2023/211 Sirküler (08.12.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-211

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

2. İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7/24 Çalışma Esasına Geçilmesi

3. Şeftali ve Yemeklik Kanola Yağı Standart Tasarıları

4. Expocomer ve Sobma 2024 Fuarları Hk.

5. Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik Hk.

6. Azerbaycan / Sayın Bakanımızın Ziyareti Hk.

7. Birleşik Krallık/STA Güncelleme-Kamu Danışma Süreci Hatırlatma Yazısı

8. Avian Influenza Arilik Deklarasyonu/Filipinler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Hat Borular” ithalatına karşı 27 Kasım 2015 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Aralık 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, tarafların anti-damping önlemi kapsamında 1 Aralık 2022-30 Kasım 2023 dönemi için, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Aralık ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri, söz konusu Resmi Gazete bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-12-01/pdf/2023-26469.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu taleplerini geri çekme imkânı bulunduğu bildirilmektedir.

Öte yandan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda olduğu ifade edilmektedir.

2. İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7/24 Çalışma Esasına Geçilmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde, 1 Aralık 2023 itibarıyla, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 7/24 çalışma esasına uygun olarak hizmet verilmeye başlandığı bildirilmektedir.

3. Şeftali ve Yemeklik Kanola Yağı Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 42/Tst T2 Şeftali ve Tst 892 Yemeklik Kanola Yağı" standart tasarıları ekte gönderilmektedir.

Bahse konu standart tasarılarına ilişkin firmalarımızın varsa görüş ve tekliflerinin 20 Aralık 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekte yer alan form doldurularak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Standart Tasarısı için:https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx

EK-1: Görüş Tablosu

4. Expocomer ve Sobma 2024 Fuarları Hk.

İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birliklerinden (İMMİB) alınan bir yazıda, 5-7 Mart 2024 tarihlerinde Panama'nın Panama City şehrinde düzenlenecek olan "Expocomer 2024” genel ticaret fuarı ile 9-10 Nisan 2024 tarihlerinde Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenecek olan "Sobma 2024” özel etiketli ürünler fuarının Türkiye milli katılım organizasyonlarının İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu milli katılım organizasyonlarına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

• Expocomer 2024: https://www.ikmib.org.tr/tr/expocomer-2024-fuari-milli-katilim-organizasyonu-1.html

• Sobma 2024: https://www.ikmib.org.tr/tr/sobma-2024-fuari-milli-katilim-org.html

5. Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik Hk.

İlgi: 19.10.2023 tarihli ve 2023-182 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığının "Üretim Süreçleri, Üretim Ekipmanları ve Gıda Depolama Hakkındaki Tebliği” kapsamında gıda ürünlerinin ithalatında ürün kaydı için ISO 9001 sertifikasının kabul edilmediği, gıda üreticisi, ithalatçısı veya distribütörlerinin, ihracatçı gıda üreticisinden GMP standardı kapsamında sertifikalandırılmış bir kalite sertifikası talep etmesi gerektiği ve bahse konu sertifika belgeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden onay alması gerektiği belirtilmişti.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan başka bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden çekinceler dikkate alınarak, konunun yeniden düzenlenmesi ihtiyacının hasıl olduğu, Tayland'a ihracat yapacak üretici ve ihracatçıların Tayland tarafından talep edilen onay işleminin temini için noterlerden alınacak tasdikin yanı sıra Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlantılı Ürün Güvenliği Denetimi Müdürlüklerine de başvuru yapılabileceğinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

6. Azerbaycan / Sayın Bakanımızın Ziyareti Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın, Aralık ayı içerisinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler düzenlenmesinin öngörülmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ve ikili ilişkilerimize yönelik talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilerin 12 Aralık 2023 Salı günü 15.00'e kadar ekte yer alan formu doldurarak Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Görüş Bildirim Formu

7. Birleşik Krallık/STA Güncelleme-Kamu Danışma Süreci Hatırlatma Yazısı

İlgi: 15.11.2023 tarihli ve 2023-201 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komitesi'nin 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen III. Toplantısı'nda söz konusu STA'nın güncellenmesine ilişkin ortak bildiri kabul edilmiş olduğu, Birleşik Krallık tarafından güncelleme müzakereleri öncesi bir kamu danışma süreci yürütüleceği belirtilmekte ve ilgili sürecin 2 Kasım 2023- 5 Ocak 2024 arasındaki sekiz haftayı kapsayacak şekilde başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, bilgileri ve Birleşik Krallık tarafından yürütülen kamu danışma sürecine ilişkin duyuru ve anket bağlantılarına aşağıda yer alan linklerden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Duyuru:https://www.gov.uk/government/news/government-calls-on-business-expertise-to-boost-trade-with-turkey

Anket: https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e5lFqtXCY28ygbI

8. Avian Influenza Arilik Deklarasyonu/Filipinler

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Filipinler'in ülkemizden kanatlı eti ve ürünleri ithal edilmesine ilişkin geçici sınırlamayı kaldırma kararı aldığı bildirilmekte olup, yazı ekinde iletilen söz konusu kararın bir örneği ekte sunulmaktadır.

EK-3: Türkiye'ye İlişin Geçici Yasağın Kaldırılmasına İlişkin KararEkler:
EK-1.xlsx

EK-2.docx

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.