2024/056 Sirküler (18.04.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-056

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan İhracat Destekleri Hakkında Karar 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, mezkur Karar kapsamında Bakanlık Makamının 10.10.2022 tarihli ve 78934555 sayılı Onayı ile Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge ve ekleri 15.04.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığından alınan 15.04.2024 tarihli yazıda;

  • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine ilişkin Genelgede değişiklik yapıldığı, şirketler tarafından sadece Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteğine İlişkin Genelge çerçevesinde onaylanan ihracat planında yer alan hedef pazarlara yönelik gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin destekleneceği,

  • Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan faaliyetlere ilişkin (ödeme belgesi tarihi Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümlerinin uygulanacağı bildirilmiştir.

15 Nisan 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Genelge ve eklerinin Bakanlıklarının internet sayfasında yayınlandığı bildirilmiştir. Değişikliklerin işlendiği Genelge ve eklerineulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.