2024/077 Sirküler (21.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-077

Sayın Üyemiz;

1. Çerçeveli Arı Kovanları ve Bulgur Standart Tasarıları

2. Fas/Anti Damping/ Elektrikli Fırın

3. KOSGEB Desteklerine İlişkin İhracatçı Firmalara Yönelik Bilgilendirme Programı

4. 3-7 Eylül 2024 Hong Kong Ticaret Heyeti

5. Islahçı Hakları Eğitimi

6. Bursa Siyah İnciri

7. Antalya'da Afrika'ya İhracat Fırsatları Paneli

8. ECOTİM Programı Hk.

9. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Önlem

10. Umman İthalat Yasağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Çerçeveli Arı Kovanları ve Bulgur Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "TS 3409/Tst T2 Çerçeveli Arı Kovanları ve TS 2284/Tst T4 Bulgur" standart tasarısı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu tasarıya dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin Ticaret Bakanlığına bildirilmesini teminen ekte yer alan tablo doldurularak21 Mayıs 2024 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Tablosu

Ek-2: Bulgur Standardı

Ek-3: Çerçeveli Arı Kovanları Standardı

2. Fas/Anti Damping/ Elektrikli Fırın

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Fas Krallığı yerli üreticileri tarafından yapılan şikayet sonucunda Fas Krallığı tarife cetveline göre 8516.60.00.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı, ülkemiz menşeli "Elektrikli Fırın” ürün ithalatına yönelik damping soruşturmasının 30 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yürütülmekte olduğu hatırlatılmaktadır.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi sitesinde, 14 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan bildirimle, ihracatçı firmalarımız için %34,05-%62,07 oranlarında geçici anti-damping önlemine hükmedildiği belirtilmektedir.

Öte yandan, söz konusu bildirimin gayri resmi tercümesinden anlaşıldığı üzere, ilgili tarafların ön karar raporunun gizli olmayan versiyonunu inceleme haklarının bulunduğu belirtilmektedir. İlgili tarafların, bildirimde belirtilen iletişim bilgilerine; isimlerini, posta ve e-posta adresleri ile iletişim numaralarını ekleyerek görüşlerini iletebilecekleri, ayrıca herhangi ilave bilgiyi gizli ve gizli olmayan versiyonlarıyla bildirimin yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde sunabilecekleri ifade edilmektedir.

Bahse konu soruşturmaya istinaden yayımlanan ilgili bildirimin Fransızca nüshasına https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/Avispublic-DDC-04-2024-DPFours%C3%A9lectriques-T%C3%BCrkiye.pdf erişim sağlanabilmektedir. Buna ilaveten, soruşturma otoritesi tarafından yayımlanan 14 Mayıs 2024 tarihli bildirim ekte sunulmakta olup söz konusu bildirimde soruşturma sürecine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Ek-4: Bildirim

3. KOSGEB Desteklerine İlişkin İhracatçı Firmalara Yönelik Bilgilendirme Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ'lerin payını ve etkinliğini artırmak amacıyla kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) KOBİ'lere yönelik destekleri hakkında çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu program, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü 10.30-11.30 saatleri arasında katılımın ücretsiz olup, https://cutt.ly/d9dLUca linkinden kayıt yaptırılmasının yeterli olacağı, eğitim sonunda katılımcılara e-sertifika verileceği belirtilmektedir.

Program Akışı

10:30-10:40 Açılış

10:40-10:50 İş Birliği Destek Programı

-Kaan GÜZELSU, KOBİ Uzmanı

-Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

10:50-11:00 KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı

-Ayşe YARBAYKOÇ, KOBİ Uzmanı

-Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

11:00-11:10 TEKMER Destek programı

-Oğuzhan ER, KOBİ Uzmanı

-Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

11:10-11:30 Soru & Cevap

-Değerlendirme Konuşmaları ve Kapanış

Toplantı linki: https://us02web.zoom.us/j/82384240925#success

Ek-5: Bilgilendirme Programı Duyuru Görseli

4. 3-7 Eylül 2024 Hong Kong Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM)'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 3-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Hong Kong'a, tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir ticaret heyeti gerçekleştirileceği ve Hong Kong'da gerçekleştirilecek söz konusu organizasyonda Hong Konglu iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimi olarak belirlendiği, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/hong-kong-2024 adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 130.000 TL tahsil edileceği bildirilmektedir.

Heyete katılım için başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ulaştırılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ek-6: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-7: Hong Kong Ticaret Heyeti Taslak Programı

5. Islahçı Hakları Eğitimi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Enstitüleri uzmanlarının teknik kapasitesi ve araştırma sonuçlarının ilgili paydaşlara aktarılması amacıyla düzenlenen eğitim çalışmalarının, Genel Müdürlükleri himayesinde, ALATA AKADEMİ çatısı altında yürütülmekte olduğu belirtilmektedir.

Bitki Islahçı Haklarının (BIH) yeni bitki çeşitlerinin koruma altına alınarak bütün haklarının tek bir kişiye verilmesi ve yetkili kişiler dışında üretim yapan kişilerin cezai yaptırımlarla karşılaşmasını sağlayan bitki çeşitlerine özgü bir patent sistemi olarak tanımlanabileceği ifade edilmektedir.

Bitkisel üretimde faaliyet yürüten bütün kişilerin direkt veya dolaylı olarak BIH uygulamaları ile karşılaşmakta olduğu ve bu kişilerin BIH sistemin temel esaslarını bilmesinin, karşılaşacakları durumlar için çözüm mekanizmaları geliştirmelerine katkı sağlayacağı bildirilmektedir.

Bu amaca uygun olarak hazırlanan ve ekte ayrıntıları yer alan "Genel Bitki Islahçı Hakları Eğitim Programı"nın, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 13:30'da, ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği, Programa: https://forms.gle/CNFfn3eKGPYsLDZv9 linkinden kayıt yapılabileceği ve toplantıya katılım saat 13.00'ten itibaren https://tarimorman-govtr.zoom.us/j/93080280716?pwd=bGZoOHc2VHNUbEwxS1JrOUo2bWl6Zz09 linki üzerinden yapılabileceği belirtilmektedir.

Program ile ilgili bütün detaylar (iletişim noktaları, kayıt şekli, süre, program içeriği vs.) ekteki eğitim programı içerisinde yer almakta olup, hasan.celen@tarimorman.gov.tr ve aras.ismail@tarimorman.gov.tr adreslerinden ayrıntılı bilginin talep edilebileceği bildirilmektedir.

Ek-8: Eğitim Programı

6. Bursa Siyah İnciri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilciliğimizden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıya atıfla, "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı”nın Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusunun bir örneği ilişikte yer alan AB Resmi Gazetesi'nin 24 Nisan 2024 tarihli ve C/2024/2889 sayılı nüshasında yayımlandığı, sözkonusu yayının Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin (AB) 1151/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 51. Maddesi uyarınca yayın tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruya itiraz etme hakkı tanıdığı ve üç aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı” ürünün Korumalı Menşe Adı (Protected Designation of Origin - PDO) olarak kaydedileceği bildirilmektedir.

7. Antalya'da Afrika'ya İhracat Fırsatları Paneli

24 Mayıs Cuma saat 15:00'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonunda Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu ve Wci Forum Başkanı Utku Bengisu'nun katılımıyla bir panel düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, etkinlik sırasında Afrika kıtasının stratejik önemi, Afrika kıtasına ihracat potansiyeli, Afrika pazarına giriş stratejileri gibi konularına yer verileceği bildirilmekte olup, etkinliğin Dünya Afrika Günü temalı bir programın içinde olacağı için katılan yabancı öğrencilerle buluşup Afrika Pazarı için yeni, genç networker edinme şansı olacağı ve ayrıca etkinliğe katılan firmalara çeşitli sektörülerden oluşan 100 firmalık Afrika'lı ithalatçı database'i hediye edileceği belirtilmektedir.

Yer: Akdeniz Üniversitesi - İletişim Fakültesi Konferans Salonu

Etkinlik ücretsiz olduğu ve kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu bildirilmektedir.

Ücretsiz Kayıt Linki:

https://docs.google.com/forms/d/1XeHmXa0-Vqcxru1jd6zmGyblCFYoooQ5h5i9wLfw-ZA/edit

8. ECOTİM Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, firmalarımızda sürdürülebilirlik yönetimi altyapısının oluşturulması, yetkinliğinin arttırılması ve firma yapısı, hedefleri ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal sürdürülebilirlik sistemlerinin tasarlanması amacıyla ECOTİM programının hayata geçirildiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ECOTİM Programı hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra "Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi” ile "Kurumsal Sürdürülebilirlik Sistemi'nde Yetkinlik Yönetimi” konularında bilgi paylaşılacağı toplantının 23 Mayıs 2024 Perşembe günü 14.30- 16.15 saatleri arasında düzenleneceği bildirilmektedir. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ECOTİM Tanıtım Programı'na katılım için https://l24.im/gWENS linkinden formun doldurulması gerekmekte olup, toplantıya katılım linki formu dolduran katılımcılar ile paylaşılacağı iletilmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi almak için https://tim.org.tr/tr/ecotim adresinin ziyaret edilmesi ya da 0212 454 04 80 numaralı telefondan ilgililere ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Ek-9: ECOTİM Programı Bilgi Notu

  1. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Önlem

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP'li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir sübvansiyona karşı telafi edici önlem uygulanmakta olduğu hatırlatılmaktadır.

Anılan önlemin 2021 dönemi için yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan nihai kararının 1 Mayıs 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımız için %0,03 (de minimis) ve %5,54 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplanmış olup ilgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-01/pdf/2024- 09371.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.

  1. Umman İthalat Yasağı

Muskat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Umman Tarım, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanlığının internet sayfası ve sosyal medyası hesabında duyurulduğu üzere 85/2024 sayılı Bakanlık Kararı ile 2023 yılında yaşanan kuş gribi vakaları nedeniyle ülkemize yönelik uygulanan kanatlı eti ve yumurta ithalatı yasağının kaldırılmış olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu, 16.05.2024 tarihinde ilgili karara yönelik anılan Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşme sonrasında, ithalat iznine tabi olacak şekilde akreditasyon sürecinin devam ettiği fakat yeterli ithalat izni başvurusunun Ummanlı firmalardan gelmediği ve halihazırda ithalat izninin herhangi bir firmaya verilmediği bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, sürece dair anılan Bakanlıkça iletilen bilgilendirme notu ile ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalardan talep edilen belgeler Ek'te yer almaktadır.

Ek-10: Bilgilendirme Notu ve Başvuru BelgeleriEkler:
ek-1.xlsx

ek-10.pdf

ek-2docx.docx

ek-3.docx

ek-4.pdf

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.pdf

ek-8.pdf

ek-9.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.