2024/031 Sirküler (28.02.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-031

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

2. 13. Uluslararası Yatırım Konferansı Saraybosna İş Forumu 2024

3. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 Hk.

4. Malezya - Singapur Genel Ticaret Heyeti

5. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Değişikliği

6. 7. Devlet Destekleri Zirvesi

7. Intersolar Europe 2024 Fuarı Türkiye Milli İştiraki hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazılarına atıfla; iş çevrelerinin Ticaret Bakanlığı görev alanına giren konularında ve ihracat destekleri konusunda en güncel uygulamalarla bilgilendirilmelerinin ve ihracatın geliştirilmesi ile tabana yayılmasının önem arz etmekte olduğu belirtilerek 2024 yılında etkinliklere "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” adıyla devam edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Türkiye'deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından ekte yer alan program akışı çerçevesinde 5-6-7 Mart 2024 tarihlerinde çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ayrıca eğitim programının sonunda "Zoom” üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirileceği, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara "Dijital Başarı Belgesi” gönderileceği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, programa katılımın ücretsiz olduğu, katılım sağlamak isteyenlerin 1 Mart 2024 tarihi saat 12.00'ye kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerektiği ve aynı eposta adresi ile farklı kişiler tarafından başvuru yapılmamasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Öte yandan başvurularda e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemediği, başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve başvuru yapan katılımcıların eposta adreslerine 5-6-7 Mart 2023 tarihlerinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği ifade edilmektedir.

Başvuru ile toplantıya giriş esnasında kullanılan eposta adreslerinin aynı olması gerektiği dile getirilmektedir.

EK-1: Program Akışı

2. 13. Uluslararası Yatırım Konferansı Saraybosna İş Forumu 2024

Ticaret Bakanlığı ve Saraybosna Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bosna Hersek (BH)'in en önemli ekonomik etkinliği olarak öne çıkan Saraybosna İş Forumu'nun, 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Saraybosna'daki Ulusal Parlamento Binasında tertip edileceği, "13. Uluslararası Yatırım Konferansı - Saraybosna İş Forumu (SBF 2024)"na ilişkin olarak 12/02/2024 tarihinde etkinliğin organizatörü olan Bosna Bank International Yetkilisi tarafından Müşavirliğe bir ziyaret gerçekleştirildiği, söz konusu ziyarette;

− BH Devlet Başkanlığı Konseyi himayesinde, BH Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle tertip edilen anılan etkinliğe yönelik ülkemizce verilecek desteğe büyük önem atfettiklerini, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024'te de Türkiye'den en üst düzeyde katılım bekledikleri ve bu noktada gerek kendileri tarafından Büyükelçiliğe gerekse de BH Dışişleri Bakanlığı üzerinden resmi davet mektubunun Dışişleri Bakanlığına ulaştırılacağı,

− Müşavirlik her yıl olduğu gibi 2024'te de Türkiye'den firmaların ve Ticaret Odaları ve İhracatçı Birlikleri gibi ilgili meslek kuruluşlarının ve özellikle bir örneği ekte sunulan Türkiye'nin önde gelen firmaları ile geçtiğimiz yıllarda katılım sağlayan şirketlerin yeniden davet edilmesi noktasında destek verilmesi,

− Geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Yolları ve İstanbul Ticaret Odası gibi firma veya kuruluşların sponsorluğundan ve işbirliklerinden memnuniyet duyulduğu, 2024'de de benzer işbirliklerinden memnuniyet duyulacağı,

− 2024 forumu gündem konularının; bölgesel işbirliği ve yatırım fırsatları, altyapı ve inşaat, yenilenebilir enerji, turizm, gıda ve tarım, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon ile finans ve bankacılık olacağı,

− Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 forumu da 1500-2000 arası ulusal ve uluslararası katılımcının iştirak etmesinin beklenildiği hususları ifade edildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa bölgesindeki en büyük yatırım ve iş forumu niteliğine haiz SBF ile Güneydoğu Avrupa'da yer alan ülkeler arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, çeşitli sektörlerden fikirlerin ve projelerin tartışılması vasıtasıyla BH'nin ve bölge imkanlarının yabancı yatırımcılara tanıtılması ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulmasının amaçlanmakta olduğu, 2024 forumuna da çok sayıda uluslararası yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve iş insanının katılımının öngörüldüğü, SBF 2024 vesilesiyle çok sayıda G2G/G2B/B2B görüşmesi yapılmasının beklenmekte olduğu, söz konusu etkinliğe ülkemiz firmaları ya da işbirliği kuruluşları tarafından katılım sağlanmasında faydalı olacağı belirtilmektedir.

SBF 2024'e ilişkin etkinlik broşürü ve gündem maddeleri ekte sunulmakta olup, etkinlik programının https://sarajevobusinessforum.com/ adresinden takip edilebildiği aktarılmaktadır. İlave bilgi için ilgili Müşavirliğimiz (saraybosna@ticaret.gov.tr ) ile iletişime geçilebileceği belirtilmektedir.

EK-2: Sarajevo Business Forum 2024 Broşürü

EK-3: Gündem Konuları

3. İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından iletilen bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği'nin İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control System-ICS2) elektronik gümrük sistemi Sürüm 3'ün kademeli olarak uygulanmasına ilişkin broşürlerin iletilmiş olduğu ve Komisyon tarafından kamu kurumları ile iş dünyası temsilcilerine yönelik olarak konuya ilişkin bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısının düzenlenmesinin planlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, tarihinin kesinleşmesinin ardından bildirilecek olan bahse konu toplantı öncesi uygulama ile ilgili uygun görülen soruların Komisyona bildirilmek üzere iletilmesi talep edilmektedir.

Bahse konu hususta bilgileri ve ICS-2 sistemine yönelik soruların TİM'e sunulmasını teminen 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-4: Denizyolu Taşımacılığına İlişkin Kılavuz ve Genel Bilgilendirme Broşürü

4. Malezya - Singapur Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)' nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 12-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Malezya (Kuala Lumpur) - Singapur'a (Singapur) yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği bildirilmiş olup, Kuala Lumpur ve Singapur şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu heyete başvuru için son tarihi 4 Mart 2024 Pazartesi günü mesai bitimi olarak bildirilmiş olup, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/malaysia-kuala-lumpursingapore-singapore2024/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ifade edilmiştir.

Anılan programın ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 90.000-TL tahsil edileceği bildirilerek, katılım başvuru formlarının doldurulduktan sonra, onay gelmesi halinde ödeme dekontlarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisine ulaştırılmasıyla kesinleşeceği bildirilmiştir.

EK-5: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-6: Malezya (Kuala Lumpur) - Singapur (Singapur) Ticaret Heyeti Taslak Programı

5. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Değişikliği

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)' nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağına ilişkin görüş talep edildiği bildirilmektedir.

Bu kasamda, Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerin TİM'e sunulmasını teminen ekte iletilen görüş formuna işlenerek 14 Mart 2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmesi gerekmektedir.

EK-7: Yönetmelik Taslağı

EK-8: Yönetmelik Ekleri

EK-9: Görüş Formu

6. 7. Devlet Destekleri Zirvesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, Tarım Destekleri, Turizm Destekleri, Sanayi Destekleri, İhracat Destekleri, İstihdam Destekleri, Eğitim Destekleri, ARGE ve İnovasyon Destekleri hakkında bilgilendirmek üzere; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan uzman temsilcilerin katılımlarıyla "7. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi” etkinliği düzenleneceği iletilmektedir.

Yazıda devamla, bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı bir konsept ile planlandığı "7. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi” "Sınai Mülkiyet Hakları” ve Odaları ile Antalya OSB ile Fraport TAV işbirliğinde ve TÜBİTAK'ın sponsorluğu ve Antalya Belek Üniversitesi'nin destekleriyle "Proje Pazarı” etkinliklerini de içine alacak şekilde daha geniş bir katılımın olacağı, davet edilen kurumların katılımıyla açılacak stantlarda katılımcılara faydalanmak istedikleri destek programları hakkında konunun uzmanlarından bire bir bilgi alma imkânı sunulacağı stant aktivitesine paralel olarak destek ve teşvikler hakkında seminerler düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu etkinlik Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda 28-29 Şubat 2024 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup etkinliğe katılım içinücretsiz kayıt linki: https://atso.xyz/zR0n5 linki üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

EK-10: 7. Devlet Destekleri Görseli

7. Intersolar Europe 2024 Fuarı Türkiye Milli İştiraki hk.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan yazıda, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen, dünyanın önemli ve kapsamlı enerji fuarları arasında yer alan Intersolar Europe Fuarı, 19-21 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve, fuarın Türkiye Milli İştirak Organizasyonunun İTO tarafından düzenleneceği iletilmektedir.

Intersolar Europe 2024 Fuarı Türkiye Milli İştiraki'ne;

1. BIPV - Binalara Entegre Çözümler

2. Fotovoltaik Malzeme ve Bileşenler

3. Fotovoltaik Sistem Sağlayıcıları

4. Fotovoltaik Ürün Distribütörleri

5. Fotovoltaik İnvertörler

6. Güneş Pilleri

7. ICT ve PV Yazılımları

8. İklimlendirme ve Soğutma

9. Solar Isı Teknolojileri konularında faaliyet gösteren firmalarımız iştirak edebileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Fuar'ın Türkiye Milli İştiraki m2 katılım bedeli tüm ana hizmetler dahil 1100 Euro/m2 olarak belirlendiği ve Fuar'a katılmak isteyen firmaların İTO ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

EK-11: Intersolar Europe Duyuru

EK-12: Intersolar Europe SözleşmeEkler:
EK--1.pdf

EK--10.jpeg

EK--11.pdf

EK--12.pdf

EK--2.pdf

EK--3.docx

EK--4.pdf

EK--5.pdf

EK--6.pdf

EK--7.docx

EK--9.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.