2024/081 Sirküler (28.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-081

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Botsvana 3.Dönem KİK Toplantısı

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

3. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları

4. BTK Hattının Yeniden Taşımalara Açılması Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Türkiye-Botsvana 3.Dönem KİK Toplantısı

Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye Botsvana Karma İşbirliği Komisyonu (KİK) 3.Dönem Toplantısının Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ eş başkanlığında Gaboron'da düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu sebeple firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ve ikili ilişkilerimize yönelik talep ve değerlendirmelerine ilişkin olası bilgilerin TİM ile paylaşılmasını teminen 28 Mayıs 2024 Salı günü Saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1:Görüş Bildirme Formu

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları-OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Yapısı, Gündeminde Yer Alan Konular, OECD ile İlişkiler” e-sohbet etkinliğinin 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00- 15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/3QuqCcw

3. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü (Komisyon) tarafından Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik (7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7219.90.20, 7219.90.80, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81, 7220.20.89, 7220.90.20, 7220.90.80 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan) ithalatında uygulanan anti-damping önlemi ve sübvansiyona karşı telafi edici önlemin, bu ürünlerin Tayvan ve Vietnam'ın yanı sıra ülkemizden sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında nihai kararların 7 Mayıs 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Devamla, bahse konu anti-damping önlemine yönelik soruşturmaya ait nihai kararın incelenmesinden, ülkemiz tarafından mezkur dampinge karşı önlemin etkisiz kılınmadığına hükmedildiği belirtilmektedir.

Diğer yandan, bahse konu sübvansiyona karşı telafi edici önleme yönelik soruşturmaya ait nihai kararın incelenmesinden bir firmamızca mezkur sübvansiyona karşı telafi edici önlemin etkisiz kılındığı, muafiyet talebinde bulunan diğer bir firmamız tarafından ise mezkur önlemin etkisiz kılınmadığına hükmedildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, bahse konu önlemin, anılan bir firmamız hariç tutulmak üzere, ülkemizden sevk edilen soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlerine (Türkiye menşeli olarak beyan edilsin veya edilmesin) genişletilmesine karar verildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, AB tarafından anılan ürünlerde ülkemize uygulanacak telafi edici vergi oranının %20,5 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Ayrıca mezkur kararın incelenmesinden, bahse konu muafiyetin uygulanabilmesinin, ithalatçının;

• Önlem konusu ürünü doğrudan ihracatçı üretici firmamızdan satın alması durumunda ihracatçı üreticinin beyanını içeren bir ticari faturanın ve nihai kararın birinci ekinde yer alan doğrudan ihracat satışı için üretici beyanını ibraz etmesi,

• Türkiye'de yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın bir tacirden satın alması durumunda üreticiden tüccara veya diğer aracı tüzel kişiye imalatçı beyanını içeren bir ticari faturanın ve nihai kararın ikinci ekinde yer alan dolaylı ihracat satışı için imalatçı beyanının ve tacirden veya diğer aracı tüzel kişiden ithalatçıya kesilen bir ticari faturanın AB üye ülkelerinin gümrüklerine ibraz etmesi şartına bağlandığı belirtilmektedir.

4. BTK Hattının Yeniden Taşımalara Açılması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, TCDD Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Gürcistan Tiflis (Marabda)-Ahılkelek arasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle 24.05.2023 tarihinden itibaren taşımalara kapanan Bakü-Tiflis-Kars demiryolun hattının Marabda-Ahılkelek-Kartsakhi (Türkiye sınırı) demiryolu hat kesiminin 20 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yük trenlerinin trafiğine açıldığı bildirilmektedir.


Ekler:
Ek-1Görüş bildirim formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.