2023/217 Sirküler (20.12.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-217

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

2. Kazbegi/Verhniy Lars Sınır Kapısındaki Gelişmeler

3. Birleşik Krallık STA Anketi

4. Malezya Gıda Yönetmeliği Güncelleme Çalışmaları

5. Helal Akreditasyon Kurumu - Bilgilendirme Seminerleri

6. Panama'da Maden Arama Faaliyetlerinin Süresiz Yasaklanması Hk

7. Cezayir - Helal Sertifikasyonu Hk

8. Rusya Durum Buğdayı İhracat Kısıtlaması

9. ATSO'da Dış Ticaret ve İhracat Buluşması Daveti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi( TİM)'nden alınan yazıda, "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı” adlı organizasyonların Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde 2-3 günlük programlar halinde Türkiye genelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, çevrimiçi eğitim programının ekte yer alan program akışı çerçevesinde 26-27-28 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca eğitim programı sonunda, zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirileceği, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara "Dijital Başarı Belgesi” gönderileceği belirtilmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu programa, 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 18.00'e kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapılması gerektiği dile getirilmektedir. Ayrıca başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve farklı kişiler tarafından aynı mail adresi ile başvuru yapılmaması gerektiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemeyeceği ifade edilmektedir. Başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve eğitime katılım linkinin, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 26-27-28 Aralık 2023 tarihlerinde gönderileceği de belirtilmektedir.

EK-1: Program Akışı

EK-2: Duyuru Görseli

2. Kazbegi/Verhniy Lars Sınır Kapısındaki Gelişmeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi( TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Gürcistan ile Rusya arasındaki Verhniy Lars/Kazbegi Sınır Kapısının kış dönemlerinde uzun süre kar ve çığ tehlikesi nedeniyle sıklıkla kapalı kaldığı ifade edilmektedir.

Yazı devamında, adı geçen sınır kapısının Gürcistan tarafının yoğun kar yağışı sebebiyle 1 Aralık 2023 tarihinden beri kapalı durumda olduğu, bu durumun kış boyunca devam edeceği, yolların kapalı olması nedeniyle Rusya'ya veya Rusya'dan Gürcistan'a seyahat edecek nakliyecilerimizin alternatif güzergâh tercih etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

3. Birleşik Krallık STA Anketi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi ile ilgili gözden geçirme sürecinin tamamlanmış olduğu, çeşitli konular ile birlikte, hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında resmi müzakere sürecinin başlatılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, müzakerelere hazırlık teşkil etmesi açısından özel sektör görüşlerine başvurulacağı aktarılmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlık anket portalın da Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren veya Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen hizmet sektörü temsilcilerine ve yatırımcılara yönelik bir anket oluşturulduğu bildirilmekte olup, anketin 17 Ocak 2024 Çarşamba günü sonuna kadar açık kalacağı ve https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=161 adresinden doldurulacağı bildirilmektedir.

4. Malezya Gıda Yönetmeliği Güncelleme Çalışmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Malezya Sağlık Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kalite Birimi tarafından 1983 tarihli Gıda Kanunu (Food Act) ve 1985 tarihli Gıda Düzenlemeleri (Food Regulations)'ne ilişkin güncelleme çalışmaları yürütüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla; Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda aşağıdaki hususlara yer verildiği belirtilmektedir.

- 6 Aralık 2023 tarihinde Malezya Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Malezya'nın ithal ettiği gıda ürünlerine ilişkin güncelleme çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtilerek, yapılan güncellemelere ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.

- Malezya'da gıda güvenliğinin hazırlama, işleme, depolama, paketleme, taşıma, satış ve tüketimi kapsayan tüm süreçlerde artırılarak sağlanması amacıyla yürütülen bu çalışmanın önemli kısmının tamamlanmasında son aşamaya gelindiği ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağı bilgisi verilmiştir.

- Bilgilendirmede ayrıca yasal metinlere ilişkin güncellemelerin devam etmesinin mümkün olduğu, bu kapsamda ilgili paydaşlardan bilhassa uygulamada karşılaşılan zorluklar kapsamında gelecek talepleri dikkate alacaklarının altı çizilmiştir. Bu çerçevede, ihtiyaç duyulması halinde başta sorumlu yöneticiler olmak üzere aşağıda irtibat bilgileri paylaşılan yetkililer ile irtibata geçilmesi mümkündür.

- Genel anlamda bakıldığında, yapılan güncellemelerin yoğunlukla gıdanın içeriğini ve menşesini göstermeye ve okunabilirliğini (anlaşılabilirliğini) artırmak amacıyla şeffaflık sağlamaya ve ithalat gümrük denetimlerine yönelik olduğu dikkat çekmektedir.

- Bu itibarla, yapılan güncellemelerin anlatıldığı Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen sunum ile revize taslak metinin bir örneği ekte sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/index.php adresi ziyaret edilebilir.

EK-3: Malezya Gıda İthalat Yönetmeliği Güncellemelerine İlişkin Döküman

EK-4: Malezya Gıda Yönetmeliği Revize Taslak Metin

5. Helal Akreditasyon Kurumu - Bilgilendirme Seminerleri

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 7060 sayılı "Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”da 04 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde, iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite edilmiş olma zorunluluğu getirildiği belirtilerek, kanunda öngörülen 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından 04 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzubahis düzenlemeye yönelik farkındalığının artırılmasını, Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini, helal belgelendirme alanında uluslararası alanda atılan adımlara yönelik bilgi ve farkındalıklarının geliştirilebilmesini teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği içerisinde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 11.00'de Karaman'da Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde olmak üzere iller genelindeki tüm oda ve borsaların üyeleri ile üretici/ithalatçı/ihracatçı birliklerinin temsilcileri/üyeleri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımlarıyla "Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler” başlıklı bilgilendirme seminerleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-5: Karaman Seminer Duyurusu

6. Panama'da Maden Arama Faaliyetlerinin Süresiz Yasaklanması Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Panama Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir örneği ekli yazıya atıfla; Panama Hükümeti ile Kanadalı First Quantum Minerals (FQM)'in alt şirketi Minera Panama arasında maden imtiyaz sözleşmesi imzalanmasının akabinde yaşan gelişmelere hakkında bilgiler verilmekte, gelinen nokta itibariyle 3 Kasım 2023 tarihinde Panama Ulusal Meclisinde ve aynı gün Cumhurbaşkanınca onaylanan 407 sayılı yasa ile Panama ulusal topraklarında metalik madenlerin aranması-çıkarılması eylemlerinin süresiz bir şekilde yasaklandığı bildirilmektedir.

EK-6: Panama'da Maden Arama Faaliyetlerinin Süresiz Yasaklanması

7. Cezayir - Helal Sertifikasyonu Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Cezayir Helal Sertifikası ve Damgası Takip Komitesi Toplantısında alınan bir karar uyarınca, aşağıda belirtilen gıda ürünlerinin Cezayir'e ihracatında helal sertifikasyonu arandığı ifade edilmektedir.

- Et ve hayvancılık ürünleri

- Hayvansal sıvı ve katı yağlar

- Çikolata dahil olmak üzere, şekerlemeler

- Pasta ve bisküviler

- Yeniden satılması veya gıda endüstrisinde istifade edilmesi hedeflenen ambalajlı gıda katkı maddeleri,

- Kazeinat dahil olmak üzere, süt ve süt ürünleri

- Peynirler

- Bebek mamaları

- Peynir mayaları

- Yapay aromalar

Konuya ilişkin olarak, Cezayir Ticaret Müşavirliğince; konunun esasen 2014 yılında yayımlanan mevzuatla düzenlenmiş bir konu olduğu ancak son dönemlere kadar uygulamada sıkı takibin yapılmadığı, son dönemde bu konudaki hassasiyetin artması ve özellikle AB menşeli ürünlerle ilgili bazı kaygılar nedeniyle konunun ciddiye alınmaya ve bazı önlemler geliştirilmeye başlandığından bahisle ihracatçılarımızın olası ticaretlerinde Cezayir gümrüklerinde bir sorunla karşılaşmamaları adına, ithalatçılarına da danışmak suretiyle, ürünlerine "helal" terimini eklemeleri ve bununla ilgili sertifikalarını da ihracat belgeleri arasında ithalatçıları ile paylaşmalarının faydalı olacağı hususları bildirilmiştir.

8. Rusya Durum Buğdayı İhracat Kısıtlaması

Moskova Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal eden yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Hükümetinin resmi internet sitesinde (http://government.ru/docs/50384 ) yer verilen habere göre, 11 Aralık 2023 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Kararname uyarınca 1001.11 ve 1001.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu durum buğdayı ihracatında geçici yasaklama uygulamasının anılan tarihten 31 Mayıs 2024 tarihine kadar (bu tarihler dahil) yürürlükte olacağı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu geçici yasaklama uygulamasının uluslararası anlaşmalar kapsamındaki ihracat, insani yardım amaçlı sevkiyatlar ile uluslararası transit ticarete konu sevkiyatları kapsamadığı belirtilmekte olup Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere yönelik ihracatta belirli miktarlar dahilinde ihracata izin verilmesinin öngörüldüğü aktarılmaktadır.

9. ATSO'da Dış Ticaret ve İhracat Buluşması Daveti

Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası ( ATSO)'ndan alınan yazıda, Odaları 3.Grup (Madencilik) Meslek Komitesi öncülüğünde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sebepler başta olmak üzere, küresel ticarette dengelerin her geçen gün hızla değişmesi ve yurtdışı ihracat piyasalarının daralması nedeniyle, Afrika başta olmak üzere küresel piyasada farklı pazarlara ve bu pazarlarda yer alabilmek amacıyla tüm sektörlere yönelik olarak, Dış Ticaret Danışmanı M. Şefik Ergönül ve İhracat Danışmanı Utku Bengisu'nun katılımları ile 22 Aralık 2023 Cuma günü, 13.30-18.00 saatleri arasında Odamız Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşecek "ATSO'da Dış Ticaret ve İhracat Buluşması” konulu toplantı gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Anılan toplantıya ilişkin detaylar ekte yer alan görselde yer almaktadır.

EK-8: Toplantıya ilişkin görselEkler:
ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4 .pptx

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.pdf

ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.