2023/216 Sirküler (18.12.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-216

Sayın Üyemiz;

1. ABD Coverings 2024 Doğal Taş Fuarı

2. Bin Yaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı Başvuruları Hk.

3. Türk Standartlarının Gözden Geçirilmesi

4. ÇHC Menşeli Hidroflorokarbon Karışımı Ürünlerine Yönelik ABD Tarafından Uygulanan Damping Önlemlerinin Ülkemiz İle ÇHC ve Malezya Üzerinden Etkisiz Kılınması Soruşturması

5. Kanada-Dikişli Karbon Çelik Boru Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması

6. BK / Ütü Masaları Telafi Edici Vergi Soruşturması

7. Fas Demir Yolları Ofisi Tarafından, Tren Temini ve Bağlı Hizmetlerin Sağlanması İçin Yarışma Çağrısı

8. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklığı 3. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı

9. Üzüm Pestili Standart Tasarısı

10. Türkiye-Ürdün KEK 1. Dönem Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. ABD Coverings 2024 Doğal Taş Fuarı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMMİB)'nden alınan yazıda, 22 - 25 Nisan 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde, 34. kez düzenlenecek "Coverings - Showcasing Tile + Stone Experience 2024” fuarının milli katılım organizasyonu bu yıl 22. kez İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda, söz konusu fuara ilişkin yer kirası, stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin (Türkiye - Fuar Alanı) gidiş nakliyesini içeren katılım bedeli metrekare başına 1.200 USD olduğu, Fuarın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelge kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 452.000 TL'ye kadar desteklenebileceği, ayrıca, aynı karar uyarınca fuarın prestijli fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarının, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen firmalar için 1.357.000 TL'ye yükseleceği belirtilmektedir.

Anılan fuara İMİB organizasyonunda iştirak etmek isteyen firmaların https://tinyurl.com/coverings24 linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve yine başvuru formunda belirtilen banka hesap bilgilerine talep edilen her m2 için 300 USD (Örneğim 18,6 m2 alan kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı 18,6 m2 x 300 USD = 5.580 USD) avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 25 Aralık 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İMİB maden sektör şubesine (firat.akcakale@immib.org.tr / devrim.taskiran@immib.org.tr) göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

2. Bin Yaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı Başvuruları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisin (TİM)'nden gelen yazıda; Bin Yaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı'nın, işlerini büyütmek isteyen ve 1 milyon TL ve üzeri yıllık ciroya sahip 100 kadın girişimciyi deneyimli bir mentorla buluşturmayı hedeflemekte olduğu ve program kapsamında aşağı yer alan imkanların sağlanacağı belirtilmektedir.

· Menti Deneyimi: Mentorların deneyim paylaşımıyla kadın girişimcileri destekleyen bu mentorluk programında mentor ve menti 6 ay boyunca bir araya - fiziksel ya da çevrimiçi - bir araya gelir.

· Networking: Mentiler, mentorlar ve programdaki diğer girişimcilerle iş bağlantıları kurabilir ve ağlarını genişletir.

· Etkinlikler: Mentiler aylık etkinliklere katılarak diğer girişimcilerle tanışabilir ve deneyim paylaşımlarıyla farklı fırsatlar yakalayabilir.

· WhatsApp Desteği: Program WhatsApp grubunda anlık destek alabilen ya da verebilen bir topluluğa erişim sağlanacaktır.

Kadın girişimcileri destekleyen bu ücretsiz program için son başvuru tarihinin 18 Aralık 2023 olduğu, başvuru ve daha fazla detay için ise https://binyaprak.com/kadingirisimci-mentorluk-programi sayfasının ziyaret edilebileceği bildirilmektedir.

3. Türk Standartlarının Gözden Geçirilmesi

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların sistematik olarak gözden geçirildiği ifade edilerek bu kapsamda, TSE tarafından hazırlanmış olan ve 2019 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartlarının gözden geçirileceği bir çalışma başlatıldığı ve uluslararası prosedürler ile uyumun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bahse konu gözden geçirme işlemlerinde bu standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi olduğu bu sebeple Türk standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerektiği ve bu çerçevede, sektörel bazda sınıflandırılmış olarak sunulan Türk Standartları listesine ve bu standartların gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu"na https://www.tse.org.tr/sistematik-gozden-gecirme/ bağlantısından ulaşılabildiği belirtilerek söz konusu standartlara ilişkin Genel Müdürlüğümüz değerlendirmeleri talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu standartların firmalarımızca tetkik edilmesi ve gerek görülmesi halinde mezkûr formun ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

4. ÇHC Menşeli Hidroflorokarbon Karışımı Ürünlerine Yönelik ABD Tarafından Uygulanan Damping Önlemlerinin Ülkemiz İle ÇHC ve Malezya Üzerinden Etkisiz Kılınması Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından, güncel ABD Harmonize Tarife Cetvelinde 3827.61.0000, 3827.63.0000, 3827.64.0000, 3827.65.0000, 3827.68.0000 ve 3827.69.0000 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "hidroflorokarbon (HFC) karışımları” ithalatına uygulanan antidamping (AD) önlemlerinin; bu ürünlerin ÇHC, Malezya ve Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak 15 Mayıs 2023 tarihinde alınan şikayete binaen, şikayet konusu ürünlere yönelik olarak 4 adet "ülke geneli” önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması açıldığına dair bildirimin 7 Temmuz 2023 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edildiği bildirilmektedir.

Bu defa, 11 Aralık 2023 tarihli ABD Resmî Gazetesi'nde yayımlanan ve ekte bir örneği yer alan ön kararın incelenmesinden; ÇHC menşeli bileşenler kullanılarak Türkiye'de tamamlanan ve Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen R-410A karışımının, ÇHC menşeli "HFC karışımları” ithalatına uygulanan AD önlemini "ülke geneli” etkisiz kıldığının anlaşılmış olduğu belirtilmektedir.

Diğer yandan, söz konusu kararda 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren tüketim amacıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen ve Türkiye'de ÇHC menşeli bileşenler kullanılarak tamamlanan R-410A girişlerinin gümrüklenmesinin askıya alınması ve ÇHC genelinde belirlenen oran olan %216,37 oranında nakit teminat talep edilmesi yönünde ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkililerine talimat verileceği ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Türkiye'de "HFC karışımlarından üretilen ve ÇHC menşeli olmayan R-410A ithalatında anılan teminattan muaf olabilmek için, ithalatçı ve ihracatçılara sertifika yükümlülüğü getirildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, kamu dinleme toplantısı; ilgili tarafların görüşleri (case brief) ve itirazları (rebuttal brief) kapsamında belirttikleri hususlarla sınırlı olmak üzere, ön kararın ABD Resmî Gazetesi'nde yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı bir biçimde talep edilebileceği belirtilmektedir.

EK-1: HFC - Ön Karar Duyurusu

5. Kanada-Dikişli Karbon Çelik Boru Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Dikişli Karbon Çelik Boru” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması neticesinde 16 Şubat 2019 tarihinden itibaren ülkemiz firmaları için %3,3 ila %45,8 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi tatbik edilmesine hükmedildiği hatırlatılmaktadır. Bu defa, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından aralarında ülkemizin de bulunduğu mezkûr önleme tabi ülkelere yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve anılan Mahkemenin ilgili kararı ekte iletilmektedir.

Devamla, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, mevcut önlemin kalkmasının dampingin devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açıp açmayacağına ilişkin bir soruşturma yürütülecek olduğu, mezkûr soruşturma neticesinde alınacak karar doğrultusunda CITT tarafından zarara ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüleceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda konu hakkında CBSA tarafından yayımlanan 12 Aralık 2023 tarihli Soruşturmanın açıldığına ilişkin bildirim https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/cswp32023/cswp32023-ni-eng.html bağlantısında yer almaktadır.

Bu çerçevede, CBSA tarafından yürütülecek olan Soruşturma kapsamında ilgili taraf olmak isteyen ve soru formları CBSA tarafından yazılı olarak kendilerine iletilmeyen ihracatçılarımızın CBSA SIMA Kayıt ve Açıklama Birimi'nin e-posta adresine (simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca) bu taleplerini iletmeleri istenmiş olduğu, anılan soru formunun 18 Ocak 2024 tarihine kadar yanıtlanarak CBSA'ya iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kanada tarafından anti-damping önlemlerine ilişkin olarak yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmalarına yönelik daha ayrıntılı bilgiye https://www.citt-tcce.gc.ca/en/anti-dumping-injuryinquiries/expiry-review-guidelines ve https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/expg-ldexp-eng.html bağlantılarından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

EK-2: CITT Bildirim (RR-2023-007)

6. BK / Ütü Masaları Telafi Edici Vergi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, bilindiği üzere, Birleşik Krallık (BK) tarafından BK Gümrük Tarife Cetveline göre 7323.93.00.10, 7323.99.00.10, 8516.79.70.10, 8516.90.00.51 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ülkemiz menşeli ütü masaları ithalatına karşı sübvansiyon soruşturması başlatılmış, 26 Eylül 2023 tarihinde ülkemiz menşeli olan ütü masalarının ithalatında %4,42 oranında geçici önlem uygulanmaya başlanmıştır. Son olarak, BK makamları (Trade Remedies Authority-TRA) tarafından 8 Eylül 2023 tarihinde alınan nihai karar çerçevesinde söz konusu ürünler için %4,02 oranında sübvansiyona karşı kesin önlem uygulanmaya başlanmış olduğu daha önce duyurulmuştur.

Bu defa, TRA tarafından 8 Aralık 2023 tarihinde bir bildirim yayımlanmış ve sübvansiyona karşı önleme tabi olan firmalardan Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mezkûr önlem kararının yeniden incelenmesi (reconsideration) için 9 Ekim 2023 tarihinde TRA'ya yaptığı başvurunun kabul edildiği ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, TRA tarafından yayımlanan duyurunun ayrıntılarına https://www.gov.uk/government/news/tra-to-reconsider-recommendation-on-ironing-boardsfrom-turkey adresinden erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca soruşturma ile ilgili detaylı bilgiler de https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/#public-file adresinde yer almaktadır.

7. Fas Demir Yolları Ofisi Tarafından, Tren Temini ve Bağlı Hizmetlerin Sağlanması İçin Yarışma Çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alına yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizce iletilen bir yazıya atıfla, Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) tarafından trenlerin temini ve bağlı olan hizmetlerin sağlanması için rekabetçi diyalog prosedürüne kabul edilmek üzere yarışma çağrısı açıldığı, söz konusu yarışmanın tren teminine ek olarak, demiryolu araçlarının bakımına ilişkin uzun vadeli bir ortaklığın kurulması ve Fas'ta trenlerin üretimine ilişkin ihracat hedefiyle bir endüstriyel üretim tesisinin inşaatı ve demiryolu ekosisteminin geliştirilmesini kapsadığı; projenin maliyetine ilişkin ön tahmini vergi hariç 16.000.000.000 Fas dirhemi olduğu ve tutar dağılımının Tablo 1' deki gibi olduğu iletilmektedir.

Yazıda devamla, yarışma çağrısı aşamasında, banka teminatı verilmesine gerek olmadığı, rekabetçi diyalog aşamasına katılmaya uygun olan yarışmacıların, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Kurumuna "Règlement de Consultation” dokümanında belirtilen koşullara göre bir banka garantisi sunmaları gerektiği; adayların rekabetçi diyalog prosedürüne bireysel olarak ya da grup şeklinde katılabilecekleri, ihalenin Fas Ulusal Demiryolları Ofisi tarafından Tablo 2'de görüleceği üzere iki bolüme (Lot) ayrıldığı ve rekabetçi diyalog prosedürünün sonunda tüm hizmetler için bir üreticiye verileceği ifade edilmektedir. Ayrıca söz konusu araçların tahmini teslim süresinin dört yıl olduğu, sözleşmenin imzalanmasının tahmini başlangıç tarihinin de 31 Temmuz 2024 olduğu iletilmektedir.

İlave olarak, Fas Ulusal Demiryolu Ofisi RA- versiyon 03'ün 06.02.2023 tarihinde uygulamaya konulan Alımlar Yönetmeliğinin 83. maddesi hükümleri uyarınca, rekabetçi diyalog prosedürünün ilk aşaması, kabul edilen adayların seçilmesi amacıyla bir yarışma çağrısından oluşturulduğu belirtilmiş olup, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma ) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma ) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ihalenin "Règlement de Consultation” dokümanında belirtildiği gibi düzenlenmesi gerektiği, adayların başvuruları Fransızca dilinde ve aşağıdaki iki yöntemden biriyle sunmaları gerektiği bildirilmiştir. Buna göre:

• Kamu ihaleleri (www.marchespublics.gov.ma ) portalı üzerinden elektronik olarak başvurulabileceği veya,

• Fiziki olarak, "Cellule COD, Direction des achats de l'Office National des Chemins de Fer” adresine teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce rekabetçi diyalog komisyon başkanına başvuruların teslim edilebileceği; fiziki olarak sunulan başvuruların çıkarılabilir depolama ortamında kayıtlı dijital versiyonları ile birlikte olması gerektiği iletilmektedir.

Başvuru zarflarının yerel saatle 16 Şubat 2024 saat 10.00'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal, Rabat adresinde bulunan Rabat Eğitim ve Beceri Geliştirme Enstitüsü'nde açılacağı, adayların yarışma çağrısına veya ilgili dosyalara ilişkin herhangi bir bilgi talebinin başvuru zarflarının açılmasından en az 7 gün önce iletilmesi şartıyla Fas Demir Yolları Ofisi e-posta adresine (DC-PARAM@oncf.ma ) gönderebileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca söz konusu ihale duyurusunun orijinal dosyası ekte gönderilmekte olup, ihalenin tüm dokümanlarının,https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=751494&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Tablo 1:

Bütçe (Vergi Hariç)

Lot1: Yüksek hızlı trenler/ şehirlerarası trenler

8.380.000.000,00 Fas Dirhemi (Yaklaşık 825,96 Milyon ABD Doları)

Lot2: Hızlı servis ve metropol hizmetlerine yönelik trenler(RER)

7.620.000.000,00 Fas Dirhemi (Yaklaşık 751,05 Milyon ABD Doları)

16.000.000.000,00 Fas Dirhemi (Yaklaşık 1,57 Milyar ABD Doları)

Tablo 2:

Bölüm/ Lot

Ürünler

Adet

Kesin bölümler

Şartlı bölümler

1

Yükse hızlı trenler

18

12

6

Şehirlerarası trenler

40

40

2

Hızlı servis trenleri (RER)

60

50

10

Metropol hizmetlerineyönelik trenler(RER)

50

30

20

EK-3: İhale Duyurusu

8. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklığı 3. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika 3. Ortaklık Zirvesi'nde kabul edilen "Ortak Bildiri" uyarınca düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Afrika Birliği Ortaklığı 3. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda, bahsi geçen Zirve'de kabul edilen ve bir örneği ekte yer alan "2022-2026 Türkiye-Afrika Ortak Eylem Planı" taahhütlerindeki gelişmeler ve Afrika'da ikili düzeyde gerçekleştirilen iş birliği faaliyetlerini içeren bir uygulama raporu sunulacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Afrika kıtasında 2022-2023 yıllarında gerçekleşen ve 2024 yılı için planlanan etkinlik, faaliyet, fuar, ticaret heyeti ve toplantılar ile yapılan iş birlikleri hakkında belirtilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının 19 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15:30'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

9. Üzüm Pestili Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 12680 Üzüm Pestili" standart tasarısı hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu standart tasarısına dair görüş ve tekliflerin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen ekte yer alan görüş formuna işlenerek 21 Aralık Perşembe günü saat 15:30' a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-4: Görüş Tablosu

EK-5: Üzüm Pestili Standardı

10. Türkiye-Ürdün KEK 1. Dönem Toplantısı

T.C Ticaret Bakanlığından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda, Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı'nın, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Yousef Mahmoud Shamali eş başkanlıklarında düzenlenmesi planlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ve ikili ilişkilerimize yönelik talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilerin 19 Aralık 2023 Salı gününe kadar (TİM)'e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
ek--3.docx

ek--5.docx

ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-4.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.