2024/082 Sirküler (30.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-082

Sayın Üyemiz;

1. İstihdam ve Rekabet Gücünün Korunmasına Yönelik Bilgi Talebi Hk.

2. E-Ticaret ve E-İhracat Fuarı Hk.

3. Fuar Duyurusu (Natural Products Expo West 2025 Anaheim USA)

4. Kanada-Dikişli Karbon Çelik Boru Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması

5. Fuar Duyurusu/AGROVOLGA 2024

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. İstihdam ve Rekabet Gücünün Korunmasına Yönelik Bilgi Talebi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, ihracat hedeflerine ulaşılması, işgücünün geliştirilmesi, küresel arenada rekabet gücünün artırılması amacıyla sektörlerimizle istişareler yapıldığı ve ortak politikaların geliştirilmesi noktasında Meclislerince çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir. Bu bağlamda, istihdamın artırılması, ihracatçı firmalarımızın rekabet seviyesinin korunması ve çalışanların istihdam devamlılığının sağlanması çalışmaları kapsamında;

· Emek yoğun sektörlerdeki şirketlerin rekabet seviyesini korumaya yönelik tedbirler

· Yabancıların çalıştırılmasına yönelik mekanizma, süreç ve kriterler

· Bölgesel ve sektörel olarak farklılaştırılabilecek asgari ücret

hususlarına ilişkin ihracatçı firmalarımızın anlaşılır, net ve somut olarak ifade edilebilen, uygulanabilir önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve belirtilen konulara ilişkin somut ve uygulanabilir eylem önerilerinin TİM'e sunulmasını teminen aşağıda yer alan tabloya işlenerek 3 Haziran Pazartesi günü 14.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Görüş ve Değerlendirme Tablosu

Kategori

Sektör

Konu Başlığı

İhtiyaç Duyulan Düzenleme

Emek Yoğun Sektörlerdeki Şirketlerin Rekabet Seviyesini Korumaya Yönelik Tedbirler

Yabancıların Çalıştırılmasına Yönelik Mekanizmalar ve Kriterler

Bölgesel ve Sektörel Olarak Farklılaştırılabilecek Asgari Ücret

2. E-Ticaret ve E-İhracat Fuarı Hk.

WORLDEF Global'den alınan yazıda, WORLDEF tarafından organize edilen ve dünyanın en büyük e-ticaret ve perakende teknolojileri etkinliklerinden biri olan "WORLDEF ISTANBUL 2024”'ün, e-ticaretin global paydaşlarını bir araya getirerek, ekosistemin mevcut ve gelecekteki sorunlarını derinlemesine tartışma fırsatı sunmakta olduğu, ayrıca global e-ticaret için B2B iş birliklerine ev sahipliği yaptığı bildirilmektedir.

On birincisi düzenlenecek olan WORLDEF ISTANBUL 2024'ün, "Perakendenin Rönesansı: E-Ticaret” temasıyla, 6-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. E-ticaret ekosisteminin global paydaşlarını metropol İstanbul'da ağırlayacak olan bu etkinliğin farklı ülkelerden 20 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getireceği belirtilmektedir.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://worldef.com/events/istanbul-2024/selected-by-worldef/

3. Fuar Duyurusu (Natural Products Expo West 2025 Anaheim USA)

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (EİB) alınan bir yazıda, ABD/Kaliforniya Anaheim'da 06-08 Mart 2025 tarihlerinde 44. kez düzenlenecek olan Natural Products Expo West Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonun 3. kez Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizatörlüğünde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

14-16 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen ve EİB tarafından Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlenen Natural Products Expo West Fuarı'nın, 65.000'den fazla sektör profesyonelini Anaheim Kongre Merkezi'ne çektiği, dünya çapında 3.300'den fazla katılımcı firmanın, ambalajlı tüketici ürünleri, doğal gıdalar ve yaşam tarzı ürünleri dahil olmak üzere organik ve doğal ürünlerini sergilediği bildirilmektedir. Sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşlanma ve yenileyici ürünlere odaklanan fuarın, küresel sağlık ve sağlıklı yaşam trendlerinin merkez üssü olma rolünü vurguladığı belirtilmektedir.

Fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki link aracılığıyla erişilebilmektedir.

Fuar Duyurusu

4. Kanada-Dikişli Karbon Çelik Boru Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması

İlgi: 18.12.2023 tarihli ve 2023-216 sayılı yazımız,

Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Dikişli Karbon Çelik Boru” ithalatına karşı açılan Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması ile Soruşturma takvimine ilişkin gerekli bilgilendirme ilgide kayıtlı yazımızla yapılmıştı.

Bu sefer Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından mevcut önlemlerin sona ermesi halinde dampingin devam etme veya yeniden başlama olasılığı değerlendirildiği ve bu kapsamda yürütülen Soruşturma'nın tamamlandığı bildirilmektedir. CBSA'nın bu konudaki Kararını 9 Mayıs 2024, gerekçeli Kararını ise 24 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yayımladığı ifade edilmektedir. Ekte bir örneği sunulan Karar kapsamında CBSA tarafından "Special Import Measures Act (SIMA) 76.03(7)(a)" hükümlerine göre mevcut önlemlerin sona ermesi halinde soruşturma kapsamı ürünlerde dampingli satışın devam etme veya yeniden başlama olasılığının bulunduğuna karar verildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, "SIMA 96.1" hükümleri uyarınca, söz konusu karardan doğrudan etkilenen kişilerin "Kanada Federal Temyiz Mahkemesine (Federal Court of Appeal)” başvuru yapma yolunun açık olduğu, "karardan doğrudan etkilenen kişiler" tanımına soruşturma konusu ürünlerin Kanadalı üreticileri, ihracatçıları ve ithalatçılarının girdiği ifade edilmektedir.

CBSA'nın Kararı akabinde, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından daha önce ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen takvim çerçevesinde, mevcut önlemlerin süresinin sona ermesinin yerli üreticiler üzerinde bir "zarar" veya "zarar tehdidi" ile sonuçlanma olasılığına ilişkin bir soruşturma yürütülmekte olduğu, CITT'nin bu kapsamdaki kararı açıklanıncaya kadar mevcut anti-damping önlemleri uygulanmaya devam edeceği belirtilmektedir.

Ek-1: Statement of Reasons

5. Fuar Duyurusu/AGROVOLGA 2024

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 03-05 Temmuz 2024 tarihlerinde Kazan/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan 'Agrovolga Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na "Discover Events Fuar ve Organizasyonu Ltd. Şti." tarafından milli katılım organizasyonunun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarın; "5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında Bakanlığımızın "2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı Fuar Organizasyonları Listesi"nde yer aldığı belirtilmektedir. Öte yandan, adı geçen fuara ilişkin tanıtım dökümanları ekte iletilmektedir.

Ek-2: Agrovolga Duyuru YazısıEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.