2024/070 Sirküler (09.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-070

Sayın Üyemiz;

1. 16-19 EYLÜL 2024 TİM-UİB ABD (HOUSTON) Genel Ticaret Heyeti

2. Fuar Duyurusu (50.TRABLUS ULUSLARARASI GENEL TİCARET FUARI)

3. A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk.

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 Milli Katılım Organizasyonu

5. SIAL Interfood 2024 Fuarı hk.

6. AB'nin İthal Ettiği Mallarda Fiziki Kontrol Sıklığı Oranı

7. Irak Kalite Markası

8. Tayland (Bangkok) Ticaret Heyeti, 9-13 Eylül 2024

9. Bira Mayası ve Soslar-Hazır Makarna Sosu Standart Tasarıları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. 16-19 EYLÜL 2024 TİM-UİB ABD (HOUSTON) Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) organizasyonu ile 16-19 Eylül 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne; Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Otomotiv Endüstrisi, Makine ve Aksamları, Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Mücevher başta olmak üzere tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği ve Houston şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nden iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 10 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimi olduğu; bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/usa-houston2024/company/register adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulmasının gerektiği; firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 155.000-TL tahsil edileceği ve heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının UİB Genel Sekreterliğimize (kirmizikusakh@uib.org.tr e-posta adresine) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

Ek-1: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-2: TİM-UİB Amerika Birleşik Devletleri (Houston) Ticaret Heyeti Taslak Programı

2. Fuar Duyurusu (50.TRABLUS ULUSLARARASI GENEL TİCARET FUARI)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 15-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında Trablus/Libya'da düzenlenecek olan 50.TRABLUS ULUSLARARASI GENEL TİCARET FUARI"na Discover Events Fuar ve Organizasyon Limited Şirketi tarafından milli katılım organizasyonu düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu fuarın; "5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında Bakanlığımızın "2023 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı Fuar Organizasyonları Listesi"nde yer aldığı bildirilerek, söz konusu fuara Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer BOLAT'ın ziyaretinin de öngörüldüğü ifade edilmektedir.

3. A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 01 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, salgın kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece kabul edilmeyeceği ve ihracatçılarımızın mağdur edilmemeleri amacıyla 01 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS'ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarımızca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

- Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında yasal zeminde bir çözüm bulunması ve söz konusu çözüm bulunana dek mevcut uygulamanın devamı için geçiş dönemi tanınması hususlarında Bakanlık ile Komisyon arasında görüşmelerin devam ettiği,

- AB'ye yönelik ihracatta MEDOS üzerinden düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamelerinde ıslak imza olmasına gerek olmayacağı, bir başka ifadeyle mevcut uygulama devam edileceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 01 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşaması mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından "gümrük vizesi" kutusunun gümrük memurlarınca imzalanacağı ifade edilmektedir.

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB)'nden alınan yazıda, Çin/Şanghay'da 05-10 Kasım 2024 tarihleri arasında 7. kez düzenlenecek olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)” 2024 milli katılım organizasyonu geçmiş yıllarda olduğu gibi Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Fuarın 2023 yılında, 360.000 metrekarelik sergi alanında gerçekleştiği, etkinliğe 128 ülkeden 3.400 firma ve 394.000 profesyonelin ziyaret ettiği, bu yılki organizasyonda Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler hollerinin yer alacağı, Fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebileceği bildirilmektedir.

Ek-3: Fuar Duyurusu

Başvuru Linki:

fuarbasvurulari.egeliihracatcilar.com/default.asp?FuarId=A62DDC9BAC

5. SIAL Interfood 2024 Fuarı hk.

İstanbul Ticaret Odasından alınan yazıda, ülkemizde gıda ihracatının arttırılması hususunda gelişmekte olan ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlar büyük önem taşımakta olup, Müslüman nüfusu olarak dünyanın en büyük, genel nüfus açısından dünyanın en büyük dördüncü ülkesi Endonezya'nın taşıdığı potansiyelin değerlendirilmesini teminen, Endonezya'nın ekonomik, kültürel ve siyasi merkezi Jakarta'da 13-16 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SIAL Interfood 2024 Fuarı, Türkiye milli iştiraki İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Yazıda devamla, SIAL Interfood 2024, uluslararası gıda fuarları organizatörleri arasında etkin bir isim olan SIAL tarafından düzenlenmekte olup, Türkiye milli iştiraki m2 katılım bedeli A'dan Z'ye tüm ana hizmetler dahil 1.000 Euro olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, SIAL Interfood 2024 Türkiye milli standında gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektöründeki firmalarımızın katılım sağlayacağı ifade edilmektedir.

İlgili Kişi: Levent Çakır

GSM : 0539 455 52 66

Telefon : 0212 455 62 39

E-Posta :levent.cakir@ito.org.tr

Ek-4: İTO--SIAL INTERFOOD JAKARTA 2024 FUARI DUYURU

Ek-5: İTO--SIAL INTERFOOD JAKARTA 2024 FUARI SÖZLEŞME

6. AB'nin İthal Ettiği Mallarda Fiziki Kontrol Sıklığı Oranı

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü'nden (DG SANTE) iletilen mektuptan bahisle;

- Mektubun, Birliğe giren belirli hayvan ve mal sevkiyatlarında kimlik kontrolleri ve fiziki kontrol sıklığı oranlarının tek tip uygulanmasına yönelik kuralları belirleyen (AB) 2019/2129 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün mevcut uygulama durumu hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlandığı,

- 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren, (AB) 2019/2129 sayılı Tüzüğün 5(3) Maddesinde öngörüldüğü üzere, Birliğe giren hayvansal kökenli ürünlerin fiziksel kontrol sıklığı oranlarının değiştirilmesinin, Avrupa Komisyonu'nun çevrimiçi platformuna (TRACES) dahil edileceği ve bundan sonra, gerektiğinde fiziksel kontrol sıklığı oranlarındaki herhangi bir değişikliğin, her 6 ayda bir, yani her yılın 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde sistemde otomatik olarak yapılacağı,

- TRACES'te, herhangi bir kullanıcının tüm üçüncü ülkelerden gelen hayvansal menşeli ürünlere yönelik fiziki kontroller için uygulanan sıklık oranlarına TRACES'te "Yayınlar (Publications)” bölümünde "Fiziki Kontrol Sıklıkları (Frequencies of Physical Checks)” bölümünden erişilebileceği,

Herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde, soruların santeimportcontrols@ec.europa.eu adresine iletilebileceği ifade edilmektedir.

7. Irak Kalite Markası

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Irak Merkezi Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (COSQC) tarafından yayınlanan resmi bir duyuruya göre; Irak tarafından ithal edilen sigara ve elektrikli ürünler için anılan Kurumdan "Irak Kalite Markası"nın alınması gerektiği, "Irak Kalite Markası" simgesi taşımayan ürünlerin Irak'a girişi için izin verilen son tarihin ise 01.07.2024 olduğu aktarılmaktadır.

Yazıda devamla, Müşavirliğin konuya ilişkin COSCQ yetkilileri ile yaptığı görüşmede ise;

- Söz konusu uygulamanın Planlama Bakanlığı'nın onayıyla 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği,

- Ekteki duyuruda yer alan tablodaki ürünleri ihraç eden üretici firmaların Irak'taki distribütör, temsilci veya acenteleri aracılığıyla COSCQ'e başvurması gerektiği,

- Irak kalite markasına ilişkin ilk başvuru ve markanın yenilenmesi sürecinde COSCQ'e belli bir ücret ödenmesi gerektiği,

- Başvurunun ardından COSCQ tarafından bir ön inceleme yapılacağı ve ürünlerin Irak standartlarına uygunluğunu test etmek üzere numune alınacağı,

- Test sonucunda uygun görülen ürünlere Irak kalite markasının verileceği bilgisinin edinildiği aktarılmaktadır.

Yazıda ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak Merkezi Hükümeti (IMH) arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar olduğu, bu kapsamda yukarıda bahsedilen hususa ilişkin olarak da farklı uygulamaların olabileceği belirtilmektedir.

Ek-6: Resmi Duyuru ve Gayriresmi Tercümesi

8. Tayland (Bangkok) Ticaret Heyeti, 9-13 Eylül 2024

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 9-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Tayland'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Bangkok şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Tayland'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, başvuruların tüm sektörlere açık olduğu bahse konu heyete başvuru için son tarih 24 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimi olup, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/thailand-bangkok-2024/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 85.000-TL tahsil edileceği iletilmektedir.

Söz konusu heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e ulaştırılmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

Ek-7: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-8: Tayland (Bangkok) Ticaret Heyeti Taslak Programı

9. Bira Mayası ve Soslar-Hazır Makarna Sosu Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan " "tst 9738 Bira Mayası Standardı ve tst 12618 Soslar-Hazır Makarna Sosu" standart tasarısı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin Ticaret Bakanlığına bildirilmesini teminen ekte yer alan tablo doldurularak16 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-9: Görüş Tablosu

Standart Tasarısı için:https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspxEkler:
ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.pdf

ek-6.docx

ek-7.pdf

ek-8.pdf

ek-9.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.