2024/073 Sirküler (14.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-073

Sayın Üyemiz;

1. Ceviz - İç ve Ceviz - Kabuklu Standart Tasarıları

2. Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği Taslağı

3. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

4. ABD Kağıt Torbalar Damping Soruşturması-Nihai Karar

5. Design2Future Ulusal Konferans Daveti

6. Yüksek Riskli Bitkilerin AB'ye İhracatı

7. "Hüyük Çileği”nin AB Nezdinde Tescil Başvurusu

8. A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk.

9. III. Bansko Türkiye-Bulgaristan İş Forumu

10. Rusya Federasyonu-Gümrük Vergisi Oranları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Ceviz - İç ve Ceviz - Kabuklu Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "TS 1276 Tst T1 Ceviz - İç ve TS 1275 Tst T2 Ceviz - Kabuklu" standart tasarısı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin Ticaret Bakanlığına bildirilmesini teminen ekte yer alan tablo doldurularak 20 Mayıs 2024 Pazaretsi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Tablosu

Ek-2: Ceviz İç Standardı

Ek-3: Ceviz Kabuklu Standardı

2. Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi( TİM)'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ” ekte gönderilmektedir.

Bu çerçevede, Bahse konu tebliğ taslağına ilişkin olarak görüş ve tekliflerin TİM'e bildirilmesini teminen ekte yer alan tablo doldurularak29 Mayıs 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-4: Tebliğ Taslağı

Ek-5: Görüş Formu

3. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Ticaret Bakanlığı görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, iş çevrelerinin Bakanlıkları görev alanına giren konularda ve ihracat destekleri hakkında bilgilendirilmelerinin ihracatın geliştirilmesi ve tabana yayılması açısından önem arz ettiği, 2024 yılında etkinliklere "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” adıyla devam edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak ekte yer alan program akışı çerçevesinde 4-5-6 Haziran 2024 tarihlerinde çevrimiçi bir eğitim programı gerçekleştirileceği, ayrıca eğitim programı sonunda, eğitimin en az üçte ikilik kısmına katılım sağlayan katılımcılar adına dijital Katılım Belgesi düzenleneceği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, programa katılımın ücretsiz olduğu, katılım sağlamak isteyen ilgililerin 31 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/Ihracat linki üzerinden başvuru yapmaları gerektiği, başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, aynı e-posta adresi ile farklı kişiler tarafından başvuru yapılmamasının katılım linki ve katılım belgelerinin gönderilmesi açısından önem arz ettiği belirtilmektedir.

Öte yandan, başvuru sonrası katılımcıların e-posta adreslerine herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve 4-5-6 Haziran 2024 tarihlerinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği ifade edilmektedir. Başvuru ve toplantıya giriş esnasında kullanılan e-posta adreslerinin aynı olması gerektiği dile getirilmektedir.

Ek-6: Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

Ek-7: Duyuru Görseli

4. ABD Kağıt Torbalar Damping Soruşturması-Nihai Karar

İlgi: 09.06.2024 tarihli ve 2023/085 sayılı sirkülerimiz

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Kamboçya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Tayvan, Vietnam'ın yanı sıra ülkemiz menşeli kâğıt alışveriş torbalarının ve çantalarının ithalatına yönelik damping soruşturmasının yürütülmekte olduğu belirtilmektedir.

Soruşturma kapsamında ABD Ticaret Bakanlığının Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) nihai kararını 18 Mart 2024 tarihli ABD Resmî Gazetesinde (https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03- 18/pdf/2024-05675.pdf ) yayımlandığını ve 3 Ocak 2024 tarihli ön kararda ihracatçılarımız için belirlenen %26,32-%47,56 oranlarında damping marjlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarılmaktadır.

Öte yandan, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), 14 Mart 2024 tarihinde bir dinleme toplantısı düzenleyeceğini ilan ettiği ve toplantı ile ilgili hususlar firmalarımıza elektronik posta ile duyurulduğu belirtilmektedir. Söz konusu dinleme toplantısına Ticaret Bakanlığınca katılım sağlanarak ülkemiz görüşlerinin dile getirildiği aktarılmaktadır.

Bununla birlikte, 3 Mayıs 2024 tarihli ABD Resmî Gazetesinde yayımlanan bildirime göre (https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-03/pdf/2024-09620.pdf ) ihracatçı firmalarımızdan bir firmamızın damping marjının 18 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %26,32 olarak düzeltildiği belirtilmektedir.

ITC'nin nihai kararı 3 Mayıs 2024 tarihinde ACCESS portalında yayınlanmış olup nihai karara göre ABD yerli endüstrisinin Türkiye'den yapılan dampingli ithalattan dolayı zarar gördüğüne hükmedildiği bildirilmektedir. Maddi zarara ilişkin 9 Mayıs 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde de yayımlanan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-09/pdf/2024-10253.pdf linkinden erişilmekte olduğu ve ihracatçı firmalarımız için belirlenen %26,32-%47,56 oranlarında dampinge karşı önlemlerin 9 Mayıs 2024 tarihinde kesinleştiği belirtilmektedir. Ayrıca Consolidated Reports and Views ve ITC Nihai Kararı yazısına (arge@baib.gov.tr ) e-posta adresinden taleple ulaşılabilinecektir.

5. Design2Future Ulusal Konferans Daveti

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)'nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı” (RSP) kapsamında, Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları (IPA) II. dönemi çerçevesinde, İTKİB bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) yararlanıcısı olduğu "Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm” METAMORPHOSIS Projesi'nin 2022 yılından bu yana devam ettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; program detayları ve davetiye kodu ekte bulunan söz konusu proje kapsamında tasarımdan üretime dijital dönüşümün açtığı yeni ufuklar, sektörün küresel değer zincirlerine entegrasyonu ve iyi uygulama örnekleri gibi hususların gündeme taşınacağı "Design2Future Ulusal Konferansı” nın, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü İstanbul'da, Dış Ticaret Kompleksi, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda fiziki olarak düzenleneceği bildirilmektedir.

Ek-8: Konferans Daveti ve Kayıt Formu

6. Yüksek Riskli Bitkilerin AB'ye İhracatı

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, 23 Nisan 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/1162 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında ülkemizin başvurusu üzerine Avrupa Komisyonu ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda ülkemiz menşeli;

• Bir yaşına kadar yaprak ve anaç içermeyen tomurcuk ve kalemlerden oluşan, çıplak köklü, hareketsiz, yapraksız ve maksimum gövde çapı 3 cm olan aşılı bitkilerden oluşan dikim amaçlı Malus Domestica (elma) bitkileri ile,

• Maksimum 40 cm boyundaki üç yaşına kadar olan Berberis thunbergii (kadıntuzluğ

Diğer taraftan, söz konusu Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında, Malus Domestica' ya ilişkin olarak ülkemizce hazırlanan başvuru dosyasında sunulan risk azaltıcı önlemlerin, söz konusu bitkinin Birlik topraklarına girişinden kaynaklanan riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için yeterli olduğu ve yönetmeliğin Annex II' sinde yer alan bu önlemlerin AB'ye ithalatta bitki sağlığı gereklilikleri olarak benimsenmesi gerektiği düzenlenmektedir. Berberis thunbergii saksı bitkilerinin ise Birlik topraklarına girişinden kaynaklanan bitki sağlığı riski "Bitki zararlılarına karşı koruyucu önlemlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2016/2031 sayılı Tüzüğü'nün uygulanmasına yönelik yeknesak koşulları oluşturan 2019/2072 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü " Ek VII' sinde yer alan, ilgili özel gerekliliklerin sağlanması koşuluyla kabul edilebilir olarak değerlendirilmektedir.

Ek-9: 2024-1162 sayılı Tüzük

7. "Hüyük Çileği”nin AB Nezdinde Tescil Başvurusu

Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilciliğimizin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, "Hüyük Çileği”nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusunun bir örneği ilişikte yer alan AB Resmi Gazetesi'nin 25 Nisan 2024 tarihli ve C/2024/2964 sayılı nüshasında yayımlandığı, söz konusu yayının Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin (AB) 1151/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 51. Maddesi uyarınca yayın tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruya itiraz etme hakkı tanıdığı ve üç aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda AB tarafından Korumalı Menşe Adı (Protected Designation of Origin - PDO) olarak kaydedileceği bildirilmektedir.

Ek-10: AB Resmi Gazetesi

8. A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk.

İlgi: 09.05.2024 tarihli ve 2024/070 sayılı sirkülerimiz

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, salgın kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece kabul edilmeyeceği ve ihracatçılarımızın mağdur edilmemeleri amacıyla 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS'ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarımızca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

- Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında yasal zeminde bir çözüm bulunması ve söz konusu çözüm bulunana dek mevcut uygulamanın devamı için geçiş dönemi tanınması hususlarında Bakanlık ile Komisyon arasında görüşmelerin devam ettiği,

- AB'ye yönelik ihracatta MEDOS üzerinden düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamelerinde ıslak imza olmasına gerek olmayacağı, bir başka ifadeyle mevcut uygulama devam edileceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşamasının mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirileceği, ancak belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından "gümrük vizesi" kutusu gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği ifade edilmektedir.

Ek-11: Avrupa Komisyonu Yazısı

9. III. Bansko Türkiye-Bulgaristan İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ve DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi iş birliğinde 7-8 Haziran 2024 tarihlerinde Bulgaristan'ın Bansko şehrinde gerçekleştirilecek olan III. Bansko Türkiye-Bulgaristan İş Forumu hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu forum kapsamında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirmesinin amaçlandığı, iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin bir araya getirilerek potansiyel iş birlikleri için ortam sağlanacağı, aynı zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlanacağı mezkûr yazıda ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Forumun taslak programı Ek'te yer almaktadır.

Ek-12: Bansko İş Forumu Taslak Programı

10. Rusya Federasyonu-Gümrük Vergisi Oranları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden intikal eden yazıya atfen, 20 Temmuz 2023 tarihli ve 1173 sayılı Rusya Federasyonu (RF) Hükümet Kararnamesi ile, 2240 sayılı Kararnamede değişiklik yapılarak, RF'ye "dost olmayan" ülkelerden ithal edilen çeşitli ürünlerde gümrük vergisi oranının artırıldığı, akabinde, 17 Nisan 2024 tarih ve 500 sayılı Kararname ile 2240 sayılı Kararnamenin yeniden değiştirilerek, "dost olmayan ülkelerden'' ithal edilen ürünlere uygulanan ithalat vergisi artırımının süresiz olarak uzatıldığı ifade edilmektedir.

Ek olarak, bahse konu Kararname ile dost olmayan ülkelerde ithal edilen çikolata, alkollü içecekler, plastik yapı ürünleri, kontrplak, duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları, sentetik kumaşlardan yapılmış palto ve yağmurluklar vb. ürünlere yönelik uygulanan ithalat gümrük vergisi oranlarının ürünün üretildiği ülkeye, eşyanın özelliklerine ve bireysel kullanıma uygun olup olmaması kriterlerine göre yeniden belirlendiği ifade edilmekte olup 27 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Ek-13: Kararname ve ÇevirisiEkler:
ek-1.xlsx

ek-10.pdf

ek-11.pdf

ek-12.pdf

ek-13.docx

ek-2.docx

ek-3.docx

ek-4.docx

ek-5.doc

ek-6.pdf

ek-7.pdf

ek-8.pdf

ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.