2024/071 Sirküler (10.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-071

Sayın Üyemiz;

1. Tebliğ Taslakları (Etil Alkol Hakkında)

2. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

4. Kayda Bağlı İhracat

5. Rusya Federasyonu-Gümrük Vergisi Oranları

6. III. Bansko Türkiye-Bulgaristan İş Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Tebliğ Taslakları (Etil Alkol Hakkında)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ" taslağı ile "Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Etil Alkol ve Metanol Depolarındaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntemin Belirlenmesine, Verilerin Toplanmasına ve Ürünlerin Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" taslağı hakkında Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslağa ilişkin olası görüş ve önerilerinizin Bakanlığımıza iletilmek üzere ve ekli görüş bildirim formu formatında 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 14:00'a kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı

Ek-2: Gerekçe

Ek-3: Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Etil Alkol ve Metanol Depolarındaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntemin Belirlenmesine, Verilerin Toplanmasına ve Ürünlerin Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Ek-4: Gerekçe

Ek-5: Görüş Formu

2. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: (a) 12.10.2023 tarihli ve 2023/175 sayılı sirkülerimiz

(b) 19.10.2023 tarihli ve 2023/182 sayılı sirkülerimiz

(c) 02.11.2023 tarihli ve 2023/192 sayılı sirkülerimiz

(d) 06.11.2023 tarihli ve 2023/194 sayılı sirkülerimiz

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli, alüminyum ekstrüzyon ürünleri (Aluminum Extrusions) ithalatına karşı dampinge karşı önlem ve yine ülkemizin yanı sıra ÇHC, Meksika ve Endonezya menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına karşı telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmekte olduğu bildirilmişti.

Bu defa, 7 Mayıs 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-07/pdf/2024-09934.pdf uzantısından erişilebilen ek de yer alan ön karar kapsamında, ilgili kararın yayım tarihi itibarıyla ihracatçılarımıza %45,41 ila % 605,72 arasında değişen oranlarda geçici önlem uygulanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, 6 Mayıs 2024 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) tarafından bir bildirim yayımlanmış olup, anılan bildirimlerin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, söz konusu anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan mezkur ön karara ilişkin ilgili tüm hesaplamaların yayımladığını ve ilgili mevzuat uyarınca, tüm ilgili tarafların söz konusu materyalleri inceleyip mezkur ön hesaplamalarda bulunan önemli hatalar hakkında yorumlarını yazılı olarak 08 Mayıs 2024 tarihine kadar iletebilecekleri belirtilmektedir.

Bununla birlikte, 01 Mayıs 2024 tarihinde söz konusu anti-damping soruşturması ve telafi edici vergi soruşturması kapsamında yayımlanan Scope Decision Memo için son itiraz süresi 22 Mayıs 2024 olarak ifade edilmektedir.

Ek-6: Ön Karar

Ek-7: Ministeral error deadlines

Ek-8: Scope Decision Memo

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 16 Mayıs 2024 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği: AB Ticaret Politikası Alanındaki Güncel Gelişmeler ve Ülkemize Yansımaları” e-sohbet etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Linkine https://bit.ly/3wimfua adresinden ulaşılabilmektedir.

  1. Kayda Bağlı İhracat

Bilindiği üzere, "Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler):(GTP:0402)”, "Tereyağı: (GTP:0405.10)”, ile "Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri:(GTP:0701.90)”, "Kuru soğan:(GTİP:0703.10.19.00.11)”, "Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolusvulgaris):(GTİP:0713.33.90.00.19)” ve Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)” "Dondurulmuş Soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (GTİP: 0710.80.95.00.11)” ve "Dondurulmuş Patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) (GTİP: 2004.10)” "Nohut (Garbarnzos ) (GTP:0713.20)” ve Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri (GTP: 2002.90) ürünleri İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığından alınan muhtelif yazılar ile de, bu eşyaların ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda yukarıda bahse konu ürünler içerisinde yer alan;

- Patates (taze ve soğutulmuş) (GTP:0701.90)

- Kuru Soğan (GTP: 0703.10.19.00.11)

- Dondurulmuş Patates (GTP: 2004.10)

- Dondurulmuş Soğan: (GTİP 0710.80.95.00.11)

- Domates Salçası (GTP: 2002.90)

- Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)

Ürünlerin ihracatına ilişkin kayıt uygulama prosedürlerinde değişikliğe gidilmiş olup, konu hakkında bilgi almak için Genel Sekreterliğimiz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

  1. Rusya Federasyonu-Gümrük Vergisi Oranları

Moskova Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 20 Temmuz 2023 tarihli ve 1173 sayılı Rusya Federasyonu (RF) Hükümet Kararnamesi ile, 2240 sayılı Kararnamede değişiklik yapılarak, RF'ye "dost olmayan" ülkelerden ithal edilen çeşitli ürünlerde gümrük vergisi oranının artırıldığı, akabinde, 17 Nisan 2024 tarih ve 500 sayılı Kararname ile 2240 sayılı Kararnamenin yeniden değiştirilerek, ''dost olmayan ülkelerden'' ithal edilen ürünlere uygulanan ithalat vergisi artırımının süresiz olarak uzatıldığı ifade edilmektedir.

Ek olarak, bahse konu Kararname ile dost olmayan ülkelerde ithal edilen çikolata, alkollü içecekler, plastik yapı ürünleri, kontrplak, duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları, sentetik kumaşlardan yapılmış palto ve yağmurluklar vb. ürünlere yönelik uygulanan ithalat gümrük vergisi oranlarının ürünün üretildiği ülkeye, eşyanın özelliklerine ve bireysel kullanıma uygun olup olmaması kriterlerine göre yeniden belirlendiği ifade edilmekte olup 27 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kararname ve gayri resmi tercümesinin ilişikte iletildiği ifade edilmektedir.

Ek-9: Kararname ve Çevirisi

  1. III. Bansko Türkiye-Bulgaristan İş Forumu

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ve DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi iş birliğinde 7-8 Haziran 2024 tarihlerinde Bulgaristan'ın Bansko şehrinde gerçekleştirilecek olan III. Bansko Türkiye-Bulgaristan İş Forumu hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu forum kapsamında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirmesinin amaçlandığı, iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin bir araya getirilerek potansiyel iş birlikleri için ortam sağlanacağı, aynı zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlanacağı mezkûr yazıda ifade edilmektedir.

Ek-10: Bansko İş Forumu Taslak ProgramıEkler:
Ek-1.pdf

Ek-10.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.doc

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.