2024/067 Sirküler (03.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-067

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 17 Nisan 2024 tarihli Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "Taze salatalık" ve "Taze domates" (0707.00 ve 0702.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Ukrayna Ekonomi Bakanlığının yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin taleplerini soruşturma açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 30 takvim günü içinde, soruşturmaya ilişkin hazırlayacakları bilgi ve belgeleri ise açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 60 takvim günü içinde, Ukraynaca dilinde yazılı olarak soruşturma otoritesine sunmaları gerekmektedir. Soruşturma kapsamında yayımlanan "Soru Formu” ve "Şikâyetin Gizli Olmayan Özeti”, ilgili Bakanlık'tan temin edilmesini müteakip ayrıca iletilecektir.

Bahse konu yazıda ayrıca Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan;

-"TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin,

-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin İngilizce/Türkçe tercümesi ekte yer almaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

Ek: Anti-Damping Soruşturması Bildirimi -İngilizce ve Türkçe Tercümeler.Ekler:
Bildirim Türkçe Çeviri.pdf

Bildirim İngilizce Çeviri Tazesalatalikvedomates.pdf

Sunum Ukrayna Taze Salatalık Domates Bilgilendirme.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.