2023/205 Sirküler (24.11.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-205

Sayın Üyemiz;

1. Dost Ülke Vatandaşları Ve Tüzel Kişiliklerinin Rusya'da Banka Hesabı Açmalarının Kolaylaştırılması

2. Afrika Uluslararası Ulaştırma Forumu Ve Fuarı (FISAT) Hk

3. ABD-Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-Petrol Boruları

4. Tebliğ Değişikliği Taslağı

5. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

6. Kanada/Su Ürünlerinde İhracat Yasağı

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Brezilya

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Dost Ülke Vatandaşları ve Tüzel Kişiliklerinin Rusya'da Banka Hesabı Açmalarının Kolaylaştırılması

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu (RF) Hükûmetine ait internet sayfasında, dost ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF'de iş kurmalarını kolaylaştıracak bir takım kararlar alındığı, ülkemizin de aralarında bulunduğu anılan ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF bankalarında hesap açmalarının kolaylaştırılmasının amaçlandığı, bunun için söz konusu kişilerin kendi ülkelerinde bulunan finansal kuruluşlara gerekli belgeleri sunmak suretiyle RF bankalarında hesap açmalarının mümkün olacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu habere http://government.ru/news/49928/ adresinden ulaşılabilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

2. Afrika Uluslararası Ulaştırma Forumu Ve Fuarı (FISAT) Hk

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Afrika Uluslararası Ulaştırma Forumu ve Fuarı (FISAT) Genel Müdürü Magnatié Bamba'nın T.C. Abidjan Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiği görüşmede, 7. FISAT Fuarının 29 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Abidjan Uluslararası Sergi ve Fuar Parkı'nda gerçekleştirileceğini dile getirdiği ve FISAT'a ülkemizden katılım sağlanmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ettiği bildirilmektedir.

Bahse konu fuarın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA), Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanlığı, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklendiği, tüm Batı Afrika'dan ulaştırma sektöründe Bakan, kurum, kuruluş, yatırımcı ve özel sektör temsilcileri olmak üzere 5 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getirmesinin beklendiği, ulaştırma ve altyapı sektörlerinin finansmanına yönelik bir özel oturum, B2B toplantıları ve gala etkinliği düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Batı Afrika'nın ulaştırma alanında en büyük ölçekli fuarlarından birisi olan FISAT'a ülkemiz katılımının, inşaat, altyapı ve hizmet ürünlerimizin Fildişi Sahili'nden ve diğer Batı Afrika'dan gelen katılımcılara tanıtımı ve pazarlanması açısından Ticaret Bakanlığı tarafından önem taşıdığının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Detaylı Bilgi için:

FISAT Genel Başkanlığı

Tel: +225 0707126844

E-posta: afrikatranstour@gmail.com

3. ABD-Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-Petrol Boruları

İlgi: 13.09.2023 tarihli ve 2023-155 sayılı yazımız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTP'de yer alan Petrol Boruları-OCTG (Oil Country Tubular Goods) ithalatında 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana anti-damping ve sübvansiyon önlemleri uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, İlgi'de kayıtlı yazımızla mezkûr ürün için uygulanan telafi edici vergi-sübvansiyon önlemlerinin 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde tarafların ABD Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunabileceği duyurulmuştu.

Bu defa, Petrol Boruları-OCTG ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemlerinin gözden geçirilmesi için 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmasının Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı 15 Kasım 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, ekte bulunan konuya ilişkin bildirime ayrıca https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-15/pdf/2023-25138.pdf bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımız varsa bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunduğu belirtilmektedir.

ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlıklarına da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderileceği, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlıkları arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

EK-1: 15 Kasım 2023 FR Bildiri

4. Tebliğ Değişikliği Taslağı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, "Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" ve "Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" iletilmekte olup, mezkur taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin talep edildiği belirtilmektedir.

Bahse konu taslaklar hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yeralantablo doldurularak, 24 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: TGKDondurmaTebliğiDeğişiklikTaslağı

EK-3: TGKDondurmaTebliğiDeğişikliğiKarşılaştırmaTablosu

EK-4: TGKFermenteSütÜrünleriTebliğiDeğişiklikTaslağı

EK-5: TGKFermenteSütÜrünleriKarşılaştırmaTablosu

EK-6: TebliğDeğişikliğiTaslağıHakkındaGörüşBildirmeTablosu

5. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

İlgi: 28.08.2023 tarihli ve 2023-141 sayılı yazımız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Endonezya tarafından "Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” (57'nci fasılda yer alan) ithalatına karşı, 17 Şubat 2021 tarihinden bu yana uygulanan korunma önleminin uzatılmasına ilişkin olarak bir gözden geçirme soruşturması yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak Endonezya tarafından yapılan ve ekte yer alan 9 Kasım 2023 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildiriminde; Endonezya Hükümeti tarafından söz konusu korunma önleminin 3 yıl daha uzatılmasının planlandığı ve bu çerçevede 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca spesifik vergi şeklinde metrekare başına ilk yıl 74,461 Rp., ikinci yıl 71,058 Rp. ve üçüncü yıl 67,811 Rp. olarak uygulanmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Bununla birlikte, kesin kararın verilmesinin ardından bunun ayrıca bildirileceği belirtilmektedir.

EK-7: DTÖ Bildirimi

6. Kanada/Su Ürünlerinde İhracat Yasağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlıklarına iletilmekte olan yazıda özetle; Kanada Gıda Denetim Kurumu'nun (Canada Food Inspection Agency-CFIA) "duyarlı su hayvanları türleri” listesinde yer alan ve nihai kullanımı "gıda hizmetleri” ve "perakende kullanım”a konu ülkemiz menşeli su ürünlerinin Kanada'ya giriş yasağına dair anılan kurumca yürütülen incelemeler hakkında yapılan temaslara ilişkin bilgi verilerek söz konusu düzenlemeden etkilenen ihracatçı firmalarımızın, Kanadalı ticaret ortaklarıyla iletişime geçerek söz konusu ürünlere yönelik inceleme sürecinin süratle tamamlanması ve ticaretin yeniden başlatılmasına yönelik ilgilerini CFIA'e e-posta veya mektup aracılığıyla göstermelerinde yarar görüldüğünün ifade edildiği belirtilmektedir.

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Brezilya

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenen "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” kapsamında, 28 Kasım 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasında Brezilya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Brezilya Sektör: Otomotiv Yedek Parça ve Eğitim Hizmetleri" isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Brezilya Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/47phUCGEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.