2019/260 Sirküler (20.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2019/260

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2017/625/AB sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB)'ne giriş yapan hayvanlar ve diğer ürünler için resmi kontrollerde geçerli kuralları tek bir hukuki çerçevede birleştirdiği, söz konusu tüzüğe göre üçüncü ülkelerden bazı hayvan ve ürün kategorileri AB'ye giriş öncesinde resmi kontrollerin yapılabilmesi için bir sınır kontrol noktasına her zaman ibraz edilmesinin gerektiği, hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, tohum halinde ürünler (germinal products) ve hayvansal yan ürünlere ilaveten sap ve saman ile kompozit ürünler (hem bitkisel hem de işlenmiş hayvansal menşeli ürünleri içeren gıdalar) de sınır kontrol noktalarında resmi kontroller için her zaman ibraz edilmesi gereken kategoriler arasında yer almakta olduğu, 2017/625/AB sayılı Tüzük Avrupa Komisyonu'nun, sınır kontrol noktalarında resmi kontroller için ibraz edilecek farklı hayvanlar ve hayvansal menşeli ürünler, tohum halinde ürünler, hayvansal yan ürünler, sap ve saman ile kompozit ürünlerin listesini oluşturması gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 2017/625/AB sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğü'nün uygulanması için sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, tohum halinde ürünler, hayvansal yan ve türev ürünler, sap ve samanların listelerine ilişkin kuralları belirleyen ve 2007/275/AT sayılı Kararı değiştiren 2019/2007/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olduğu, söz konusu tüzüğün Ek I'inde listelenen hayvanlar ve ürünler 2017/625/AB sayılı Tüzüğe göre sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi olacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, 2017/625/AB sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğü'nü tamamlayıcı 2019/625/AB sayılı yetki devrine dayanan Komisyon Tüzüğü'ne göre kompozit ürünlerde AB'ye giriş için yeni koşullar 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacağı, söz konusu tarihe kadar sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi kompozit ürünlere ilişkin 2007/275/AT sayılı Karar'da belirlenen cari kuralların uygulanmaya devam edeceği, 2019/2007/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün kompozit ürünlere uygulanmayacak olup, 2007/275/AT sayılı Karar'ın uygulama kapsamını kompozit ürünler ile sınırlandıracağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan bir yazıya atıfla, kompozit ürünlerin AB'ye girişinde uygulanacak olan halk sağlığı gereksinimleri hakkında AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden (DG SANTE) bir örneği ekte iletilen mektupta özetle:

- İnsan tüketimi amaçlı bazı hayvanların ve gıdaların Birliğe giriş şartlarına dair 2017/625/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanacağı,

- Bahse konu ürünlerin Birliğe girişine ilişkin kamu sağlığı gereksinimlerinin 2019/625, 2019/626 ve 2019/628 sayılı Komisyon Tüzükleri ile belirlendiği,

- Bitkisel ürünlerin işlenmiş hayvansal ürünlerle birleştirilmesi sonucunda oluşan kompozit ürünlerin AB'ye girişine dair 2016/429/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğüne uygun olarak hayvan sağlığı gereksinimlerini düzenleyen taslak mevzuatın AB Komisyonu tarafından hazırlanmakta olduğu,

- Söz konusu taslak mevzuat kapsamında kompozit ürünlerin sınıflandırılmasında değişikliğe gidileceği ve giriş şartlarının hayvansal ürün oranlarının yerine kompozit ürünün kendisiyle bağlantılı hayvan ile kamu sağlığı risklerine göre belirleneceği,

- 2019/625/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nün 12. maddesi gereğince kompozit ürünlerin üç ayrı kategoriye göre sınıflandırıldığı ve AB'ye giriş şartlarının 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanacağı,

- İşlenmiş hayvansal ürün içeren kompozit ürünler için kamu sağlığı gereksinimleriyle ilgili değişiklik öngörülmediği,

- Kompozit ürünlerdeki kimyasal madde kalıntılarına ilişkin koşullara uyulmasına dikkat çekildiği,

- Üçüncü ülkeler tarafından sunulan kalıntı izleme planlarının onaylanmasına ilişkin 2011/163/AB sayılı Komisyon Kararı gereğince kompozit ürün imal eden üçüncü ülkelerin her bir işlenmiş hayvansal ürün için söz konusu Karar'ın ekindeki listeye dahil edilmesi gerektiği,

- Kompozit ürün imal eden üçüncü ülkelerin 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren hayvansal menşeli bileşenler için onaylanmış kalıntı izleme planlarına sahip olmaları veya bahse konu ürünleri AB üyesi ülkelerden veya 2011/163/AB sayılı Komisyon Kararı ekinde listelenen diğer ülkelerden tedarik etmeleri gerektiği,

- Kompozit ürün imal eden üçüncü ülkelerin AB'den veya diğer ülkelerden hayvansal ürün tedarik etme isteğinin 2011/163/AB sayılı Komisyon Kararı'nın 2 (1). maddesi uyarınca SANTE-TCRESIDUEPLANS@ec.europa.eu e-posta adresine iletilmesi gerektiği,

- Ülke listelerinin yılda iki defa AB Komisyonu tarafından güncelleneceği,

- Üçüncü ülkeler için giriş şartlarının ürün kategorilerine göre değişebileceği,

- Birinci ve ikinci ürün kategorisinde bulunan ürünler için resmi sertifikalara ihtiyaç duyulurken, üçüncü kategoride bulunan ürünler için özel onayın (private attestation) gerektiği,

- Sertifika içeriğinin 2020 yılında belirleneceği, özel onayda kamu sağlığıyla ilgili sunulması gereken bilgilerin 2019/625/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nde tanımlandığı ve hayvan sağlığıyla ilgili şartların 2020 yılında yayımlanacağı,

- Kompozit ürünlerin tümünün AB'ye giriş öncesinde sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olacağı,

- Gelecekteki bir kanunda Komisyonun daha düşük risk sebebiyle sınırdaki veteriner kontrolünden muafiyetin tanınabileceği ve varış noktasında kontrollerin gerçekleştirilebileceği kompozit ürünlerin listeleneceği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.
EK-1: 2019 2007 AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

EK-2: Mektup-1

EK-3: Mektup-2

EK-4: Mektup ÖrneğiEkler:
EK-1 2019 2007 AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü.pdf

EK-2 Mektup-1.pdf

EK-3 Mektup-2.pdf

EK-4 Mektup Örneği.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.