2019/034 Sirküler (13.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-034

Sayın Üyemiz;

1. Brexit Gelişmeleri Hk.

2. Venezuela'nın Görsel Sanat Malzemeleri Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

1. Brexit Gelişmeleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Birleşik Krallık'ın (BK) Avrupa Birliği'nden ayrılış şartlarını düzenleyen ve Brexit sonrasında daha yumuşak bir geçiş yapılmasını garanti altına alan Geri Çekilme Anlaşması (Withdrawal Agreement) ile gelecekteki ekonomik, güvenlik ve kurumsal ilişkilerin amaç ve kapsamını düzenleyen Siyasi Beyan (Political Declaration)'ın genel çerçevesi üzerinde 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenen AB ve BK arasındaki müzakereler ertesinde, BK Parlamentosu'nda 15 Ocak 2019 tarihinde yapılan oylama sonucunda söz konusu anlaşmanın reddedildiği belirtilmiştir. BK Parlamentosu'nun söz konusu kararı reddetmesinin en önemli nedeninin, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasının önlenmesi için düzenlenen "İhtiyat” (Backstop) seçeneği olduğu ifade edilmiştir. Mevcut durumda, Brexit tarihi olan 29 Mart 2019 sonrası için var olan belirsizlik durumunun daha da artmış olduğu, AB ile BK'nın anlaşmasız ayrılması ihtimalinin yükseldiğinin değerlendirildiği belirtilmiştir. Ülkemiz ile BK arasında önümüzdeki dönemde tesis edilmesi planlanan tercihli rejimin kurgulanması amacıyla kurulan Ticaret Çalışma Grubu (TÇG)'nun faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünlerine ilişkin mevcut ticaretin devamına matuf görüşmeler yapılabilmiş, BK tarafının AB ile aralarındaki belirsizliklerden kaynaklı çekinceleri sebebiyle AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği ürünlerinin ele alınamadığı ifade edilmiştir.

Yazının devamında, Ticaret Bakanlığımız ile temas eden bazı firmalarımızdan İngiliz ithalatçıların anlaşmasız ayrılık durumunda ortaya çıkabilecek gümrük vergilerinin ihracatçılar tarafından üstlenilmesi hususunu da sorguladıklarının öğrenildiği bildirilmiştir.

Bu bağlamda, Brexit sürecinde artarak devam eden belirsizlik dikkate alındığında; gerek mevcut Gümrük Birliği ilişkimiz, gerekse TÇG çalışmalarının BK tarafındaki kaynak yetersizliğinden dolayı arzu edilen hızda ilerlememesi nedeniyle AB ile BK arasında anlaşmasız ayrılık ihtimalinin gerçekleşmesi ve Türkiye ile BK arasında bir tercihli düzenlemenin hayata geçirilememesi ihtimaline binaen, olası durumun ikili ticarete etkisinin asgari düzeyde tutulabilmesi için firmalarımızın hazırlıklı olmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir.

2. Venezuela'nın Görsel Sanat Malzemeleri Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Venezuela'da sanatçıların ve öğrencilerin görsel sanatlar alanındaki malzeme ihtiyacının tespit edilerek tedarikinin ülkemizden sağlanması imkanlarının araştırılması kapsamında Venezuela Kültür Bakan Yardımcısı ile Karakas Ticaret Müşavirliği arasında yapılan toplantıya atıfla, söz konusu ürünlerin maliyetini ve toplam bütçesini tespit edebilmek için anılan ülke Bakanlığınca öncelikle ürün kataloğu ve fiyat bilgilerine ihtiyaç duyulduğu, ekte gönderilen listede yer alan ürünler ve benzeri nitelikteki görsel sanat malzemelerini üreten ve ihraç eden firmalarımızın ürün ve fiyat bilgilerini içeren İspanyolca veya İngilizce kataloglarını (doğrudan) Karakas Ticaret Müşavirliğine gönderebilecekleri ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda ayrıca, aynı toplantıya atıfla, ihtiyaç duyulan malzemelerin listede yer alan ürünlerle sınırlı olmadığı ve görsel sanatlarla ilgili her türlü malzemenin talep konusu olabileceği de ifade edilmektedir.

İletişim Bilgileri:

e-posta: karakas@ekonomi.gov.tr

Tel : +58 212 4270438, 4277981

Ek-1: Talep Edilen Malzeme Listesi(1 Sayfa)Ekler:
Talep Edilen Malzeme Listesi(1 Sayfa).pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.