2019/258 Sirküler (20.12.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019/258

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda,

  • 1 Kasım 2019 tarihine kadar Cezayir'e yapılan tüm ihracatlarda teslim şekli CFR olması zorunluluk iken, CKD/SKD olarak Cezayir'e ihraç edilen cep telefonları ve elektrikli ev eşyalarının da (beyaz ve gri eşya) teslim şeklinin FOB olması uygulamasının başlatıldığı,
  • Söz konusu ürünleri Cezayir'e ihraç edecek firmaların ihraç faturalarının FOB olarak düzenlenmesi ve kesilen faturalarda navlun ve sigorta ücretinin kesinlikle yansıtılmaması gerektiği,
  • Söz konusu değişiklik ile ihraç konusu eşyaya ilişkin navlun ve sigorta masraflarının Cezayir'de mukim alıcı tarafından ödenmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ürünlerin (cep telefonu ve elektrikli ev eşyaları) ihracat bedelleriyle ilgili ödemelerin 1 (bir) yılı aşmamak kaydıyla en az 9 (dokuz) ay vadeli olarak yapılmasının öngörüldüğü, dolayısıyla, bu ürünlerin ihracat bedellerinin daha önce peşin olarak (akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekliyle) tahsili mümkün iken bu değişiklik neticesinde tahsilatların bir yılı geçmeyen vadeyle mümkün olabileceği, Cezayir'e ihracatlarda teslim şeklinin FOB olması uygulamasının 31/12/2019 tarihinden sonra diğer tüm eşyalar için geçerli olacağı hususunun Cezayir Maliye Bakanlığı tarafından Cezayir'de faaliyet gösteren bankalara duyurulduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu uygulamanın Cezayir'e yönelik taşımacılık yapan firmaları olumsuz etkileyebileceği, zira, CKD/SD olarak ihraç edilen elektrikli ev eşyaların ihracat bedellerinin bir yılı geçmeyen vadeyle yapılmasının söz konusu firmalara ek finansman yükü getireceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.