2023/209 Sirküler (06.12.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-209

Sayın Üyemiz;

1. 30. ANFAŞ Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı

2. ANFAŞ OUTDOOR - Kamp, Doğa ve Su Sporları Fuarı

3. Balın Menşe Etiketlemesine İlişkin Avrupa Parlamentosu Görüşü

4. Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

5. Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretim Ve/Veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınması Hakkında Tebliğ Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

  1. 30. ANFAŞ Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş alınan yazıda, 6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş tarafından organize edilecek olan 30. ANFAŞ Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgiye https://www.anfasfoodproduct.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.

2. ANFAŞ OUTDOOR - Kamp, Doğa ve Su Sporları Fuarı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş alınan yazıda, 28 Şubat - 3 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş tarafından organize edilecek olan ANFAŞ OUTDOOR - Kamp, Doğa ve Su Sporları Fuarı ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgiye https://www.anfasoutdoorexpo.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.

3. Balın Menşe Etiketlemesine İlişkin Avrupa Parlamentosu Görüşü

Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilciliğimizden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Parlamentosu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunun 16 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, balın menşe etiketlemesi ile ilgili Direktife ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu'na sunulması öngörülen ve bir örneği ilişikte yer alan görüşün kabul edildiği bildirilmektedir.

EK-1: AP Tarım Komitesi Görüşü

4. Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelgenin ilk paragrafından sonra gelmek üzere;

"Diğer taraftan, 7113.19 tarife alt pozisyonundaki eşyaya ilişkin olarak 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14'üncü maddesi kapsamında yapılacak dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve aşağıda belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde karşılanacak; eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir."

paragrafının eklendiği belirtilmektedir.

  1. Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretim Ve/Veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınması Hakkında Tebliğ Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretim ve/veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınması Hakkında Tebliğ Taslağı" hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu taslağa dair firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin 7 Aralık 2023 Perşembe günü 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Tebliğ Taslağı

EK-3: Gerekçe

EK-4: Görüş Bildirim FormuEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.