2024/094 Sirküler (24.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-094

Sayın Üyemiz;

1. TÜBİTAK Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Bilgilendirme Programı

2. Türkiye- Özbekistan 4. OGK Toplantısı

3. Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF) ve Dünya Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Ortak Konferansı

4. ABD Aluminyum Levha İdari Gözden Geçirme Soruşturması

5. "Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Tedbirleri

6. Fransa Auvergne-Rhône-Alpes Bölgesel Ekonomik Raporu

7. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

8. TİM - THY Hava Kargo İşbirliği 5. Protokolü

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.1. TÜBİTAK Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Bilgilendirme Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Meclisleri organizasyonunda, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Bilgilendirme Programı destekleri hakkında 25 Haziran 2024 Salı günü çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenleneceği ifade edilmektedir.

Söz konusu programa katılımın ücretsiz olduğu, https://cutt.ly/d9dLUca linkinden kayıt yaptırılmasının yeterli olacağı ve eğitim sonunda katılımcılara e-sertifika verileceği belirtilmektedir.

Program Akışı

10:00-10:10 Açılış

10:10-11:00 Ufuk Avrupa Genel Sunumu

Tarık ŞAHİN, EIC/EIE Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

11:00-11:40 Ufuk Avrupa - Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)

Erencan BAL, EIC/EIE Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

11:40-12:10 Ufuk Avrupa - TÜBİTAK Destekleri

F. Gökçe EMİL, Destek Programı Sorumlusu

AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

12:10-12:30 Soru & Cevap

Değerlendirme Konuşmaları ve Kapanış

Toplantı linki: https://us02web.zoom.us/j/82384240925

Ek-1: Bilgilendirme Programı Duyuru Görseli

2. Türkiye- Özbekistan 4. OGK Toplantısı

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye-Özbekistan Ortak Gümrük Konseyi (OGK) 4. Toplantısı'nın ülkemiz ev sahipliğinde Bakan Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK ile Sayın Akmalkhuja MAVLONOV başkanlıklarında 8 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek söz konusu OGK Toplantısı öncesi 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye-Özbekistan Gümrük İdareleri arasında teknik düzeyde bir toplantı yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan toplantı kapsamında yapılacak ön çalışmalarda faydalanılmak üzere, Özbekistan ile ikili gümrük alanında gündeme getirilmesinde fayda görülen sorun, öneri ve yeni iş birliği imkanları yaratılması hususunda görüşlerin ekte yer alan excel tablosuna işlenerek 4 Temmuz 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Ek: OGK Sorun Öneri Görüş Formu (Excel tablosu)

  1. Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF) ve Dünya Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Ortak Konferansı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği Birinci Başkan Yardımcısı Mirmukhsin Sultanov'un Taşkent Büyükelçiliğimizi muhatap mektubunda, Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF) ve Dünya Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Ortak Konferansının 8-10 Eylül 2024 tarihlerinde Semerkant'ta gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 1000'den fazla seçkin katılımcı ile Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'dan 500'den fazla finans kuruluşu, tekstil firması, medya ve uluslararası teşkilat başkanının katılım sağlayacağının öngörüldüğü bildirilmektedir.

  1. ABD Aluminyum Levha İdari Gözden Geçirme Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Alüminyum Levha” ithalatına karşı 8 Mart 2021 tarihinden bu yana dampinge karşı önlem ve sübvansiyona karşı telafi edici (countervailing duty) önlem uygulandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 12 Haziran 2024 tarihli ABD Resmî Gazetesi'nde yer alan bildirimde, alüminyum levha ürününe yönelik dampinge karşı önlem kapsamında 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 dönemi için, sübvansiyona karşı telafi edici önlem kapsamında 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmalarının Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından başlatıldığı belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-12/pdf/2024-12841.pdf bağlantısından erişilebilmekte olduğu, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Açılış bildiriminin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın, bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunduğu ifade edilmektedir. ITA tarafından mezkûr sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlıklarına da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formlarının gönderileceği, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

  1. "Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Tedbirleri

İlgi: 11.06.2024 tarihli ve 2024-089 sayılı sirkülerimiz

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Avustralya Federal Hükümeti Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı tarafından uygulanan "Kahverengi kokarca böceği - Brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele tedbirleri kapsamında, muhtelif yüksek riskli ürünlerin, ülkemizin de dahil olduğu muhtelif ülkelerden Avustralya'ya 1 Eylül-30 Nisan dönemi içinde ithalatında, söz konusu ürünlerin sevk ülkesinde onaylı firmalar tarafından arındırma işlemine tabi tutulması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ilgili uygulama kapsamında arındırma işlemi yapan firmaların kayıt olduğu ve onaylandığı sistem olan Offshore BMSB Treatment Providers programı yerine, 2024-2025 risk sezonunda AusTreat isimli yeni programın devreye alınacağı hususu Bakanlıkça duyurulmuş olduğu, söz konusu duyurunun https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2024/94-2024 adresinde yer aldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, duyuruda, yeni sistem ile kayıtlı işlem sağlayıcıların işlem sertifikalarını ve kayıtlarını işlem sertifikası portalına yükleyeceği, halihazırda yıllık olarak yapılan işlem sağlayıcıların kayıtlarının üç yılda bir yapılacağı, kaydın devam etmesi için yalnızca belirli bilgilerin işlem sağlayıcılar tarafından sunulacağı ve programın iletişim e-posta adresinin güncelleneceği belirtilmektedir.

Bunun yanında, AusTreat programına yönelik olarak işlem sağlayıcılar için 24 Haziran 2024 ve 26 Haziran 2024 tarihlerinde iki tane çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılacak olduğu, konuya ilişkin duyuru ile bilgilendirme toplantıları kayıt linklerinin https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2024/124-2024 adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.

  1. Fransa Auvergne-Rhône-Alpes Bölgesel Ekonomik Raporu

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Lyon Ticaret Ataşeliği görev bölgesinde yer alan Lyon merkezli Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) bölgesinin, Fransa'nın istihdam sayısı itibarıyla en büyük sanayi bölgesi olduğu, 305 milyar AVRO gayri safi yurt içi hasılası ve 150 milyar AVRO'ya ulaşan dış ticaret hacmi ile Avrupa'nın en büyük ekonomik bölgeleri arasında yer almasına rağmen, AURA bölgesi ile ikili ticaretimizin gerek ürün gamı gerekse hacim olarak sınırlı düzeyde kaldığı, ülkemizin otomotiv ve yan sanayi ile tekstil/hazır giyim ağırlıklı bölgesel ticaretinin çeşitlendirilmesi suretiyle diğer endüstrilerde de (makine ve elektrikli ekipmanlar, plastik ve kimyasallar, çelik, yapı malzemeleri, mobilya vb.) önemli bir tedarikçi konumuna getirilebileceği; aynı zamanda sağlık turizmi, bilişim ve gastronomi gibi hizmet sektörlerindeki yerel fırsatlardan daha fazla istifade edilebileceği hususlarının altı çizildiği belirtilmektedir.

TİM, TOBB ve DEİK başta olmak üzere iş birliği kuruluşlarının Bölge'deki etkinliklerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmakta olduğu, bu itibarla, Lyon Ataşeliğimizce hazırlanan ve AURA bölgesinde öne çıkan sektörlerin profili, ikili dış ticaret verileri ve pazara giriş önerilerini içeren "Fransa Auvergne-Rhône-Alpes Bölgesel Ekonomik Raporu”nun hazırlanarak https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/fransa/raporlar/musavirlik-raporlari adresinde erişime açıldığı ifade edilmektedir.

  1. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

İlgi : a) 22.01.2024 tarihli ve 2024-007 sayılı sirkülerimiz.

b) 28.02.2024 tarihli ve 2024-031 sayılı sirkülerimiz.

c) 17.04.2024 tarihli ve 2024-053 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, Avrupa Birliği'nin (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control System-ICS2) isimli elektronik gümrük sisteminin 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla operasyonel sürecinin başlaması planlanan üçüncü sürümü ve anılan sürüme ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından Türk ticaret erbabına yönelik 4 Nisan 2024 tarihindeki webinar hakkında bilgi verilmişti.

Bu defa, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, AB İthalat Kontrol Sistemi-2'ye yönelik Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde bilgilendirme metni ile sık sorulan sorular ve cevaplarına ilişkin notların yayımlandığı ifade edilmektedir.

Duyuru için:

https://ticaret.gov.tr/duyurular/avrupa-birliginin-ab-ithalat-kontrol-sistemine-duyuru-metni-ve-sik-sorulan-sorular-sss-belgesi

Ek-3: İthalat Kontrol Sistemi 2 Duyuru Metni

Ek-4: İthalat Kontrol Sistemi 2 Sık Sorulan Sorular

  1. TİM - THY Hava Kargo İşbirliği 5. Protokolü

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, hızlı ve güvenli taşıma için en ideal seçeneklerden biri olarak öne çıkan havayolu kargo taşıma hizmetlerinin ihracatımızın gelişimine önemli katkılar sunmakta olduğu, uzak pazarlara erişim konusunda önemli avantajlar sağladığı belirtilmektedir. Bu bağlamda, kargo taşımacılığı konusunda THY ile Meclisleri arasında bugüne kadar dört protokol imzalanmış olduğu ve birçok pazara ulaşımda önemli kazanımlar elde edildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, ihracatçı firmalarımızın havayolu ile taşımalarını daha uygun maliyetlerle gerçekleştirebilmeleri amacıyla Meclisleri ile Türk Hava Yolları A.O. (THY) arasında Hava Kargo İş Birliği 5. Protokolü'nün imzalandığı belirtilmektedir.

Protokol kapsamında THY'nin; genel kargo gönderilerinin yanı sıra bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderileri kapsamında taşınabilecek Türk ihraç ürünlerinin ekte belirtilen 30 ülkedeki 40 destinasyona hava kargo ile taşınmasında belirlenen kapasitesiler nispetinde yüzde 30'a varan oranlarda indirim uygulayacağı bildirilmektedir.

14 Haziran 2024 itibarıyla hayata geçecek olan söz konusu protokol 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yürürlükte kalacağı bildirilmektedir.

Ek-5: İndirimli Taşıma Destinasyon ListesiEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.xlsx

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.