2024/061 Sirküler (24.04.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-061

Sayın Üyemiz;

1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ek-2 Soru Formu V3.3.2

2. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Alınan Nota

3. Etli Ekmek Standart/ Kriter Tasarısı

4. Gıda Ürünleri İhracatında Bitki Sağlık Sertifikası Talebi

5. Avrasya Ekonomik Komisyonu / Anti-Damping Soruşturması

6. Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER

Genel Sekreter

1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Ek-2 Soru Formu V3.3.2

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak Ek-2: Soru Formu/Öz Değerlendirme Formunun güncellendiği ve V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığının internet sayfasının "AEO-YYS/Belgeler" kısmında yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerini ve Ek'te sunulan YYS elektronik soru formunda yer alması, çıkarılması veya değiştirilmesi talep edilen hususlara ilişkin notlarınızın 25 Nisan 2024 Perşembe günü 16.00'ya kadar TİM'e sunulmasını teminen Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Not: Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Elektronik Soru Formu adresi https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler/yeni-ek-2-soru-formu-yetkilendirilmis-yukumlu-basvurularinda-kullanilacak-olan-elektronik-soru-formu-v3-3-2

Ek-1: Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu V3.3.2

Ek-2: Görüş Bildirim Formu

2. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Alınan Nota

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, Suudi Arabistan'a yetkinlikleri, yetenekleri ve yatırımları çekmek ve bunları kalıcı hale getirmek amacıyla Yetenek, İş Girişimcisi, Yatırımcı, Gayrimenkul Sahibi, Olağanüstü Uygunluk amaçlı ayrıcalıklı ikamet izni uygulamalarının başlatıldığı, ayrıca süresiz ve yenilenebilir ikamet izni uygulamalarının da devam ettiği bildirilmektedir.

Mezkur Nota'da devamla, söz konusu ayrıcalıklı ikamet uygulamalarına ilişkin pr.gov.sa internet sitesinden bilgi alınabileceği, ayrıca basılı ve dijital formattaki ayrıcalıklı ikamet kartlarının güncellendiği belirtilmektedir.

3. Etli Ekmek Standart/ Kriter Tasarısı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Tkt 2024161055 Etli Ekmek'' standart/kriter tasarısı hakkında Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair olası görüş ve önerilerinizin Bakanlığa sunulmasını teminen 25 Nisan 2024 Perşembe günü 13.30'a kadar ekte yer form doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Standart Tasarısı için: https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx

Ek-3: Görüş Bildirim Formu

4. Varşova Rebuild Ukraine Health Rehabilitation Fuarı

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, "Rebuild Ukraine: Health & Rehabilitation" adlı fuarın 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde Varşova'da düzenleneceği; anılan fuarın amacının Ukraynalı asker ve sivillerin tedavisi ile rehabilitasyonunun yanı sıra, insan sermayesinin onarılması ve tıbbi tesislerin yeniden inşası için uluslararası mali kaynak teminini kolaylaştırmak olduğu ifade edilmektedir. Anılan fuara ilişkin broşür ekte yer almaktadır.

Ek-4: Fuar Broşürü

5. Avrasya Ekonomik Komisyonu / Anti-Damping Soruşturması

İlgi : a) 08.03.2023 tarihli ve 2023-041 sayılı yazımız.

b) 28.03.2023 tarihli ve 2023-049 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazılarımızda, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından, ülkemizin yanı sıra Japonya, Tayland Krallığı ve Malezya menşeli, "Dökme Alüminyum Jantlar” (AEB gümrük tarife pozisyonu sınıflandırmasına göre 8708 70 500 1 ve 8708 70 500 9) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bilgisi ve başvurunun gizli olmayan özeti duyurulmuştu.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 16 Nisan 2024 tarihinde soruşturma raporu yayımlanmış olduğu, soruşturma raporunun gayri resmi tercümesinden ülkemize yönelik olarak %35,29 oranında dampinge karşı önlem uygulanmasının teklif edildiğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

İlaveten, Ek'te yer alan bildirimde ilgili tarafların 3 Mayıs 2024 tarihine kadar görüşlerini iletebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu soruşturma raporuna https://remedies.eaeunion.org/dimd/filestorage/AD37_report.pdf adresinden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

Ek-5: Bildirim

6. Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısının 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu toplantı çerçevesinde firmalarımızın Çekya pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Yukarıda maruz hususlarda, firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilerin TİM'e sunulmasını teminen ekte yer alan formu doldurarak 25 Nisan 2024 Perşembe günü 13.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

Ek-6: Görüş Bildirim FormuEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.docx

Ek-3.docx

Ek-4.pdf

EK-5.pdf

Ek-6.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.