihtisas salonunda yaklaşık 8.000 m² alanda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

SALON NO

SALON ADI

Hall 3

Savoury-Fine Food (Genel Gıda)

Hall 5a

Frozen Products (Dondurulmuş Gıda)

Hall 5b

Confectionery Products, Biscuits and Pastry (Bisküvi-Çikolata-Şekerleme)

Hall 5c

Beverages (İçecekler)

Hall 6

Poultry (Kümes Hayvanları)

Hall 7

Organic, Wellness & Alternatif Food (Organik Gıda)

Hall 7

Services & Equipment (Gıda Ekipmanları ve Teknolojileri)

Hall 7

Dairy Products (Süt ve Süt Ürünleri)

Hall 8

Pulses, Grains, Fruits & Vegetables (Bakliyat, Tahıl, Meyve, Sebze)

İletişim:

Sibel Tayanç : sibel.tayanc@ito.org.tr / 0212 455 65 11 / 0530 664 86 18

Şeyma Pekcan : seyma.pekcan@ito.org.tr / 0212 455 65 07 / 0542 421 82 85

Sena Yakar : sena.yakar@ito.org.tr / 0212 455 61 18

Ferit Oğuztürk : ferit.oguzturk@ito.org.tr / 0212 455 61 01

Aylin Odabaş : aylin.odabas@ito.org.tr / 0533 959 30 57

Ek-2: SIAL Paris 2024 Duyuru

Ek-3: SIAL Paris 2024 Sözleşme

3. Metil Bromür (Mebr) İle Fümigasyon Uygulamalarının Re-Export İçin Kısıtlanması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı yazısında atfen, ülkemizde bitki karantinası fumigasyon uygulamalarının

- 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

- 19.06.2011 tarihli ve 27969 sayılı Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği,

- Kıyı Tesislerinde Fumigasyon Uygulama Talimatı,

- 23.06.2000 tarihli ve 24088 Sayılı Metil Bromür'ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik,

- 19.04.2007 tarihli ve B.12.0.KKG.0.20.02.00-4993.015871-29128 Sayılı MeBr takibi talimatı kapsamında yürütüldüğü belirtilmektedir.

Öte yandan, Montroeal Protokolü kapsamında ozon tabakasını incelten maddeler arasında yer alan MeBr'ün kullanımının azaltılması amacıyla ülkemizde 2020 yılında "Metil Bromür'ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik" yayınlandığı, anılan Yönetmelikle birlikte Metil Bromür'e yalnızca taşıma öncesi karantina amaçlı kullanımlar için ruhsat verildiği, toprakta kullanımı sonlandırıldığı, 3 Zirai Karantina Müdürlüğünce satışının kontrollü bir şekilde yapıldığı ve MeBr ile fümigasyon uygulamalarının TOB tarafından gözetime tabi tutulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, MeBr'ün insan ve çevre sağlığı üzerine olası riskleri de değerlendirilerek kullanımını azaltmak amacıyla "Ülkemiz menşeli olmayan, yalnızca ülkemiz gümrüklerinde/kara sularında MeBr uygulaması yaptırılmak amacıyla ülkemize getirilen ve daha sonrasında ihraç edilecek ürünlerde MeBr ile fümigasyon uygulamasının 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına dair karar alındığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, ülkemiz menşeli olmayan Re-Export ürünlerin MeBr ile fümigasyon uygulamalarının yasaklanması sonrasında, Re-Export edilecek ürünlerde ülkemizde ruhsat verilen diğer fümigantlarla fümigasyon işlemi yapılabileceği belirtilmektedir.

4. İspanya'da Yatırım Fırsatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, halihazırda Schneider Electric tarafından işletilen, elektrik enerjisi dağıtımı için son teknoloji üretim yapan bir tesise dair bir yatırım imkanından söz edilmektedir.

Yazıda devamla, Madrid'den 27 km uzaklıkta olan Griñón'da bulunan bu tesisin, önemli ulaşım bağlantılarına sahip bir alanda yer aldığı, toplam 31.215 metrekarelik bir yüzeyi kapsadığı, temel ekipmanların (su, elektrik altyapısı, gaz, fiber ve özel güvenlik devresi) bulunduğu bir depo, ofisler ve ekipmanlar, yükleme rampaları ve 3 adet üst geçit vinç içerdiği ifade edilmektedir.

Ek-4: Tesis Hakkında Bilgi Notu

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Bahreyn

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları”kapsamında,18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında Bahreyn'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden"Bahreyn Pazarına Giriş "isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Bahreyn Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link:https://bit.ly/3PnIo0J

6. Birleşik Krallık (BK)-Ülkemizden İthal Edilecek Hayvansal Olmayan Bazı Gıdalar-İthalat Prosedürleri

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Antalya Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK)'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı Tüzükte ilk değişikliği getirerek BK'ya ihraç edilecek bazı ürünlerde denetimleri arttırmayı kararlaştırdığı ve 17 Ocak 2023 tarihinden itibaren BK'ya gönderilen ürünlerin yeni uygulamaya tabi olacağı belirtilerek ülkemizden BK'ya ihraç edilecek ürünlerden denetim kapsamına alınanlar, denetim kapsamından çıkarılanlar, denetimi arttırılanlar ve azaltılanlar bildirilmekte olup, konu ile ilgili aşağıdaki hususlar belirtilmektedir;

"Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle alınan 19 Şubat 2024 tarihli G/SPS/N/GBR/44/Add.2 numaralı Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Bildiriminde BK'nın AB'den ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı Tüzükte değişiklik yaptığı ve söz konusu değişikliğin 07 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Birleşik Krallık tarafından gerçekleştirilecek sınır kontrollerine yönelik anılan Tüzükte yapılan değişiklik ile ülkemiz menşeli;

a- Fındık Tüzük kapsamından çıkartılmıştır.

b- Ek-I sayılı listede yer alan Limon, Tatlı Biber, Tatlı Biber Dışındaki Diğer Biberler, Portakal, Mandalina ve Narda pestisit kalıntısı için %20 kontrol sıklığı uygulaması devam etmektedir.

c- Ek-I sayılı listede yer alan Kayısı Çekirdeğinde uygulanan siyanür için %50 kontrol sıklığı değişmemiştir.

ç- Ek-II sayılı listede yer alan Asma Yaprağında uygulanan pestisit kalıntısı için %50 kontrol sıklığı değişmemiştir.

d- Ek-II sayılı listede yer alan Kuru İncirde uygulanan aflatoksin için %20 kontrol sıklığı değişmemiştir.

e- Ek-II sayılı listede yer alan Antep Fıstığında uygulanan aflatoksin için %50 kontrol sıklığı değişmemiştir.

Bu kapsamda BK'nın AB'den ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı Tüzükte yapılan değişikliklere https://www.legislation.gov.uk/uksi/2024/120/contents/made internet adresinden ulaşılabilmektedir.”

Ayrıntılı Bilgi İçin:

T.C. Bursa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Aydın TÜRK - Mühendis

0 (224) 246 42 30 - 1152

7. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Yaş Meyve ve Sebzeler Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, tarım ürünlerinin uluslararası ticaretine yön veren standartların oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar esas itibariyle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) olmak üzere iki ayrı uluslararası organizasyon tarafından gerçekleştirilmekte ve söz konusu çalışmalara ülkemizce de aktif katılım ve katkı sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, BMAEK'nın yaş meyve ve sebzelere ilişkin toplantısı 6-8 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği, bahse konu toplantıda ele alınması öngörülen belgeler https://unece.org/info/events/event/385993 web adresinde yer aldığı iletilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu hususta görüş ve değerlendirmelerinizin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen ekte yer alan formu doldurarak22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 15:30'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Görüş Bildirme Formu

8. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından devreye alınan İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2 Import Control System) isimli elektronik gümrük sistemi çerçevesinde AB varışlı veya AB aktarmalı sevkiyatın gerçekleştirilmesinden sorumlu ekonomik operatörlerin giriş özet beyan verilerini varıştan önce ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmeleri zorunlu kılındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, üç sürüm hâlinde uygulamaya konulması planlanmış olan sistemin birinci sürümü, 15 Mart 2021 tarihinde "havayolu kargo taşımacılığı ön yükleme" ve "havayolu posta taşımacılığı ön yükleme" süreçlerinde; ikinci sürümü ise 1 Mart 2023 tarihinde "havayolu genel kargo taşımacılığı", "havayolu taşımacılığı" ve "posta taşımacılığı" için yürürlüğe girdiği iletilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu sistemin üçüncü sürümünün denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kademeli olarak 3 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığı sistem hakkında ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine yönelik Meclisimizce 2 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'te çevrimiçi bilgilendirme semineri düzenleneceği ifade edilmektedir.

Seminere katılım linki kayıt aşamasında doldurulacak formda bildirilen katılımcı e-posta adreslerine iletileceği belirtilmektedir.

İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) Çevrimiçi Bilgilendirme Semineri

2 Mayıs 2024, Perşembe

14.00-14.10 Açılış - Sayın Başaran Bayrak, TİM Lojistik Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi

14.10-14.50 İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) Bilgilendirme Sunumu

14.50-15.00 Soru-Cevap

Ek: Webinar Katılım Formu (Program linki kayıt formunda belirtilen e-posta adresine iletilecektir.)https://docs.google.com/forms/d/1rUsirrzd8xNYZRBPskLSdCc_XYb4sHOBy-JsY7dEZZA/edit?pli=1

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2024-053

Sayın Üyemiz;

1. Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı

2. SIAL Paris 2024 Fuarı Hk

3. Metil Bromür (Mebr) İle Fümigasyon Uygulamalarının Re-Export İçin Kısıtlanması

4. İspanya'da Yatırım Fırsatı

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Bahreyn

6. Birleşik Krallık (BK)-Ülkemizden İthal Edilecek Hayvansal Olmayan Bazı Gıdalar-İthalat Prosedürleri

7. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Yaş Meyve ve Sebzeler Toplantısı

8. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER

Genel Sekreter

1. Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ülkemizin Avrupa Birliği (AB)'nin 2021-2027 programlama döneminde katılım sağladığı Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı ikinci proje teklif çağrısı 29 Mart 2024 tarihinde açıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Programın Ulusal Otoritesi olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile 18 Nisan 2024 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenleneceği ve programa katılımın ücretsiz olduğu, eğitim sonunda katılımcılara e-sertifika verileceği bildirilmektedir.

Katılım kayıt linki: https://cutt.ly/d9dLUca

Ek-1: Program

2. SIAL Paris 2024 Fuarı Hk.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan bir yazıda, uluslararası ihtisas fuarlarında ülkemizin gıda sektörünün tercih edilir niteliklerinin tanıtılmasının büyük önem taşıdığından bahisle, gıda fuarları arasında SIAL'in önemli bir marka olduğu, iki yılda bir düzenlenen SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı'nın Türkiye milli iştirak organizasyonunun 1986 yılından itibaren İTO tarafından düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, SIAL Paris 2024 Fuarı'nın Fransa'nın Paris şehrinde 19-23 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenleneceği ve Türkiye milli iştirakinin 9 ayrı ihtisas salonunda yaklaşık 8.000 m² alanda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

SALON NO

SALON ADI

Hall 3

Savoury-Fine Food (Genel Gıda)

Hall 5a

Frozen Products (Dondurulmuş Gıda)

Hall 5b

Confectionery Products, Biscuits and Pastry (Bisküvi-Çikolata-Şekerleme)

Hall 5c

Beverages (İçecekler)

Hall 6

Poultry (Kümes Hayvanları)

Hall 7

Organic, Wellness & Alternatif Food (Organik Gıda)

Hall 7

Services & Equipment (Gıda Ekipmanları ve Teknolojileri)

Hall 7

Dairy Products (Süt ve Süt Ürünleri)

Hall 8

Pulses, Grains, Fruits & Vegetables (Bakliyat, Tahıl, Meyve, Sebze)

İletişim:

Sibel Tayanç : sibel.tayanc@ito.org.tr / 0212 455 65 11 / 0530 664 86 18

Şeyma Pekcan : seyma.pekcan@ito.org.tr / 0212 455 65 07 / 0542 421 82 85

Sena Yakar : sena.yakar@ito.org.tr / 0212 455 61 18

Ferit Oğuztürk : ferit.oguzturk@ito.org.tr / 0212 455 61 01

Aylin Odabaş : aylin.odabas@ito.org.tr / 0533 959 30 57

Ek-2: SIAL Paris 2024 Duyuru

Ek-3: SIAL Paris 2024 Sözleşme

3. Metil Bromür (Mebr) İle Fümigasyon Uygulamalarının Re-Export İçin Kısıtlanması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı yazısında atfen, ülkemizde bitki karantinası fumigasyon uygulamalarının

- 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

- 19.06.2011 tarihli ve 27969 sayılı Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği,

- Kıyı Tesislerinde Fumigasyon Uygulama Talimatı,

- 23.06.2000 tarihli ve 24088 Sayılı Metil Bromür'ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik,

- 19.04.2007 tarihli ve B.12.0.KKG.0.20.02.00-4993.015871-29128 Sayılı MeBr takibi talimatı kapsamında yürütüldüğü belirtilmektedir.

Öte yandan, Montroeal Protokolü kapsamında ozon tabakasını incelten maddeler arasında yer alan MeBr'ün kullanımının azaltılması amacıyla ülkemizde 2020 yılında "Metil Bromür'ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik" yayınlandığı, anılan Yönetmelikle birlikte Metil Bromür'e yalnızca taşıma öncesi karantina amaçlı kullanımlar için ruhsat verildiği, toprakta kullanımı sonlandırıldığı, 3 Zirai Karantina Müdürlüğünce satışının kontrollü bir şekilde yapıldığı ve MeBr ile fümigasyon uygulamalarının TOB tarafından gözetime tabi tutulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, MeBr'ün insan ve çevre sağlığı üzerine olası riskleri de değerlendirilerek kullanımını azaltmak amacıyla "Ülkemiz menşeli olmayan, yalnızca ülkemiz gümrüklerinde/kara sularında MeBr uygulaması yaptırılmak amacıyla ülkemize getirilen ve daha sonrasında ihraç edilecek ürünlerde MeBr ile fümigasyon uygulamasının 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına dair karar alındığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, ülkemiz menşeli olmayan Re-Export ürünlerin MeBr ile fümigasyon uygulamalarının yasaklanması sonrasında, Re-Export edilecek ürünlerde ülkemizde ruhsat verilen diğer fümigantlarla fümigasyon işlemi yapılabileceği belirtilmektedir.

4. İspanya'da Yatırım Fırsatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, halihazırda Schneider Electric tarafından işletilen, elektrik enerjisi dağıtımı için son teknoloji üretim yapan bir tesise dair bir yatırım imkanından söz edilmektedir.

Yazıda devamla, Madrid'den 27 km uzaklıkta olan Griñón'da bulunan bu tesisin, önemli ulaşım bağlantılarına sahip bir alanda yer aldığı, toplam 31.215 metrekarelik bir yüzeyi kapsadığı, temel ekipmanların (su, elektrik altyapısı, gaz, fiber ve özel güvenlik devresi) bulunduğu bir depo, ofisler ve ekipmanlar, yükleme rampaları ve 3 adet üst geçit vinç içerdiği ifade edilmektedir.

Ek-4: Tesis Hakkında Bilgi Notu

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Bahreyn

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları”kapsamında,18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında Bahreyn'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden"Bahreyn Pazarına Giriş "isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Bahreyn Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link:https://bit.ly/3PnIo0J

6. Birleşik Krallık (BK)-Ülkemizden İthal Edilecek Hayvansal Olmayan Bazı Gıdalar-İthalat Prosedürleri

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Antalya Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK)'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı Tüzükte ilk değişikliği getirerek BK'ya ihraç edilecek bazı ürünlerde denetimleri arttırmayı kararlaştırdığı ve 17 Ocak 2023 tarihinden itibaren BK'ya gönderilen ürünlerin yeni uygulamaya tabi olacağı belirtilerek ülkemizden BK'ya ihraç edilecek ürünlerden denetim kapsamına alınanlar, denetim kapsamından çıkarılanlar, denetimi arttırılanlar ve azaltılanlar bildirilmekte olup, konu ile ilgili aşağıdaki hususlar belirtilmektedir;

"Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle alınan 19 Şubat 2024 tarihli G/SPS/N/GBR/44/Add.2 numaralı Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Bildiriminde BK'nın AB'den ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı Tüzükte değişiklik yaptığı ve söz konusu değişikliğin 07 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Birleşik Krallık tarafından gerçekleştirilecek sınır kontrollerine yönelik anılan Tüzükte yapılan değişiklik ile ülkemiz menşeli;

a- Fındık Tüzük kapsamından çıkartılmıştır.

b- Ek-I sayılı listede yer alan Limon, Tatlı Biber, Tatlı Biber Dışındaki Diğer Biberler, Portakal, Mandalina ve Narda pestisit kalıntısı için %20 kontrol sıklığı uygulaması devam etmektedir.

c- Ek-I sayılı listede yer alan Kayısı Çekirdeğinde uygulanan siyanür için %50 kontrol sıklığı değişmemiştir.

ç- Ek-II sayılı listede yer alan Asma Yaprağında uygulanan pestisit kalıntısı için %50 kontrol sıklığı değişmemiştir.

d- Ek-II sayılı listede yer alan Kuru İncirde uygulanan aflatoksin için %20 kontrol sıklığı değişmemiştir.

e- Ek-II sayılı listede yer alan Antep Fıstığında uygulanan aflatoksin için %50 kontrol sıklığı değişmemiştir.

Bu kapsamda BK'nın AB'den ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı Tüzükte yapılan değişikliklere https://www.legislation.gov.uk/uksi/2024/120/contents/made internet adresinden ulaşılabilmektedir.”

Ayrıntılı Bilgi İçin:

T.C. Bursa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Aydın TÜRK - Mühendis

0 (224) 246 42 30 - 1152

7. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Yaş Meyve ve Sebzeler Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, tarım ürünlerinin uluslararası ticaretine yön veren standartların oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar esas itibariyle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) olmak üzere iki ayrı uluslararası organizasyon tarafından gerçekleştirilmekte ve söz konusu çalışmalara ülkemizce de aktif katılım ve katkı sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, BMAEK'nın yaş meyve ve sebzelere ilişkin toplantısı 6-8 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği, bahse konu toplantıda ele alınması öngörülen belgeler https://unece.org/info/events/event/385993 web adresinde yer aldığı iletilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu hususta görüş ve değerlendirmelerinizin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen ekte yer alan formu doldurarak22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 15:30'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Görüş Bildirme Formu

8. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından devreye alınan İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2 Import Control System) isimli elektronik gümrük sistemi çerçevesinde AB varışlı veya AB aktarmalı sevkiyatın gerçekleştirilmesinden sorumlu ekonomik operatörlerin giriş özet beyan verilerini varıştan önce ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmeleri zorunlu kılındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, üç sürüm hâlinde uygulamaya konulması planlanmış olan sistemin birinci sürümü, 15 Mart 2021 tarihinde "havayolu kargo taşımacılığı ön yükleme" ve "havayolu posta taşımacılığı ön yükleme" süreçlerinde; ikinci sürümü ise 1 Mart 2023 tarihinde "havayolu genel kargo taşımacılığı", "havayolu taşımacılığı" ve "posta taşımacılığı" için yürürlüğe girdiği iletilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu sistemin üçüncü sürümünün denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kademeli olarak 3 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığı sistem hakkında ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine yönelik Meclisimizce 2 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'te çevrimiçi bilgilendirme semineri düzenleneceği ifade edilmektedir.

Seminere katılım linki kayıt aşamasında doldurulacak formda bildirilen katılımcı e-posta adreslerine iletileceği belirtilmektedir.

İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) Çevrimiçi Bilgilendirme Semineri

2 Mayıs 2024, Perşembe

14.00-14.10 Açılış - Sayın Başaran Bayrak, TİM Lojistik Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi

14.10-14.50 İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) Bilgilendirme Sunumu

14.50-15.00 Soru-Cevap

Ek: Webinar Katılım Formu (Program linki kayıt formunda belirtilen e-posta adresine iletilecektir.)https://docs.google.com/forms/d/1rUsirrzd8xNYZRBPskLSdCc_XYb4sHOBy-JsY7dEZZA/edit?pli=1Ekler:
ek-1.jpeg

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.